A'REA 2020 is een wijkgericht initiatief van stad Antwerpen om alle kinderen in Antwerpen-Kiel kansen te bieden op een succesvolle toekomst. Dit bereiken we door een intense samenwerking met deelnemende scholen(wijk)organisaties en ouders. Vandaag zijn 17 scholen met 6.000 kinderen betrokken.