Een integraal wijktraject

Om de leerwinst voor ieder kind te vergroten, zodat het naar een professionele carrière kan doorstromen, is er nood aan een positieve, veilige en stimulerende context. Namelijk: een goed functionerend gezin en een wijk met een hoog welbevinden, waar je graag wil blijven.

It takes a village to raise a child

Het is belangrijk dat ook de wijk optimale ontwikkelingskansen biedt. Deelname aan buitenschoolse initiatieven zorgen evenzeer voor groei. Alle actoren die kansen bieden aan kinderen, hebben hetzelfde doel - een maximale ontwikkeling voor elk kind - en werken samen in functie daarvan.  

Goed functionerend en ondersteunend gezin

Niet alleen de wijk moet een plek zijn waar kinderen aan de slag kunnen met hun interesses en talenten. Ook binnen het gezin moet dat kunnen. Gezinssituaties zoals armoede, opvoedingsproblematieken, gezondheidsproblemen, … hebben een negatieve impact op de leerloopbaan van kinderen.

Daarom wil A'REA samen met actoren in de wijk ook inzetten op ondersteuning van gezinnen, zodat ook thuis een stimulerend leerklimaat ontstaat dat zuurstof geeft aan de ontwikkeling van de kinderen

NOOT In dit filmpje wordt nog de oude naam voor A'REA , Antwerp Children's Zone, gebruikt 

Schrijf je hier in voor de A'REA 2020 nieuwsbrief

Schrijf je in