Een professionele carrière voor elk kind op basis van talenten en passies

Het ultieme doel: ieder kind moet, op basis van zijn of haar  interesses, talenten en passies, kunnen doorstromen naar een professionele carrière. A'REA (voorheen Antwerp Children’s Zone) heeft dus niet het hoger onderwijs als eindpunt maar wel een sterke professionele carrière, gebaseerd op wat je goed kunt én graag doet. Leerlingen kiezen op basis van hun interesses, talenten en passies voor hogere studies of een rechtstreekse doorstroom naar een beroep. 

Leerlingen zijn regisseur van hun eigen traject, van hun eigen zoektocht naar hun interesses, talenten en passies. Leerkrachten, begeleiders, ouders, … staan ten dienste van de maximale ontwikkeling van de kinderen en jongeren.

Veel ontwikkelingskansen

De weg naar een sterke professionele carrière verloopt via ‘doorstroming’ - langs een ononderbroken traject. Dat lukt als de omgeving waarin het kind opgroeit voldoende ontwikkelingskansen biedt. Zo kan het kind veel experimenteren, zijn of haar interesses, talenten en passies exploreren en zich ontplooien. Zo  zullen de keuzes op weg naar die carrière niet meer - of toch veel minder - sociaaleconomisch bepaald worden.
 

We onderscheiden acht talentdomeinen waarbinnen ieder kind zich moet kunnen ontwikkelen: taal, sport, kunst en cultuur, economie, wereld, sociaal, zingeving en STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics). A’REA wil een evenwichtig aanbod bieden binnen de verschillende talentdomeinen zodat elk kind zijn talenten op één of meer domeinen kan ontdekken en ontwikkelen.

 

Talenten in kaart brengen

Als je als kind je eigen interesses, talenten en passies kan ontwikkelen en regisseur mag zijn van je eigen traject, dan moet je die interesses, talenten en passies ook in kaart kunnen brengen over de school- en verenigingsgrenzen heen. Professionals uit verschillende scholen en organisaties kunnen zo samen voortbouwen op de sterktes van het kind/de jongere. Dat is vandaag amper het geval. 

Dit kan gerealiseerd worden met een digitaal talentenprofiel van kinderen en jongeren dat overal toegankelijk is, zodat ze er ook met iedere begeleider en leerkracht over in gesprek kunnen gaan. Dit talentenprofiel is het kompas in het ontwikkelingstraject van het kind. Leerkrachten en begeleiders gaan daarmee samen mét het kind aan de slag.

NOOT In dit filmpje wordt nog de oude naam voor A'REA , Antwerp Children's Zone, gebruikt 

Schrijf je hier in voor de A'REA 2020 nieuwsbrief

Schrijf je in