Leerwinst voor elk kind

Binnen  A'REA streven we naar het vergroten van de leerwinst van elk kind. Dit vereist een inhoudelijk sterk programma. A’REA gebruikt daartoe alle mogelijke hefbomen om de leerwinst te vergroten. Scholen zoeken dan ook samenwerking met andere partners. Het vergroten van de leerwinst is niet alleen een taak van het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook van de vrijetijdsaanbieders. Samen garanderen ze een inhoudelijk sterk programma voor alle kinderen en jongeren.

Op algemeen en individueel niveau

Voor het vergroten van de leerwinst moeten er doelen opgesteld worden op het niveau van de volledige groep en op het niveau van het individu:

  • Vergroten van de leerwinst op het niveau van de groep houdt in dat we verwachten dat de gemiddelde scores op vlak van leerprestaties stijgen, meer leerlingen de eindtermen behalen, er minder schooluitval is, er meer jongeren een hogere opleiding volgen dan nu en er meer jongeren werk vinden en behouden. Er zijn minimumdoelen, de eindtermen, die elk kind moet halen. Heel wat kinderen hebben nood aan meer ondersteuning om die doelen te behalen. 
  • Vergroten van de leerwinst op individueel niveau houdt in dat iedere jongere op basis van zijn interesses en sterktes zelf kan bepalen wat hij of zij wil doen, en persoonlijke leerdoelen kan bepalen in functie van een specifieke professionele carrière. 

A'REA focust op ieder kind. Dat betekent dat ook de meest kwetsbaren onder hen voldoende aandacht moeten krijgen. Kinderen die nood hebben aan meer ondersteuning, krijgen die.

NOOT In dit filmpje wordt nog de oude naam voor A'REA , Antwerp Children's Zone, gebruikt 

Schrijf je hier in voor de A'REA 2020 nieuwsbrief

Schrijf je in