Netwerk voor een Verbindend en Herstellend schoolklimaat 2019-2020

Onderwijsnetwerk Antwerpen wil met alle Antwerpse scholen komen tot minder definitieve uitsluitingen en tot een betere opvolging van leerlingen die definitief worden uitgesloten. Het Netwerk voor een Verbindend en Herstellend schoolklimaat organiseert samen met een aantal scholen in het schooljaar 2019-2020 vijf intervisiebijeenkomsten. Twee van deze momenten gaan over inhouden aangebracht door een betrokken school. Drie van de intervisies zullen als onderwerp de implementatie van het Vierlademodel hebben.

Het verbindend netwerk

In 2016 werd binnen het lokaal overlegplatform (LOP) Antwerpen voor secundair onderwijs een actieplan opgesteld en afgetoetst rond het voorkomen van en omgaan met definitieve uitsluitingen. Het Verbindend Netwerk is met dit actieplan aan de slag gegaan. In het Verbindend Netwerk werken de participerende scholen rond een aantal door de groep aangedragen thematieken en inspireren ze elkaar met goede praktijken.

Elkaar inspireren

De bijeenkomsten die we in dit kader organiseren gaan telkens door op een school die aangaf erg bezig te zijn met een bepaald thema.

Ben je geïnteresseerd om één of meerdere sessies bij te wonen of zit je met een thema waar je graag eens met anderen over wil reflecteren, laat dit dan weten via mail: leerloopbaanadviseurs@antwerpen.be of via het telefoonnr. 03 338 96 01

Volgende bijeenkomst

Intervisie Vierlademodel - sessie 3

Wanneer: Nader te bepalen - update volgt.

Waar: Nader te bepalen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in