Uitvalpreventie

Antwerpse scholen en CLB's zien meer en meer jongeren waarvan de schoolloopbaan problematisch verloopt. Een kwetsbare sociale achtergrond, maatschappelijke uitsluiting en kansarmoede soms in combinatie met een ondoordachte studiekeuze zijn de belangrijkste oorzaken.

Veel van deze jongeren raken schoolmoe, spijbelen, stellen grensoverschrijdend gedrag op school, in de schoolomgeving op pleinen en in winkelcentra waar ze rondhangen en krijgen al gauw het etiket ‘lastige’ jongeren met zich mee. Een aantal van deze jongeren haken zelf af of worden omwille van gedragsproblemen tijdelijk of definitief uit hun school verwijderd.  

Samen met scholen, CLB’s bieden de partners Uitvalpreventie binnen de stad extra ondersteuning voor deze jongeren. Elke partner engageert zich om in samenwerking met het Centraal Meldpunt  de toeleiding van individuele jongeren en groepen jongeren te organiseren.  Dit vanuit de visie om een antwoord te kunnen bieden op maat van de individuele noden van een leerling.

Samen zetelen deze partners binnen het Forum Uitvalpreventie dat per kwartaal samen komt om tendensen en noden vanuit het werkveld te bespreken, beleidsveranderingen te implementeren en een afgestemd beleid Uitvalpreventie te voeren.

Doelstellling:
De Partners Uitvalpreventie werken integraal samen om schooluitval terug te dringen en de gekwalificeerde uitstroom in de stad Antwerpen te verhogen, door kwaliteitsvolle schoolondersteuning en voldoende aangepaste begeleidingstrajecten voor leerlingen aan te bieden.
 

  • De partners van het Forum Uitvalpreventie analyseren de opportuniteiten, krachten, noden, knelpunten en overlappingen binnen het eigen aanbod;
  • De partners van het Forum Uitvalpreventie engageren zich om vanuit analyses en proefprojecten de samenwerking te optimaliseren;
  • De partners van het Forum Uitvalpreventie engageren zich om vanuit de analyses beleidsaanbevelingen te doen.

Het netwerk Uitvalpreventie bestaat uit:
Centraal Meldpunt (voorzitter), Onderwijs Netwerk Antwerpen: verantwoordelijke Veiligheid, Schoolondersteuning, Leerloopbanen,
De Schoolbrug, CAW Antwerpen – Kwadraat & opvoedingswinkel, Samen Leven – programmaleider risicojongeren, Dienst Jeugdinterventie, Elegast VZW, Arktos VZW, Youth at Risk Antwerpen, Lejo Vzw, Profo vzw, De Ploeg, Wela, Huizen van het Kind.

 

Vragen? Contacteer ons!

Contactgegevens: Forum uitvalpreventie

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in