Aanbod voor ouders

A’REA 2020 biedt laagdrempelige sessies voor ouders aan in de school van hun kind. Deze gaan over thema’s, zoals taal, opvoedingsondersteuning, vrijetijdsaanbod, tewerkstelling, enzovoort.

Een eerste actie is de intensivering van het bestaande Kaap-project op het Kiel. Kaap biedt lessen Nederlands voor anderstalige ouders op de school van hun kind. De lessen zijn sterk gericht op het schoolleven. Op die manier werken we aan de communicatie tussen de ouders en de school en willen we ouders betrekken bij het schoolse gebeuren. Ouderbetrokkenheid is heel belangrijk voor het schools functioneren van een kind.

Het aanbod voor ouders in de school van hun kind wordt stelselmatig uitgebreid, in samenwerking met de scholen en partners.

Vanaf schooljaar 2018/2019 start een proefproject: Kaap+.  In Kaap+ laten we ouders kennis maken met de brede leeromgeving. We nemen drempels weg om beroep te doen op het vrijetijdsaanbod, het opvoedingsondersteunende aanbod en het opleidingsaanbod in de buurt. We werken ook aan het versterken van het sociaal netwerk van ouders en schakelen ouders in om een betekenisvolle rol te hebben op school.

 

Contactpersoon 
Gerrit Bernaerts
Verantwoordelijke ouderbetrokkenheid 
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
03 338 64 54 | 0476 95 47 09
gerrit.bernaerts@antwerpen.be

 

Schrijf je hier in voor de A'REA 2020 nieuwsbrief

Schrijf je in