A'REA 2020 Van concept naar praktijk

De stad kiest ervoor om in één pilootwijk te starten met het A'REA concept. Op basis van een grondige wijkanalyse, selecteerde het college de wijk Kiel.

A'REA 2020 wil de leefwerelden van de kinderen op het Kiel (huis, school en buurt) maximaal ondersteunen. Hiervoor wordt ook samengewerkt met het stedelijke project Wijkwerking op Maat. Binnen deze integrale werking is er ook aandacht voor welzijn, leefbaarheid en veiligheid, wijkvoorzieningen, …

In oktober 2016 startte een participatief traject op het Kiel. Op maandag 24 oktober bogen meer dan tachtig deelnemers zich over de adviezen van onderzoeksgroep Rebel voor een concrete invulling van A'REA 2020. In vijf werkgroepen dachten ze na over de wenselijke vertaling van deze adviezen voor het Kiel.

Zo legden we samen met de scholen en partners de basis voor concrete doelstellingen en acties voor de volgende maanden en jaren. De echte lancering van A'REA 2020 kwam er begin 2017. 

Op termijn moet deze samenwerking ertoe leiden dat de leerlingen in de wijk Kiel even goed presteren als elders in Antwerpen, dat de ongekwalificeerde uitstroom daalt en de doorstroom naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt stijgt.

Programma's

Momenteel wordt dit deel herwerkt. De programma's krijgen allemaal een aparte pagina en zullen gefaseerd online komen. 

De uitrol op het Kiel omvat zeven programma's:

  • leertijduitbreiding
  • samenwerking welzijn-onderwijs 
  • aanbod voor ouders
  • talentenprofiel
  • kleuterparticipatie
  • sterke scholen en organisaties
  • welbevinden in de wijk 

Monitoring 

Dit deel is in opmaak 

Deelnemende scholen

Dit deel is in opmaak

 

Contactpersonen
Sien Kets
Projectleider
sien.kets@stad.antwerpen.be

Hanne Van Gool
Wijkverantwoordelijke onderwijs Antwerpen-Kiel
hanne.vangool@stad.antwerpen.be

 

 

Schrijf je hier in voor de A'REA 2020/ WoM Kiel nieuwsbrief

Schrijf je in