Kleuterparticipatie

Onderzoek wijst uit dat kinderen die regelmatig deelnemen aan kleuteronderwijs op 15-jarige leeftijd beter scoren op leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid.

Kinderen die slechts 1 jaar of minder deelnemen aan kleuteronderwijs scoren hier minder goed op (PISA-onderzoek). Daarom is ‘Een goede start’ in de kleuterschool belangrijk. Het helpt alle kinderen om zo veel mogelijk uit de schoolloopbaan te halen.

Om kleuters maximaal te laten participeren kunnen we zowel in de voorschoolse periode als vanaf de instap in de kleuterschool initiatieven nemen. Steeds zullen we moeten inzetten op de ouders en hen meenemen in het verhaal van het belang van kleuteronderwijs. In de voorschoolse periode zijn bv. initiatieven om gezinnen beter te informeren over kleuteronderwijs belangrijk. In de scholen zijn instap- en wenmomenten belangrijke momenten: niet enkel om informatie te geven maar om te luisteren en in te spelen op de bezorgdheden van de ouders. Activiteiten om de afstand tussen ouders en kleuterschool te overbruggen dragen bij tot een constructieve ouder –schoolsamenwerking.

 

Contactpersoon 
Pat Kussé
Verantwoordelijke kleuterparticpatie
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
03 338 20 92 | 0474 943 362 
pat.kusse@stad.antwerpen.be

Schrijf je hier in voor de A'REA 2020 nieuwsbrief

Schrijf je in