Leertijduitbreiding

A’REA  2020 breidt de leertijd van kinderen uit. Kinderen met een lage sociaaleconomische status participeren minder vaak aan buitenschoolse activiteiten. Binnen A’REA 2020 nemen we drempels tot deelname weg. Leerlingen kunnen na de reguliere schooluren in en rond de eigen school terecht voor extra-curriculaire activiteiten. De activiteiten in het kader van leertijduitbreiding zijn gratis toegankelijk voor de leerlingen. Zo krijgen alle kinderen de kans, zonder verplichting, om ook na de schooluren in een stimulerende leeromgeving te vertoeven en hun talenten te exploreren en ontwikkelen.

A’REA 2020 wil een gevarieerd aanbod: van STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) tot dans, van tutoraat tot schaken, van voorlezen tot sport en muziek. 

 

                    We zijn steeds op zoek naar partners met een aanbod dat past binnen A'REA 2020

                                             Ben jij de partner die we zoeken?

                                                   Laat het ons weten!

Contactpersoon 
Hanne Van Gool
Wijkverantwoordelijke onderwijs Kiel 
03 338 36 82 
hanne.vangool@stad.antwerpen.be 

PARTNERS

De Boekenkaravaan

De Boekenkaravaan is een Antwerps taalbevorderingsproject. Hun kangoeroevoorleesproject geeft jongeren uit secundaire scholen een ervaringsgerichte opleiding tot voorlezer. De jongeren gaan daarna voorlezen aan kinderen uit lagere of kleuterscholen uit de buurt. De Boekenkaravaan koppelt daarnaast voorleesvrijwilligers aan gezinnen en scholen. 

De Boekenkaravaan 

Contactpersoon
Eefje Raets
Projectcoördinator De Boekenkaravaan
03 292 60 58
boekenkaravaan@deschoolbrug.be

© Amina Laribi 

Buurtsport Kiel

Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen. Ook voor kinderen en jongeren. Het is goed voor hun gezondheid en hun sociale contacten, maar het is vooral heel leuk. Daarom maakt Buurtsport het mogelijk voor de kinderen en jongeren op het Kiel om te sporten of bewegen in hun eigen wijk. 

Buurtsport Kiel

Contactpersoon
Nathalie Smet
Buurtsportverantwoordelijke Antwerpen Kiel
0479 48 10 27
nathalie.smet@antwerpen.be

 

KRAS Kiel 

KRAS is een Antwerpse jeugdwelzijnswerkorganisatie. In verschillende activiteitencentra en op diverse plekken in de stad verzorgen ze een aanbod in de vrije tijd van kinderen, tieners en jongeren (6 tot 25 jaar). KRAS wil in de eerste plaats kinderen, tieners en jongeren bereiken die het moeilijker hebben om aan te sluiten bij wat er te beleven is in de stad. KRAS wil aansluiten bij de leefwereld van jonge mensen in onze stad. Het aanbod is makkelijk te vinden en hedendaags van opzet. De activiteiten zijn fantasierijk en gedurfd, sportief, creatief en cultureel.

KRAS Kiel heeft zijn basiswerking in de Waarlooshofstraat 5. Op wekelijkse basis kunnen kinderen, tieners en jongeren meermaals deelnemen aan allerlei leuke en leerrijke activiteiten. Daarnaast is KRAS Kiel binnen A'REA 2020 actief in een aantal scholen. Het aanbod bestaat uit spelend leren activiteiten waarbij ingezet wordt op sociale vaardigheden, taalstimulering en schoolse vaardigheden. In het secundair is er een aanbod  naar OKAN meisjes en OKAN jongens. 

KRAS Kiel

Contactpersoon
Gert Baetens
Coördinator KRAS Kiel 
0498 13 34 54
gert.baetens@krasjeugdwerk.be

Kunstkuren

Academie Hoboken werkt samen met scholen op 't Kiel. Ze richten naschoolse lessen in binnen de domeinen Beeldende Vorming, Woordkunst/Drama en Muzikale Vorming. De leerkrachten van het naschools aanbod geven ook les binnen de lestijden van het dagonderwijs. Het gehele project van in- en naschoolse samenwerking tussen een Academie en een lagere of middelbare school staat bekend onder de naam Kunstkuren. 

Academie Hoboken

Contactpersoon 
Leen Braspenning
Academie Hoboken
Coördinator en dramadocent  binnen A'REA 2020
leen.braspenning@so.antwerpen.be

De Leesbeesten 

Doorheen een schooljaar krijgen leerlingen van het basisonderwijs via een speels en interactief traject zin in begrijpend lezen en geven De LeesBeesten lezen zin. Daarnaast krijgen leerkrachten tips en tricks én materiaal om samen aan de slag te gaan. 

De Leesbeesten 

Contactpersonen
Tania Poppe
Ann Ceurvels 
0486 69 22 29 (Tania)
info@deleesbeesten.be 

Leeskracht 

Bib Kielpark werkt samen met scholen op het Kiel aan meer leesplezier. De klassen komen drie keer per jaar collectie kiezen voor een kwaliteitsvolle, op maat samengestelde klasbib. Een bibmedewerker helpt hen hierbij en voorziet een leesplezieractiviteit. De leerkracht organiseert kwartierlezen en de uitwisseling van boeken en leeservaringen tussen de leerlingen. Leerlingen kunnen vanaf de eerste dag van het schooljaar tot de laatste dag van het schooljaar gebruik maken van de klasbib. 

Leeskracht 

Contactpersoon 
Hanne Deckers
0486 76 42 18
hanne.deckers@stad.antwerpen.be

Let's Go Urban 

De LGU Academy is een jongerenproject in Antwerpen voor jongeren van 6 tot 30 jaar. Ze bieden een naschools programma aan rond Urban Dance, Music, Sports, Media (acteren), Dreamers (ondernemen). Ze begeleiden jongeren in hun persoonlijke groei. Zowel de coach als youngcoach staan voor hen klaar.  Via A'REA 2020 brengen ze Kielse jongeren in aanraking met hun aanbod via workshops van telkens 1 uur. 

Let's Go Urban

Contactpersoon 
Valentina Nigro
Coördinatie en vorming
0496 05 43 07
valentina@lguacademy.be 

Mediaraven 

Mediaraven grijpt de kansen van digitale media met kinderen, jongeren en al wie met hen werkt. Met hun ervaring en expertise creëren ze: 

  • een experimenteerruimte om samen media te maken en mediacompetenties te ontwikkelen,
  • een breed vormings- en ondersteuningsaanbod voor wie met jongeren en media aan de slag wil,
  • digitale tools en mediaproducten voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt.

Binnen A'REA 2020 organiseren ze workshops in klassen én nemen ze ouders mee in het digitale verhaal.  

Mediaraven 

Contactpersoon
Katrien Vanhove
09 231 82 70
katrien.vanhove@mediaraven.be

Studio Kompas

Studio Kompas brengt kinderen tussen 9 en 12 jaar op een creatieve manier in contact met allerhande boeiende thema’s. De kinderen volgen een traject van 2 jaar en worden wekelijks geprikkeld door thema’s uit culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke hoek. Kinderen uit Antwerpse aandachtswijken krijgen zo de kans om hun talenten te ontdekken en zich te ontplooien.

Elke woensdag komen gepassioneerde gastsprekers vertellen over hun beroep. Deze sprekers komen uit allerlei hoeken van de arbeidsmarkt: chirurgen, regisseurs, journalisten …

De kinderen worden hierbij ook aangemoedigd om zelf aan de slag te gaan. Op een speelse, interactieve én educatieve manier wil Studio Kompas deze kinderen laten proeven van uiteenlopende toekomstmogelijkheden. Op deze manier vergroten ze de slaagkansen van de kinderen in het onderwijs.

Studio Kompas

Contactpersoon
Naima Al Farisi
03 292 60 58
naima.alfarisi@deschoolbrug.be

Teach for Belgium: Summer Academy 

Een zomerschool, telkens begin augustus, waarbij de leerlingen 's voormiddags bijlessen wiskunde, wetenschappen en Frans krijgen. 's Namiddags kunnen ze allerlei creatieve, culturele en sportieve activiteiten in de buurt doen. Startende leerkrachten van het Teach for Belgiumprogramma geven de lessen.  

Teach for Belgium 

Contactpersoon 
Tineke Thielman
Coördinator Summer Academy 
02 781 00 18 
Tineke.thielman@teachforbelgium.be
 

Tutoraat 

In januari 2018 is het project Tutoring A’REA van start gegaan. Dit is een project waarbij Antwerpse studenten van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen wekelijkse (vakinhoudelijke) ondersteuning bieden aan kinderen uit de eerste graad A- en B-stroom. 

Door reeds in de eerste graad secundair te interveniëren, creëren ze voor de leerlingen meer kansen om het secundair te verlaten met diploma. In een stad waar de ongekwalificeerde uitstroom hoog is kan deze vorm van tutoring zeker een verschil maken. 

Concept Tutoring A’REA 2020:

  • De tutoraatlessen zijn gratis en de leerlingen schrijven zich op vrijwillige basis in.
  • De tutoraatlessen vinden plaats aansluitend aan de schooluren op een vaste dag en uur van de week, op de school zelf.
  • Het is een langdurige structurele ondersteuning van minimum 1 semester. Indien mogelijk werkt een groepje een heel jaar samen.  
  • De inhoud van de tutoraatlessen zijn afhankelijk van jaar en graad: Er is een verschillende aanpak vereist tussen leerlingen uit de A- en B-stroom, maar ook tussen leerlingen uit het 1ste en 2de jaar secundair. 

Tutoraat 

Contactpersoon
Lien Van Cant 
Coördinator Tutoraat
03 265 30 18 | 03 265 30 04
lien.vancant@uantwerpen.be

 

 

Vrijetijdsbemiddeling Kiel 

Zijn ouders op zoek naar een vrijetijdsbesteding voor hun kind of kinderen op of rond het Kiel, maar weten ze niet goed waar ze moeten aankloppen of beginnen? Dan kunnen ze een afspraak maken met de vrijetijdsbemiddelaar van Buurtsport. 

Tijdens de permanenties kunnen ze persoonlijk advies krijgen rond een gepaste cultuur-, sport-, en/of jeugdactiviteit voor hun kind. 

Hebben de ouders het financieel moeilijk, dan kijkt de vrijetijdsbemiddelaar samen met hen wat de geschikte opties zijn in de buurt. Onder bepaalde voorwaarden is er ook een financiële tegemoetkoming mogelijk.  

Vrijetijdstoelage sport 

Hebben de ouders recht op een‘verhoogde tegemoetkoming’ en kunnen ze geen beroep doen op de vrijetijdstoelage van het OCMW? Dan kunnen ze eenmaal per kalenderjaar een financiële bijdrage van maximum 100 euro krijgen, zolang er budget voor handen is. 

Dat geld moet dienen ter ondersteuning van het lidgeld van een sport- of beweegaanbieder voor een groepslessenreeks of fitness, of deelname aan een sportseizoen, zoals het lidgeld van een erkende sportclub. Eenmalige deelnames aan een sport- of beweegaanbod zoals de inschrijving voor een sportkamp, komen dus NIET in aanmerking voor de ondersteuning. 

Vrijetijdsbemiddelaars

Contactpersoon 
Tom Gielis
Vrijetijdsbemiddelaar
0476 66 19 77
tom.gielis@antwerpen.be  

Permanentie 

CO Nova,
Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen
dinsdag 09.00 - 12.00 uur
donderdag 13.00 - 16.00 uur

Huis van het Kind Kiel
Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen
dinsdag 13.00 - 16.00 uur (om de 2 weken)                              

Youth Zone den Tir 

De Youth Zone is een plek voor jongeren, waar ze gewoon kunnen rondhangen. Maar het is ook een informatiepunt waar jongeren met allerlei vragen (onderwijs,arbeid,vrije tijd) terecht kunnen. Specifiek rond arbeidsmarktbegeleiding wordt er een gericht aanbod gegeven.

De Youth Zone is een initiatief van Kras Jeugdwerk, Formaat, Samen op Straat, cultuurcentrum Nova en het district Antwerpen.  

Youth Zone 

Contactpersoon
Annelies Seyssens
Projectleider | projectmedewerker
03 825 60 39 | 0483 02 79 84
annelies.seyssens@krasjeugdwerk.be

 

 

 

Schrijf je hier in voor de A'REA 2020 nieuwsbrief

Schrijf je in