In dialoog met anderstalige ouders? Zo doen de collega’s van Schoolbabbel het!

Op 18 oktober 2018 vierden méér dan 200 Antwerpse scholen de Dag van de Ouder. Dit jaar ligt de focus op communicatie. Als ouders en school elkaar goed verstaan, dan groeien kinderen, worden ze sterker en voelen ze zich beter.

Heleen Servaes van Vormingplus organiseert Schoolbabbel in de Huizen van het Kind. Ze deelt haar ervaringen en expertise in gespreksvoering met anderstalige ouders graag met leerkrachten omdat ze zelf ook al heel wat heeft geleerd van de schoolteams waarmee ze werkte bij andere projecten. Ann-Sofie Segers van Onderwijsnetwerk Antwerpen had een gesprek met Heleen over het project.

Heleen, kan je meer vertellen over Schoolbabbel?

Wij organiseren Schoolbabbel in enkele Huizen van het Kind. Tijdens Schoolbabbel praten ouders die niet vlot Nederlands spreken met vrijwilligers die al goed Nederlands spreken. Zo oefenen ouders Nederlands zodat ze beter gesprekken kunnen voeren met de leerkracht of de zorgcoördinator.
Onderwijs is telkens weer het gespreksthema, waardoor de ouders méér inzicht krijgen in het onderwijssysteem en hoe ze hun kind kunnen ondersteunen. Het doel van Schoolbabbel is om ouders te versterken in het gesprek met de school van hun kinderen, door taaloefenkansen aan te reiken en deze schoolse thema’s te bespreken.  

In die gesprekken kom je heel wat te weten over de vragen van ouders en de drempels die ze ervaren. Wat zijn de thema’s waar ouders het over willen hebben?

Ik merk dat de deelnemers met dezelfde vragen worstelen als andere ouders: Hoe kan ik mijn kind ondersteunen? Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind de beste kansen heeft in het leven? Hoe kan ik mijn kind helpen bij het huiswerk? Hoe lang mag mijn kind eigenlijk op de computer spelletjes spelen? Hoe kan ik het huiswerk van mijn kind nakijken als het op de computer gebeurt? Wanneer heeft mijn kind een gsm nodig? Wat moet ik doen als mijn kind gepest wordt?,... Ook over de grote overgangsmomenten zoals de stap van de kleuterschool naar het eerste leerjaar of de stap naar het secundair onderwijs zijn er steeds veel vragen.

Het zijn natuurlijk onderwerpen waar elke ouder vragen over heeft en waar geen pasklare antwoorden voor zijn. Dat maakt het voor iedereen boeiend om hun ervaringen uit te wisselen.

Dit zijn geen makkelijke thema’s. Wat maakt dat jullie er in slagen om deze anderstalige ouders in gesprek te laten gaan over bijvoorbeeld pesten?

Tijd, geduld en vertrouwen zijn hierbij 3 belangrijke elementen.

Soms onderschat ik bij de start van een gesprek het taalniveau van een ouder. Vaak blijkt dit een pak hoger te liggen wanneer de ouder zijn of haar ‘spreekangst’ overwint.

Ik merk dat door zelf veel geduld te hebben en ouders de ruimte te geven om hun woorden te zoeken dat ouders ook meer geduld kunnen opbrengen voor zichzelf. Geduld en tijd geven betekent dat je ouders de ruimte geeft om hun verhaal te delen en dat je andere ouders de kans geeft om hierop te reageren met bijvoorbeeld gelijkaardige ervaringen en tips.

Welke tips wil je nog meegeven aan scholen die willen inzetten op gesprekken met ouders?

Ik wil graag de inzichten meegeven die me geholpen hebben om een beter contact te krijgen met anderstalige ouders:

  • Bekijk elk gesprek met een ouder als een tocht . Sommige ouders dragen een zware rugzak op deze tocht. Deze rugzak wordt zwaarder door een moeilijke context waarbinnen zij zich bevinden, gebrek aan kennis van het onderwijssysteem, onvoldoende Nederlands beheersen en soms ook moeilijkheden ervaren bij het leren van het Nederlands, … Daarnaast zijn er nog andere mogelijke elementen die hierop een invloed kunnen hebben. Dit brengt onzekerheden met zich mee en maakt ouders extra kwetsbaar. Het is dan ook een kunst om een goed gesprek aan te gaan en te zorgen dat deze rugzak niet gaat doorwegen. Je kan de rugzak verlichten door veel ruimte te maken voor een gesprek en geduld te tonen. Maar ook door authentiek te zijn en jezelf kwetsbaar op te stellen. Zo was er een ouder die vol bewondering was voor de leerkracht omdat deze leerkracht 24 kleutertjes mooi stil kon laten zitten. De ouder gaf aan dat ze het moeilijk vond met 3 kindjes en dat ze dus heel veel bewondering had voor de juf.
    De juf reageerde hierop dat het haar inderdaad in de klas lukt, maar dat haar eigen kinderen ook niet altijd luisteren.Een leerkracht die op die manier haar ervaringen deelt, toont dat ze ook menselijk is en wordt daardoor veel toegankelijker voor ouders.
     
  • Zet in op vertrouwen. In heel wat scholen lopen pareltjes van leerkrachten die elke dag opnieuw inzetten op dit vertrouwen. Dit kan door gesprekjes aan de schoolpoort, door ouders uit te nodigen in de klas, door ontmoetingsmomenten zoals koffiebabbels te organiseren. Dit maakt dat er al heel wat drempels wegvallen bij formelere contacten.
     
  • Less is more: kies de informatie die je wil meegeven in een gesprek. Je hebt waarschijnlijk heel wat te vertellen aan ouders maar kies bewust voor 1 of 2 elementen en ga daarover echt in dialoog. Misschien vertellen ouders de eerste keer niet veel, maar blijf toch steeds weer hun input vragen. Dit is immers een groeiproces. Ouders zijn het vaak niet gewoon dat een dergelijke vraag aan hen gesteld wordt. Dit merk ik ook in groepsgesprekken. Wanneer we de eerste sessie vragen wat hun verwachtingen zijn, dan krijgen we weinig input. We zien deelnemers groeien in het formuleren van hun verwachtingen. Op het einde van de reeks krijgen we soms meer input dan we kunnen verwerken in een sessie.

Misschien zijn er wel leerkrachten die zelf ouder zijn en zich ook willen inzetten voor de Schoolbabbel. Waar kunnen ze terecht?

Deze leerkrachten kunnen bij mij terecht voor meer informatie over Schoolbabbel: heleen.servaes@vormingplusantwerpen.be
0470 10 60 08 

Dankjewel Heleen voor dit boeiend gesprek!

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in