'Kies Buitengewoon Raak!' is klaar

Het pakket Kies Buitengewoon Raak! is een instrument voor scholen en CLB’s om (kansarme) ouders en hun kinderen te informeren over en te betrekken bij het studiekeuzeproces. De methodieken zijn ontwikkeld voor ouders met kinderen in de laatste klasgroep van het buitengewoon basisonderwijs en de eerste klasgroep van het buitengewoon secundair onderwijs.

Vrijdag

28

September

Locatie

De Schoolbrug

Congresstraat 59

2060 Antwerpen

Uur

13:00 - 15:00 uur

Prijs

Gratis

Kies Buitengewoon Raak! is klaar

Jihaaaa! Eindelijk is het zover. Na 4 jaar is ons nieuw pakket Kies Buitengewoon Raak! klaar. We werkten daarvoor samen met 4 scholen: De Leerexpert Biekorfstraat, De Leerexpert August Leyweg 10, De Leerexpert Schotensesteenweg 256 en De Leerexpert J. Van Poppelstraat. Kies Buitengewoon Raak! omvat methodieken om met leerlingen en ouders op een interactieve en laagdrempelige manier aan de slag te gaan rond studiekeuze. Je kan de materialen gratis downloaden of aankopen via onze materialenbank: www.deschoolbrug.be/materialenbank

 

Wil je graag weten wat Kies Buitengewoon Raak! inhoudt? Wat je ermee kan bereiken? Hoe het in zijn werk gaat? Kom dan naar ons voorstellingsmoment op vrijdag 28 september om 13u00 of vrijdag 26 oktober om 13u00

De voorstelling gaat door in de Congresstraat 59, 2060 Antwerpen. Tijdens deze voorstelling maakt u kennis met onze uitgewerkte methodieken, activiteiten en materialen rond de overgang van (buitengewoon) lager onderwijs naar (buitengewoon) secundair onderwijs. Een keuzeproces waarbij zowel ouders als leerlingen op interactieve wijze worden betrokken.
 

Graag inschrijven via mail liese.vanderauwera@deschoolbrug.be

Handleiding Kies Buitengewoon Raak!

De handleiding vormt een leidraad die verschillende mogelijkheden aanreikt om rond studiekeuze te werken. Iedereen kan die op zijn eigen, creatieve manier invullen, aanpassen en gebruiken.

Deel 1, de map ‘Hoe oudergroepen organiseren’, vormt de basis. Hierin staat de nodige (achtergrond) informatie die nodig is bij iedere bijeenkomst.

Deel 2 omvat de uitgeschreven bijeenkomsten, alsook de materialen die daarbij nodig zijn. Je vindt er een uitgeschreven voorbereiding, een fotobenodigdhedenlijst,
het verloop van de bijeenkomst en de afronding. Het pakket omvat zowel materiaal om te werken met de leerlingen als met de ouders. De materialen voor tijdens de ouderbijeenkomsten kunnen ook in de klas worden gebruikt met de leerlingen ter voorbereiding van de ouderbijeenkomst.

Deel 3 bundelt een aantal methodieken om met de leerlingen in gesprek te gaan over interesses, talenten, studierichtingen, beroepen en scholen.

Locatie

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in