Onderwijsnetwerk Antwerpen

Onderwijs is één van de instrumenten die we kunnen inzetten om de volgende generaties optimaal te laten doorstromen naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

Antwerpen is een stad met veel troeven

Een stad als Antwerpen heeft ontzettend veel mogelijkheden die als hefboom kunnen dienen voor sociale mobiliteit. Samen met de Antwerpse scholen en hun netwerk aan partners kunnen we ervoor zorgen dat kinderen in Antwerpen alle kansen krijgen om zich veelzijdig te ontwikkelen. We kunnen elk individu in onze groeiende stad naar waarde schatten en investeren in zijn of haar capaciteiten, als we er samen onze schouders onder zetten.

Op 13 jaar is de bevolking aangegroeid met 70.000 mensen. De stad telt in totaal 560.000 inwoners. 7 jaar geleden werden er 5.000 kinderen geboren per jaar, nu in 2015 zijn dat er 7.000. Jaarlijks komen er ook nog 7.000 mensen van buiten antwerpen bij. Antwerpen staat in de top 3 van de wereld met 170 herkomstnationaliteiten. Dit brengt een enorme rijkdom aan talen en culturen met zich mee. Daarbovenop is lesgeven in de stad een enorme troef. Leerkrachten kunnen gebruik maken van een eindeloos aanbod aan fietsklassen, academies, haven, speeltuinen, bibliotheken, musea, theaters, muziek, waardoor je je van jongsaf veelzijdig kan ontplooien. De stad is een voedingsbodem voor vernieuwing en experimenteerruimte voor jong talent.

Onderwijs in de stad kent specifieke uitdagingen

De groei en vergroening van de stad waren tot op een zeker hoogte voorspeld, maar niet de intensiteit waarmee dit gebeurd is. Op enkele jaren tijd waren er opvallende plaatstekorten op de schoolbanken. De stedelijke context -met zijn vele en zeer diverse verlokkingen maar ook met zijn bedreigingen- vergt een andere aanpak. Heel wat scholen in de stad weten deze context aan te grijpen om te innoveren en bouwen zo aan kwaliteitsvol onderwijs met meer onderwijskansen voor iederéén. Belangrijk is de blik waarmee wij naar de realiteit kijken: kansen zien in de verlokking of de bedreiging. Hoe kunnen we de schat aan kansen in de stad optimaal benutten? Onderwijsbeleid in Antwerpen zet in op 3 grote thema's:

We willen voldoende onderwijscapaciteit in de stad zodat alle leerlingen een geschikte plaats vinden. Maar let op: capaciteit gaat niet enkel over het bijbouwen van klaslokalen. Er is ook een tekort aan opvang, aan leerkrachten en aan tal van andere accommodatie: zwembaden, bibliotheken, speelterreinen…Tegen 2030 zullen 49 extra basisscholen nodig zijn met elk 480 leerlingen (2-stroom), elk 3 bouwlagen en een speelplaats = 4054 m² per school.

Samen met de Antwerpse scholen willen we de leerloopbanen van onze leerlingen versnellen en verrijken. Dit betekent dat we zorgen voor aangepaste trajecten met inhouden en een aanpak op maat van hun kwaliteiten en interesses. Zo gaan we schoolmoeheid, uitval en zittenblijven tegen en verhogen we het welbevinden en de betrokkenheid op school. Er zijn al heel wat goede praktijkvoorbeelden. Scholen kunnen elkaar inspireren.

Centraal in onze werking staat de leerling zelf. Elk kind heeft unieke kenmerken en daarnaast ook z’n specifieke achtergrond: gezin, omgeving, school, maatschappij… Willen we kinderen écht kansen geven, dan betekent dit dat we moeten samenwerken in deze brede leer- en leefomgeving. Alle actoren op deze domeinen hebben uiteindelijk hetzelfde opzet: optimale ontwikkelingskansen voor de kinderen waar ze mee werken. De afdeling Onderwijsbeleid van de stad Antwerpen helpt scholen bij deze samenwerking.

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in