Start-Wijs

Samen sterk starten in onderwijs! Dat is ons doel voor en met elke leerkracht in Antwerpen.

Wie is Start-Wijs?

Start-Wijs is een netwerk waar alle Antwerpse onderwijsnetten (Stedelijk onderwijs, GO!, katholiek onderwijs), de lerarenopleidingen (AP, KdG en UA), Onderwijstalent en Onderwijsnetwerk Antwerpen hun expertise bundelen rond aanvangsbegeleiding. De slagzin 'Samen sterk starten in onderwijs' geeft weer dat dit netwerk inzet op coaching, begeleiding en verdere ontwikkeling van startende leerkrachten. Dit doen ze samen door te leren van en met elkaar en elkaar te inspireren. 

Inspiratiedag Start-Wijs

Op woensdag 21 maart 2018 organiseerde Start-Wijs een inspiratiedag voor 100 startende leerkrachten in Antwerpen. In de voormiddag gaf Hilde Van den Bulck een inspirerende en interactieve lezing over haar boek "De eigenwijze kikker". Ze gaf op een ludieke manier tips hoe om te gaan met zogenaamde 'moeilijke leerlingen’ vanuit zelfzorg, door in te gaan op groepsvorming, constructieve communicatie, samenwerking, klasklimaat, …

In de namiddag waren er een 10-tal workshops om in kleine groepjes in te gaan op deze inhoud en ervaringen rond deze thema's uit te wisselen. 

Wie interesse heeft, kan terugblikken op deze inspiratiedag via dit nieuwsbericht!

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in