Start-Wijs

Samen sterk starten in onderwijs! Dat is ons doel voor en met elke leerkracht in Antwerpen.

Wie is Start-Wijs?

Start-Wijs is een netwerk waar alle Antwerpse onderwijsnetten (Stedelijk onderwijs, GO!, katholiek onderwijs), de lerarenopleidingen (AP en KdG), Onderwijstalent en Onderwijsnetwerk Antwerpen hun expertise bundelen rond aanvangsbegeleiding. De slagzin 'Samen sterk starten in onderwijs' geeft weer dat dit netwerk inzet op coaching, begeleiding en verdere ontwikkeling van startende leerkrachten. Dit doen ze samen door te leren van en met elkaar en elkaar te inspireren. 

Inspiratiedag Start-Wijs

Op woensdag 21 maart 2018 organiseert Start-Wijs een inspiratiedag voor alle startende leerkrachten in Antwerpen. In de voormiddag zal Hilde Van den Bulck een inspirerende en interactieve lezing geven over haar boek "De eigenwijze kikker". Ze zal op een ludieke manier tips geven hoe om te gaan met zogenaamde 'moeilijke leerlingen’ vanuit zelfzorg, door in te gaan op groepsvorming, constructieve communicatie, samenwerking, klasklimaat, …

Na de lunchpauze zijn er workshops om in kleine groepjes in te gaan op deze inhoud en ervaringen rond deze thema's uit te wisselen. 

Ontdek meer over de workshops en schrijf je in via de website van Onderwijstalent!

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in