Veilige schoolomgeving

Alle leerlingen verdienen een school en schoolomgeving waar zij zich goed en veilig voelen en waar we hun recht op leren garanderen.

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid op school hangt sterk samen met het schoolklimaat en de mate waarin het door de school en haar partners gevoerde (veiligheids)beleid aansluit op de effectieve noden. Veiligheid is en blijft een noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Leerlingen en leerkrachten die zich niet veilig voelen op school kunnen niet volwaardig presteren, omdat te veel energie en tijd verloren gaat aan het ‘organiseren’ van de eigen veiligheid en/of die van de anderen. Scholen die het beste uit hun leerlingen en leerkrachten willen halen, moeten daarom zorgen voor een veilig schoolklimaat, maar scholen kunnen dit niet alleen. Zij moeten een beroep kunnen doen op anderen. Alle partijen kunnen vanuit hun eigen ervaring, expertise en bevoegdheid, de onveiligheid in en rond scholen aanpakken.

Protocolscholen

Antwerpen telt een vijftigtal protocolscholen. Deze scholen hebben een overeenkomst met de politie en het jeugdparket. Agressie en strafbare feiten in en rond scholen worden op deze manier snel en efficiënt aangepakt. Protocolscholen kunnen incidenten melden met een digitaal meldingsformulier. Het jeugdparket overlegt met de politie die op haar beurt afspraken maakt met de school over eventuele acties in de school. 

Aanpak van drugs

Stad Antwerpen en CGG Vagga ontwikkelden een document voor scholen verbonden aan het scholenprotocol. Het geeft een overzicht van basisprocedures en –afspraken bij confrontaties met drugs. Je kan het document 'Factsheet TAD' onderaan deze pagina bij 'Bijlagen' bekijken en downloaden.

Uniforme aanpak wapenbezit

Antwerpen hanteert een uniforme aanpak voor wapenbezit in en rond scholen. Voor deze netoverschrijdende aanpak kunnen de scholen rekenen op de samenwerking met de lokale politie, het parket en de stedelijke diensten. De aanpak stoelt op drie principes:

  • een degelijke inschatting van het probleem door registratie
  • een clausule in alle schoolreglementen
  • een uniforme, brede en gefaseerde aanpak voor alle Antwerpse scholen: op gelijkaardige situaties gelijkaardig reageren

Het handhaven of ontwikkelen van veilige scholen en schoolomgevingen vraagt dus overleg en samenwerking tussen alle betrokkenen: de school, buurtbewoners, de Lijn, lokale politie, parket, stedelijke diensten en andere. Onderwijsnetwerk Antwerpen faciliteert het overleg en wil met haar werking en partners de scholen ook daadwerkelijk ondersteunen.

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in