Congres Uitvalpreventie motiveert

Netwerk uitvalpreventie begeleidt jongeren in hun schoolloopbaan als ze dreigen uit te vallen door bijvoorbeeld spijbelen, gedragsproblemen of socio-emotionele problemen.

Het Centraal Meldpunt (CMP) vormt met zijn partners het netwerk uitvalpreventie. Dit samenwerkingsverband begeleidt jongeren in hun schoolloopbaan als ze dreigen uit te vallen door bijvoorbeeld spijbelen, gedragsproblemen of socio-emotionele problemen.

Op  8 november 2022 organiseerden het CMP in samenwerking met de collega’s van Leerloopbaanbegeleiding hun tweejaarlijks Congres Uitvalpreventie voor scholen en CLB medewerkers. Een moment voor alle deelnemers om te netwerken, bij te leren en op te laden met nieuwe energie.

An Tachelet, coördinator van het CMP, vertelt ons meer over het Congres Uitvalpreventie en waarom het zo nodig is.

An: “De vorige jaren zijn voor iedereen behoorlijk zwaar geweest en niet in het minste voor onze jongeren. Dat halen we ook uit de cijfers. De aanmeldingen die tot bij ons komen zijn nog maar het topje van de ijsberg. En achter al deze cijfers zitten schrijnende verhalen. Verhalen van leerlingen die zo angstig zijn dat ze niet meer uit hun kamer durven te komen, jongeren wiens thuissituatie zo zwaar doorweegt dat er weinig tot geen mentale ruimte is om met school bezig te zijn, jongeren die vol boosheid zitten omdat het leven zo onrechtvaardig kan zijn

An Tachelet hoofd Centraal Meldpunt Risicojongeren

‘Mijn boodschap is: Je kunt het niet alleen, je hoeft het niet alleen te doen’

Al deze jongeren trekken met woorden of gedrag aan de alarmbel en zeggen ons: ik kan het niet alleen! We horen verhalen van scholen en leerkrachten die alles hebben gegeven tijdens de zware coronajaren. De CLB’s en onze partners uitvalpreventie krijgen het aantal vragen niet gebolwerkt. Ook zij kunnen het niet alleen. Daarom is een netwerkdag zoals het Congres Uitvalpreventie een geweldige kans om samen te komen en aan den lijve te voelen dat we het niet alleen moeten doen.

Presentatie Uitvalpreventie KiemTeam

Het was een boeiende dag met een inspirerende voordracht  over Traumasensitief onderwijs en de ontwikkeling van het brein als leidraad gebracht door KiemTeam.

Nadien volgden, naar traditie, heel wat workshops uitgewerkt door onze partners van het  netwerk uitvalpreventie. Veel daarvan waren interactief  (Jeugdinterventie verzon bijvoorbeeld een JeugdTinderventie waarbij deelnemers links of rechts moesten “swipen”  voor een vraag). Andere waren dynamisch (Kwadraat zette de deelnemers sportief aan het werk om zelf Rots en Watertechnieken te ervaren).

Krachtige getuigenissen van jongeren

We sloten de dag af met 2 jongeren die een getuigenis brachten over hun traject. Het was enorm krachtig te ervaren hoe positief deze jongeren in het leven staan ondanks de vele tegenslagen. Ze uitten hun dankbaarheid naar de begeleiders van La Strada en van Kwadraat. Velen zouden kunnen leren van het inzicht dat deze 2 jonge gasten op jonge leeftijd hebben. Hun boodschap: “Ik wil aan iedereen, en vooral de jongeren in een moeilijke situatie zeggen: Het kan allemaal beter en je kunt motivatie vinden, maar je moet in je hoofd de eerste stappen zetten. Wees niet bang van hulp die aangeboden wordt en wees niet bang voor verandering.“

 

Wist je dat….

·        Het CMP het afgelopen schooljaar een recordaantal meldingen verwerkte: 2185

·        Aangemelde jongeren: 1748

·        Meldingen van spijbelen: 736

·        Meldingen van moeilijk hanteerbaar gedrag: 743

·        Meldingen van in psychische kwetsbaarheid of wisselend schoolverloop: 403

·        Aangeboden workshops, variërend van handvatten bij individuele begeleiding tot aanpak bij radicalisering: 12

CMP Jongeren Getuigenis
Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in