Coronacrisis

Informatie voor scholen en CLB's

Wat moet je school nu doen ?

De verstrengde maatregelen om het coronavirus af te remmen zijn vanaf donderdagmiddag 19 maart ingegaan. Voor het onderwijs besliste de Nationale Veiligheidsraad eerder al dat de lessen geschorst zijn en dat de scholen en internaten opvang moeten voorzien tot de paasvakantie. Die maatregel blijft van kracht.

Extra info kan je vinden op de Website Onderwijs of via het  het callcenter Corona & Onderwijs op 02 553 27 46, maandag tot vrijdag van, van 8  tot 17 uur.   

Voor wie moet je opvang voorzien?

Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteer je meteen de ouders. Je brengt het kind onder in een apart lokaal tot de ouders het komen ophalen.

Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. 

Concreet zijn er 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie je opvang op school voorziet:

 1. Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online.
 2. Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten dus opgevangen worden. De overheid informeert zo snel mogelijk onder welke modaliteiten dat kan.
 3. Voorzie ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Als school kan jij het het best inschatten over wie dat gaat. Voor deze kinderen is opvang thuis geen veilige optie. Zij moeten dan ook kunnen rekenen op de soepelheid van scholen. Ga daarover in overleg met het CLB en de ouders.

Blijf, als je dat al deed, ook voorzien in voor- en naschoolse opvang. Schakel daarvoor enkel de organisaties en mensen in die dat al deden en niet tot de risicogroep behoren. Ouders die bv. in ploegen werken hebben daar zeker behoefte aan. 

Hoe organiseer je de opvang?

De vuistregel blijft enerzijds dat scholen zo weinig mogelijk leerlingen moeten opvangen. Het is anderzijds volgens het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG) niet van belang hoe groot een groep leerlingen is om het risico op besmetting in te perken, maar wel dat de samenstelling van die groep dezelfde blijft.

Zorg minstens voor een permanentiesysteem (evt. via een beperkte beurtrol), zodat opvang mogelijk blijft voor ouders die aangeven daar behoefte aan te hebben. Ook als er geen leerlingen zijn, moet je bereikbaar blijven voor ouders die op een bepaald moment toch opvang nodig hebben. Je mag daarvoor geen externen die niet verbonden zijn aan de school inschakelen.

De opvang van verschillende scholen centraliseren op 1 plek omdat er weinig leerlingen in de opvang op school verblijven, wordt door het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG) afgeraden. Zo creëer je immers nieuwe ‘gemeenschappen’, wat het risico op besmetting verhoogt. Heb je een gebrek aan personeel voor opvang, contacteer dan je CLB om samen met het AZG een risicoanalyse te maken rond de optie centraliseren.

Blijf de voorzorgsmaatregelen opvolgen (basishygiëne, afstand, ventilatie, openluchtactiviteiten ...). De belangrijkste bescherming blijft: grondig en vaak handen wassen. Zeker bij jongere kinderen is het niet altijd gemakkelijk om ‘social distancing’ te respecteren. Hygiënisch te werk gaan is daar nóg meer nodig. In nauw contact met kinderen is op advies van het AZG handhygiëne belangrijker dan mondmaskers.

Hou zowel leerlingen in de schoolopvang als thuis in het ritme en help ze de aangeleerde leerstof onderhouden. Bied op een gecoördineerde manier alternatieve vormen van leren aan, zodat de workload haalbaar blijft voor alle leerlingen en hun thuiswerkende ouders.

Hou bij afstandsleren ook rekening met kansarme leerlingen (o.a. zonder computer of internetverbinding thuis).

Materiaal voor communicatie met anderstalige ouders

  Voorbeeldbrieven die je kan gebruiken in je communicatie naar ouders:

  Posters met info over hygiënische maatregelen en wat te doen bij ziekte van hun kind:

  Richtlijnen voor CLB's

  CLB's blijven bereikbaar voor leerlingen, ouders en scholen. Gesprekken met leerlingen en ouders blijven mogelijk. De vaccinaties en systematische contactmomenten worden uitgesteld.

  Face-to-face contacten in het CLB kunnen enkel doorgaan als de leerling en de ouders niet ziek zijn en rekening houdend met de bestaande richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie ...

  CLB-medewerkers mogen nog aanwezig zijn in de centra, maar het is niet langer noodzakelijk dat centra voorzien in fysieke permanentie zolang CLB-medewerkers op een andere manier bereikbaar zijn. 

  CLBch@ten Onderwijskiezer blijven bereikbaar voor leerlingen en ouders.

  Coronavirus update andere maatregelen

  Zit je met een vraag over de gevolgen van de coronamaatregelen in Antwerpen? Via deze link vind je alle info. 

  Antwerpen helpt

  Door de impact van het coronavirus kunnen sommige bewoners niet meer naar de winkel, apotheek of met hun hond gaan wandelen. In heel de stad starten warme initiatieven om elkaar te helpen. De stad lanceert daarom een platform waar vraag en aanbod elkaar vinden. Hier vind je alle info

  Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

  Schrijf je in