Veelgestelde vragen in de coronacrisis

Een beknopt overzicht met vragen en antwoorden voor onderwijsprofessionals.

Deze uitzonderlijke periode roept bij veel onderwijsprofessionals vragen op. De stad Antwerpen en haar partners willen jou zo goed mogelijk ondersteunen en die vragen maximaal beantwoorden. Als jouw vraag niet in deze lijst terug te vinden is, neem dan zeker contact op via 03 338 33 40 (van 9 tot 17 uur) of onderwijsnetwerk@antwerpen.be of contacteer je wijkverantwoordelijke.

Er zijn leerlingen die we niet kunnen bereiken. De gegevens kloppen niet of we krijgen geen reactie.

Het project Samen tot Aan de Meet-Met iedereen in Contact!, waarmee de stad scholen ondersteunde in het contacteren van niet bereikte leerlingen, is afgelopen. Indien je toch nog een aantal van je leerlingen niet kan bereiken, kan je samen met je CLB bekijken welke stappen er gezet moeten worden. Je CLB kan hiervoor indien nodig het Centraal Meldpunt (CMP) inschakelen. 

Er zijn leerlingen waarvan ik vrees dat ze zullen afhaken. Wat kan ik doen om hen te stimuleren toch verder te leren? Hoe zorg ik er voor dat de leerloopbaan van deze leerlingen niet onderbroken wordt? 

De leerloopbaanadviseurs en het CMP blijven tijdens de coronacrisis aan het werk om jou te adviseren/ondersteunen met vragen over jongeren die dreigen uit te vallen of de leerloopbanen van jongeren tussen 17 en 25 jaar. Je kan hen bereiken via leerloopbaanadviseurs@antwerpen.be of centraalmeldpunt@antwerpen.be 

Waar kan ik  terecht voor extra ondersteuningsnoden als leerlingen dreigen af te haken?

Door de coronacrisis is de opdracht van de vier Antwerpse NAFT-aanbieders verruimd zodat zij tegemoetkomen kunnen komen aan de extra ondersteunings- en begeleidingsnoden van leerlingen, ouders en  scholen.  De NAFT-aanbieders zijn nu breder inzetbaar, ook in het basis- en buitengewoon onderwijs, bijvoorbeeld bij studie-en huiswerkbegeleiding. Ze kunnen een meerwaarde betekenen voor die leerlingen die (dreigen) af te haken bij het afstandsonderwijs of bij de heropstart op school.  NAFT staat voor naadloze flexibele trajecten en wil kwetsbare jongeren ondersteunen bij hun schoolse context.

Het Centraal Meldpunt (CMP) - als netoverschrijdend CLB-project binnen Onderwijs Antwerpen - zet daarom in op snel en flexibel extra bruggen bouwen rondom leerlingen die niet of moeilijk bereikt worden, leerlingen die dreigen uit de boot vallen, weinig motivatie meer hebben, geconfronteerd worden met een moeilijke thuiscontext.

Hoe aanmelden?

-De reguliere NAFT-werking (alleen voor secundair onderwijs) blijft behouden. Een NAFT-aanvraag voor leerlingen uit het secundair onderwijs verloopt dus nog steeds via het CLB en mét aanmeldingsformulier.

-De tijdelijke uitgebreide NAFT-werking (voor basis- en secundair onderwijs) wil bruggen tussen school en leerling versterken en wil tegemoetkomen aan de extra ondersteunings- en begeleidingsnoden. Vragen verlopen zonder aanmeldingsformulier en mogen rechtstreeks aan de NAFT-partners gesteld worden.

Let wel! Alle ondersteuningsvragen moeten vanuit de noden van de leerling vertrekken en dus met de leerling en/ of zijn ouders afgestemd zijn.

Wil je contact opnemen of heb je vragen?

Ken je de NAFT-partners niet of heb je nog vragen?  Neem dan contact op met het Centraal Meldpunt (CMP) via mail centraalmeldpunt@antwerpen.be of telefoon  03 338 32 66.

Bereikbaar elke werkdag van 9  tot 16u, behalve op dinsdagvoormiddag

Neem je rechtstreeks contact op met de NAFT-partners? Dit zijn de gegevens:

Waar kunnen leerlingen terecht als ze zich angstig, gestresseerd of eenzaam voelen? 

Er zijn heel wat mogelijkheden, we geven je er hier 5: 

  • Awel is gratis en anoniem. Ze zijn elke werkdag van 16u tot 22 uur en op woensdag vanaf 14u bereikbaar via telefoonnummer 102, of elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 18 tot 22 uur via chat op awel.be. Op het forum van Awel kunnen leerlingen met leeftijdsgenoten in contact komen. 
  • Chatten op de CLB-chat kan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14 uur tot 21 uur.  
  • www.fitinjehoofd.be is gericht op leerlingen die ouder dan 16 zijn. 
  • Tele-Onthaal is bereikbaar via het nummer 106, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur. Ze kunnen ook chatten via www.teleonthaal.be op weekdagen en op zaterdag van 18 tot 23 uur, op woensdag en zondag al vanaf 15 uur. Ze kunnen er ook info krijgen over hulp bij hen in de buurt. Alles gebeurt anoniem. 
  • JAC (Jongeren Advies Centrum) 

Wat te doen wanneer leerlingen de corona-maatregelen op school niet naleven?

In eerste instantie zet je in op een gesprek om de leerlingen te informeren, sensibiliseren en motiveren voor de verschillende maatregelen. Een luisterend oor voor de moeilijkheden die ze in deze tijden ondervinden maakt hen vaak weer voor rede vatbaar. Het gezond verstand laten primeren blijft ook in stressvolle situaties belangrijk. Daarnaast kan je de nieuwe maatregelen (bv. afstand houden, mondmasker dragen) ook opnemen in je schoolreglement en de leerlingen en hun ouders een hernieuwd engagement vragen.

1.      Wat als leerlingen bewust hoesten, niezen en spuwen naar personeel of medeleerlingen?

Dit wordt niet getolereerd! Niet op het openbaar domein en dus ook niet op school. Scholen mogen 101 bellen voor een dringende interventie. Deze jongeren zullen voor de jeugdrechter worden voorgeleid.

2.      Wat als leerlingen het samenscholingsverbod niet naleven (en/of de social-distancing niet in achtnemen)?

Op school zijn veel maatregelen genomen die het naleven van social distancing moeten vergemakkelijken. Staan leerlingen toch met velen te dicht bij elkaar, spreek hen dan in eerste instantie aan op hun gedrag. Bij herhaalde inbreuken, kan de interne tuchtprocedure worden ingezet. Politie kan hiervoor niet optreden op school.

Ook aan de schoolpoort houd je maximaal toezicht zodat jongeren daar niet samenscholen.

Protocolscholen krijgen nog extra informatie over bijkomende maatregelen.

Bij vragen kan je terecht bij evelien.cautaert@antwerpen.be.

Ik merk dat een aantal gezinnen hulp nodig hebben bij het werken met een computer, tablet of smartphone. Waar kunnen ze terecht? 

Ze kunnen bellen naar 0485 95 61 24. Een medewerker zal hen telefonisch advies geven. Als ze extra hulp nodig hebben kunnen ze - enkel op afspraak - langsgaan bij een webpunt. Een afspraak maken kan via hetzelfde telefoonnummer. 

Ik krijg vragen van ouders over inschrijvingen en aanmeldingen.

De aanmeldingsperiodes voor het gewoon basis- en secundair onderwijs zijn intussen afgelopen. Kinderen die na hun aanmelding een toekenning ontvangen, krijgen vanuit Meld Je Aan per post of e-mail informatie over hun inschrijving.

Voor het buitengewoon basisonderwijs wijzigt de aanmeldperiode. Er is beslist om een extra aanmeldperiode te voorzien Die loopt van maandag 20 april 2020 9.30 uur tot en met vrijdag 15 mei 2020 17 uur. Bij de CLB’s en de scholen voor buitengewoon onderwijs zal er hiervoor permanentie voorzien  worden. Ouders kunnen telefonisch contact opnemen met het CLB dat het attest voor hun kind uitreikt(e) of met een school voor buitengewoon basisonderwijs en samen met hen de aanmelding in orde brengen. Op www.meldjeaan.antwerpen.be vind je alle informatie terug.

Ouders kunnen ook contact opnemen met de helpdesk Meld Je Aan. Ze zijn elke werkdag tussen 9 uur en 16 uur bereikbaar op het gratis nummer 0800 62 185 of via helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be 

Waar kunnen mijn team en ik terecht voor extra ondersteuning bij het veilig heropstarten van onze school?

De stad wil je maximaal ondersteunen om de heropstart van je school zo vlot en zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Een overzicht van het aanbod vind je hier

Hoe neem ik als directeur het voortouw in deze periode? Hoe kan ik mijn team betrekken? Hoe zorg ik ervoor dat mijn leerkrachten elkaar blijven vinden en samenwerken? 

Het team schoolontwikkeling van stad Antwerpen kan je hierbij ondersteunen. Je kan hen bereiken via schoolontwikkeling@antwerpen.be. Ze zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen

Ik heb behoefte aan een klankbord en wil graag eens praten met iemand over welke impact deze crisissituatie heeft op mij als directeur. 

Elk net voorziet in de ondersteuning van hun schooldirecties en maakt tijd en middelen vrij om hen te begeleiden. Daarnaast kan je ook terecht bij het coachteam van stad Antwerpen voor individuele coachings om met de nodige daadkracht en souplesse te blijven inspelen op de noden van je schoolteam. Je kan hen bereiken via schoolontwikkeling@antwerpen.be

Ik ben leerkracht en heb nood aan een klankbord, een luisterend oor, extra ondersteuning. Waar kan ik terecht?

Situeren je noden zich op pedagogisch of didactisch vlak? Dan kan je terecht bij :

  • Je beleidsteam (zorg, beleidsondersteuners, directie… voor secundair: vakgroepverantwoordelijken)
  • Je pedagogisch begeleider. De contactgegevens kan je hier vinden. 
  • Het platform begeleiderszondergrenzen 

Heeft deze crisissituatie impact op je welzijn en heb je nood aan psycho-sociale ondersteuning)?

  • Voor je welzijnsvragen bestaat er een flow: je directie, de vertrouwenspersoon van de school (als die er is, je school is niet verplicht om die te hebben), de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, je vakbonds- of andere werknemersafgevaardigde. 
  • Algemene info over welzijn op het werk vind je hier

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in