Coronamaatregelen - Ondersteuning scholen voor- en naschoolse opvang

Stad Antwerpen ondersteunt jouw school bij een veilige organisatie van voor- en naschoolse opvang, volgens de aangepaste maatregelen van 29/01/2021.

Aangepaste maatregelen voor- en naschoolse opvang

Op vrijdag 29 januari 2021 besliste de Vlaamse overheid (omzendbrief K&G 29/01/2021) dat, in functie van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus, IBO’s enkel nog kinderen per school in een bubbel mogen opvangen voor de voor- en naschoolse opvang aansluitend aan de schooltijd. Deze maatregel werd met onmiddellijke ingang ingevoerd, zonder vooropgestelde einddatum. Dit zorgt er voor dat IBO’s soms niet in staat zijn – door ruimte- en personeelsgebrek – om voor elke school waarmee ze samenwerken een bubbel te organiseren.

Ook scholen die samenwerken voor het organiseren van hun opvang worden geconfronteerd met het feit dat kinderen per schoolbubbel opgevangen moeten worden.

Deze maatregelen hebben mogelijks een grote impact op jullie schoolteam, de ouders en de kinderen. Misschien zie je je als school genoodzaakt om zelf opvang aan te bieden of je opvanguren uit te breiden en ondervinden jullie hierbij heel wat praktische problemen, zoals het vinden van geschikte begeleiders en het correct vergoeden van deze begeleiders. Maar zelfs als je je opvanguren niet aanpast, ondervind je door de coronacrisis misschien wel extra moeilijkheden met het vinden van begeleiders.

Daarom wil de stad Antwerpen scholen ondersteunen die impact ondervinden van deze maatregelen in de organisatie van hun voor- en naschoolse opvang.

Financiële ondersteuning door de stad Antwerpen

(Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad op 1 maart 2021)

Scholen die door deze maatregelen tijdelijk zelf opvang organiseren of hun opvangaanbod uitbreiden en nog geen subsidie ontvingen voor het schooljaar 2020-2021, kunnen deze subsidie tijdelijk aanvragen voor de periode van deze maatregelen.

Ook scholen die wel reeds een subsidie aanvroegen voor het schooljaar 2020-2021 maar door de maatregelen hun opvang op woensdagnamiddag uitbreiden tot minstens 17u komen in aanmerking voor het extra deel van de subsidie 'lange woensdagnamiddagopvang'.

  • De subsidie kan aangevraagd worden vanaf 2 maart 2021 tot 15 juli 2021.
  • De subsidie geldt voor de periode van 1/02/2021 tot het einde van de maatregelen of ten laatste 30/06/2021
  • Aanvraag jaarsubsidie: je ontvangt 1/10de van de jaarsubsidie voor iedere gestarte maand waarin de maatregelen van kracht zijn en de (uitgebreide) opvang aangeboden wordt.
  • Aanvraag subsidiegedeelte 'lange woensdagnamiddagopvang': je ontvangt 1/10de van dit subsidiegedeelte voor iedere gestarte maand waarin de maatregelen van kracht zijn en de (uitgebreide) opvang aangeboden wordt.
  • de uitbetaling van de subsidie gebeurt na het vervolledigen van het stavingsdossier en ten laatste voor 1 september 2021.
  • Je organiseert de opvang volgens de voorwaarden van het reglement met uitzondering van:
    • artikel 5.2.4, punt over evacuatieoefening, in plaats hiervan voorziet de school minimaal in een duidelijke briefing van de opvangbegeleiders omtrent wat te doen in geval van evacuatie tijdens de voor- en naschoolse opvang (enkel voor scholen die nog geen subsidie aanvroegen tijdens de aanvraagperiode tussen 1 mei en 15 juli 2021);
    • artikel 5.2.6, in plaats hiervan communiceert de school over het aangepaste opvangaanbod naar de ouders met vermelding van de prijzen en dat ouders hiervoor een 'attest belastingvermindering kinderopvang' ontvangen voor betaalde opvangprestaties voor alle kinderen jonger dan 14 jaar. Deze communicatie vervangt het schoolreglement als verantwoordingsstuk.

Niet zeker of je hiervoor in aanmerking komt? Neem dan zeker contact op met regie.buitenschoolsekinderopvang@antwerpen.be of 03 338 33 40

Doe hier je aanvraag

Ondersteuning in zoektocht naar begeleiders

De stad wil jouw school ook ondersteunen in de zoektocht naar geschikte begeleiders. Door deze maatregelen kan de inzet van extra begeleiders noodzakelijk zijn. Maar deze mensen vinden is niet altijd even evident. Daarom zal de stad onder andere een oproep lanceren bij partners die monitoren en jeugdwerkers vormen en bij hogescholen die sociaal gerichte opleidingen inrichten met aandacht voor pedagogische competenties, zoals pedagogie van het jong kind, orthopedagogie, sociaal werk, etc.

Ben je op zoek naar (extra) begeleiders? Vul dan het formulier in via de link hieronder.

We bekijken je aanvraag dan met de partners die jouw school in contact kunnen brengen met kandidaat-begeleiders. We vragen wel begrip voor het feit dat dit enige tijd kan duren.

! Een opvangbegeleider kan nog steeds gezien worden als essentiële derde binnen de school. Probeer wel in de mate van het mogelijke in eenzelfde periode zo weinig mogelijk verschillende begeleiders in te zetten.

Aanvraag extra begeleiders

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in