Onderwijs Antwerpen

Om de gekwalificeerde uitstroom te verhogen en te voorzien in een breed, kwaliteitsvol onderwijsaanbod voor alle Antwerpse kinderen en jongeren is er nood aan gedeelde expertise en een kwalitatieve samenwerking tussen alle partners uit het onderwijsveld. Dit realiseren we o.a. binnen het programma A'REA UP, samen met Antwerpse onderwijsverstrekkers en alle partners.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Ben je op zoek naar begeleiding, advies of ondersteuning bij een beleidsvraag? Een bezorgdheid over leerlingen? Zoek je naar financiële ondersteuning of wil je het netwerk in je wijk verder uitbouwen?

Dan helpen we jou graag verder! De begeleiding en ondersteuning wordt aan elke school uit elk onderwijsnet in Antwerpen aangeboden. Hieronder een overzicht van onze concrete werking en projecten:

Centraal aanmeldsysteem Meld je aan

Online aanmelden en daarna inschrijven voor het:

 • basisonderwijs
   
 • buitengewoon basisonderwijs
   
 • eerste jaar van het secundair onderwijs (1A en 1B)
   
 • buitengewoon secundair onderwijs
   

Zo heeft iedereen evenveel kans om in te schrijven in een school van hun keuze en ontstaan er geen wachtrijen aan de schoolpoort.

Risicojongeren aanmelden via Centraal Meldpunt

Het Centraal Meldpunt voor Risicojongeren is een netoverschrijdende samenwerking tussen de stad, de CLB’s en alle onderwijsnetten.
 

Het is een expertisecentrum waar je als professional kinderen en jongeren met risico op schooluitval kan aanmelden voor:

Leerloopbaanmogelijkheden voor 17+ jongeren met verhoogde kans op vroegtijdig schoolverlaten

De leerloopbaanadviseurs ondersteunen en helpen je met vragen over mogelijke leerloopbaantrajecten van jongeren vanaf 17 tot en met 25 jaar met een verhoogde kans op vroegtijdig schoolverlaten.
 

 • Infosessies voor professionals uit onderwijs, jeugd- en welzijnswerk
   
 • Infosessies voor 17+ jongeren
   
 • Adviezen op maat over leerloopbaantrajecten 
Schoolbeleid versterken
Wijkgerichte werking in de buurt van je school

De wijkverantwoordelijke onderwijs:

 • geeft vorm aan de wijkgerichte werking van de dienst onderwijs van stad Antwerpen
   
 • is jouw contactpersoon in de wijk voor de school en de relevante buurtactoren
   
 • helpt je om het netwerk in je wijk verder uit te bouwen
Werken aan een brede leeromgeving
 • Maximale ontplooiingskansen creëren voor kinderen jongeren doe je niet alleen. Met verschillende sectoren onderzoeken we stadsbreed en lokaal hoe we hen kunnen ondersteunen door samen te werken aan een brede leeromgeving
   
 • Door met leerlingen de stad in te trekken of door de stad en haar bewoners uit te nodigen op school, werk je aan verschillende eindtermen. Kies je voor de begeleide activiteiten van verschillende aanbieders of ga als leerkracht zelf aan de slag?  KlasOpStap bundelt een waaier aan activiteiten op het grondgebied van stad Antwerpen. 
Veiligheid in de schoolomgeving

We ondersteunen scholen om de schoolomgeving veilig te maken. Een greep uit ons aanbod:

 • Team veiligheidsondersteuning: fysieke hulp in en rond je school. Observeren, advies geven en contact leggen met jongeren, de school, de ouders en de buurt. Vraag je ondersteuning aan.
   
 • Schoolstraat aanvragen
   
 • Opleiding tot gemachtigd opzichter
   
 • Signalisatie in de omgeving van de school (vlaggen, stickers…) aanvragen
   
 • Meldingen over verkeersonveilige situaties (wegenwerken, onaangepast gedrag, onveilige infrastructuur, …)
   
 • Vragen over preventie van en omgaan met risico's (noodplannen, crisisoefeningen)
   
 • Ondersteuning tijdens een crisis op vlak van communicatie en logistiek. Hoe intensief deze ondersteuning is, beslis je als school zelf. 
   
 • Cyberveiligheid: project Hackshield
Financiële ondersteuning
Bouw- of verbouwplannen voor je school
 • aankoop gronden en panden
   
 • hulp bij het oprichten van een nieuwe school
   
 • samen plannen en bouwen met aandacht voor een veilige schoolomgeving
Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

De scholen BuO in de regio Antwerpen, Schilde, Schoten en Brasschaat werken binnen het project Raket samen rond het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs. 

school in beeld

Onderwijs Antwerpen is ...

 • het flankerend onderwijsbeleid van stad Antwerpen
 • decretaal bepaald
 • aanvullend op het Vlaamse onderwijsbeleid
 • afgestemd op wat er (extra) nodig is op stedelijk niveau om goed onderwijs te geven, samen met alle scholen/schoolbesturen en andere lokale actoren
 • een samenwerking met het Lokaal overlegplatform, de Antwerpse onderwijsraad en alle stedelijke diensten en hun partners
 • in de lopende bestuursperiode vooral gericht op het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom, voldoende plaatsen en betaalbare gezonde maaltijden

Heb je een vraag rond school- klas of leerlingbeleid?

Aarzel niet om ons te contacteren! ⬇️

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in