Inspiratiedag 'Exclusief Inclusief' 2015

Op deze pagina vind je de lezingen, workshops en ander materiaal dat gebruikt werd op de inspiratiedag "Exclusief Inclusief" van 15 maart 2015.

Reeks 1
 1. M-Decreet door Theo Mardulier
 2. Basissessie Universal Design for Learning (UDL) door Marleen Clissen UDL_deel2 UDL_deel3 HandoutsDe architecten van de koning & UDL tabel vertaling
 3. Het traject van Maud – Perspectieven van ouders en andere betrokkenen door Maud, Kathleen Van Wijnsberghe en Liesbeth Van den Vreken
 4. Inclusief binnen informele leerprocessen – Een praktijkvoorbeeld uit de amateurkunsten door Koenraad De Meulder en Jan Staes
 5. Omgaan met inclusie als begeleider/vrijwilliger in het vrijetijdsaanbod door Kristel Diels en Wini Echelpoels
 6. Leerdorp Deurne: voorbeeld van een sterke samenwerking tussen Buitengewoon Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs door Jolien Vrolix
 7. Project Beleidsparticipatie - Onze Nieuwe Toekomst door Florentien Pletinckx en Didier Peleman
 8. Samen School Maken door Pat Kussé en Ann-Sofie Segers
 9. Een sterk traject in het Buitengewoon Onderwijs – Emma door Kathleen De Vos en Jeroen Mariën (ism Gezin & Handicap)
 10. Evenementen toegankelijk maken door Jelle De Smedt van INTRO vzw
 11. Niet beschikbaar
 12. Niet beschikbaar
 13. Onderzoek omtrent ‘de identiteit van het Buitengewoon Onderwijs’ door Jan Decuypere
 14. Inclusie van dove kinderen in het onderwijs door Maartje De Meulder
 15. Wat na inclusief onderwijs? - Onafhankelijk leven vzw door Peter Lambreghts 
Reeks 2
 1. M-Decreet door Theo Mardulier (herhaling)
 2. Basissessie Universal Design for Learning (UDL) door Marleen Clissen (herhaling) UDL_deel2 UDL_deel3 HandoutsDe architecten van de koning & UDL tabel vertaling
 3. Samen School Maken door Pat Kussé en Ann-Sofie Segers (herhaling)
 4. Verdiepingssessie Universal Design for Learning (UDL) door Loui Lord Nelson (ENGELS) Presentatie met animatie (PowerPoint bestand)
 5. Inclusief Onderwijs (ION) door Maud, Laurance, Luna en Liesbeth Van den Vreken
 6. Ervaringstraject: Inclusie in de buitenschoolse kinderopvang door Marleen Laureyssens en Katrien Goemans
 7. Steunpunt voor Inclusie door Matthias Van Raemdonck, Lies Vandenbossche en Sofie Willems
 8. Cultuurvrienden, een inclusief cultureel scholenproject door Odette Peterink en Jan Staes
 9. Inclusie met ups en downs: Francis vertelt door Sanne Bijnens en Francis Waegemans
 10. Zorgvernieuwing in het VAPH - kansen wat betreft inclusieve trajecten door Dries Cautreels (MFC Sint-Jozef) Hand-outs per 3 & hand-outs per 6
 11. Klaar voor redelijke aanpassingen? door Marijke Wilssens
 12. APB Sport ism parantee door Griet Schoutteten en Elien Moerman
 13. Adviesraad voor Personen met een Handicap / Werkgroep Toegankelijkheid Antwerpen (WAT) door Michel Huybrechts
 14. Ondersteuningsnetwerk Jeugdzorg - Onderwijs door Wendy Caris, Fabienne Fell en Julie Degrieck
 15. Focus op de lerarenopleiding door Lies Van Doren en Evelien Van Hemelrijck Hand-outs
Reeks 3
 1. Omgaan met inclusie als begeleider/vrijwilliger in het vrijetijdsaanbod door Kristel Diels en Wini Echelpoels (herhaling)
 2. Klaar voor redelijke aanpassingen? door Marijke Wilssens (herhaling)
 3. Adviesraad voor Personen met een Handicap / Werkgroep Toegankelijkheid Antwerpen (WAT) door Michel Huybrechts (herhaling)
 4. Inclusie waarmaken met nieuwe partners door Dries Cautreels en Gaby Pereira (DVC Sint-Jozef) & Joke Adriaensens en Mieke Avonds (AP Hogeschool)
 5. Hoe UDL kan bijdragen tot een sterker inclusief onderwijs door Loui Lord Nelson (ENGELS), reacties op deze sessie
 6. Ouders voor inclusie door Rita Stevens
 7. Geïntegreerd Onderwijs (GOn) door Ellen Wolfs
 8. Inclusie in de kinderopvang (0-3 jaar) door Marleen Kuyl
 9. Participatie is een recht! Pak jouw participatieprobleem aan met Plan P. – Onze Nieuwe Toekomst door Florentien Pletinckx en Didier Peleman
 10. Communicatie als middel tot inclusie door Mediander
 11. Inclusieve praktijkvoorbeelden bij sportfederatie Recreas vzw door Evy Beniest
 12. Wat na inclusief onderwijs? - Onafhankelijk leven vzw door Peter Lambreghts (herhaling)
 13. Inclusieve klasuitstappen door Ann Gabriëls, Saskia De Mol en Sanne Van Kerckhoven (Klas Op Stap)
 14. Een redelijke aanpassing voor een dove kleuter: Rikki’s gebarenkist door Jolien Anthonis Bijlage
 15. Alles is er, niets staat vast door Hildegarde Verwulgen

Lees ook