Vraag je toelage aan voor het brandveilig laden en opslaan van batterijen op school

Er zijn steeds meer batterijen op school aanwezig. Die moeten op een veilige manier opgeladen en opgeslagen kunnen worden. Daarom biedt de stad Antwerpen financiële ondersteuning om te investeren in het brandveilig laden en opslaan van batterijen op school.

Preventief werken aan veiligheid en gezondheid is belangrijk om het fysieke en mentale welzijn van onderwijsmedewerkers en leerlingen te bevorderen. Schoolbesturen krijgen immers meer en meer te maken met een veranderende context, een groeiend aantal uitdagingen en evoluerende wetgeving rond veiligheid en gezondheid.

Stad Antwerpen wil alle schoolbesturen bijstaan door kennis te verzamen en te delen. Dat gebeurt via PrevAnt, de commissie van de onderwijsraad waarin de preventieadviseurs van onderwijs en brandweer Antwerpen zetelen.

Om tot een gezamenlijke aanpak te komen, voorziet de stad een financiële ondersteuning voor veiligheidsingrepen in scholen. Het thema waarvoor deze vergoeding kan worden aangevraagd, verandert jaarlijs. Dit jaar is het thema ‘Brandveilig laden en opslaan van batterijen op school.’

Je kan de volledige oproep lezen als bijlage 'Oproep_veiligheidstoelage_2022' onderaan de pagina. 

Vragen of opmerkingen over de inhoud van deze oproep, kunnen gesteld worden via het mailadres: capaciteit.scholen@antwerpen.be. Gelieve bij alle communicatie steeds de verwijzing ‘oproep brandveilig laden en opslaan van batterijen op school’ te vermelden in het onderwerp.

Waarvoor kan ik de toelage aanvragen?

Je kan de investeringstoelage ‘brandveilig laden en opslaan van batterijen op school’ aanvragen voor:  

 • de aankoop en installatie van brandveilige laad- en opslagruimten voor batterijen;
 • bijkomende investeringen die nodig zijn om het opladen van batterijen brandveilig te maken;
 • investeringen in het kader van branddetectie (volgens de normen NBN S21-100-1 en NBN S21-100-2).

De investeringen moeten voldoen aan de richtlijnen van de brandweer en van het globaal preventieplan.

Onderaan de pagina kan je de bijlage 'sjabloon_risicoanalyse_PrevAnt' downloaden. 

De richtlijnen van de brandweer

1/ De batterijen moeten gegroepeerd in een lokaal opgeladen worden, in een gecompartimenteerd lokaal      met wanden EI 60 en (bij brand) zelfsluitende deuren EI1 30: 

 •  het brandwerend compartimenteren van een bestaand lokaal of een nieuw lokaal  voorzien  van wanden EI 60 en gewone bestaande deuren vervangen door (bij brand) zelfsluitende deuren EI1 30;
 •  alle doorvoeringen brandwerend afdichten ter hoogte van het lokaal. 

2/ Batterijen van elektrische fietsen en steps worden bij voorkeur buiten opgeladen, best steeds onder          een afdak of in een goed verluchte ruimte:

 • in de fietsenstalling spatwaterdichte stopcontacten voorzien, die na maximaal twee uur stroom automatisch zonder spanning vallen d.m.v. een tijdschakelaar; 

3/ Batterijen worden opgeladen in een lokaal bij voorkeur onder visueel toezicht, dit lokaal moet ook              voorzien worden van detectie: 

 • het plaatsen van detectoren aangesloten op een algemene en automatische branddetectie- installatie (die voldoet aan NBN S 21-100-1 en NBN S 21-100-2); 
 • indien in de school nog geen algemene en automatische branddetectie-installatie aanwezig is: het plaatsen van minimaal twee gekoppelde detectoren (min. 1 detector in het lokaal en 1 er net buiten)

4/ Batterijen niet overladen:

 • aan de ingang van het lokaal een schakelaar(s) voorzien welke de voeding van ieder stopcontact (dat gebruikt wordt voor het opladen van laptops ed.) kan uitschakelen;
 • de stopcontacten voorzien van een tijdschakelaar, zodat na een bepaald aantal uren (bijv. 2 uur) het stopcontact automatisch zonder stroom valt; 
 • wanneer het lokaal uitgerust is met een branddetectie-installatie kunnen de stopcontacten ook automatisch uitgeschakeld worden bij een brandalarm. 

Hoe kies ik een goede laad- en opslagkast?

Een gecompartimenteerd lokaal (met detectie en onder toezicht) geniet de absolute voorkeur. Indien dit niet mogelijk is, kunnen batterijen opgeladen worden in een brandkast die eveneens buiten de evacuatiewegen geplaatst dient te worden en nooit onbeheerd mag achtergelaten worden.

Checklist brandkast:

 • voorzien van voldoende (mechanische) verluchting om oververhitting te voorkomen door bijv. EI 60 roosters; 
 • voorzien van een overspanningsbeveiliging;
 • minimale brandweerstand van de kast is 60 minuten (EI 60);
 • de kastdeuren zijn rookdicht;
 • kast die weerstand biedt voor branden van buiten naar binnen en van binnen naar buiten;
 • sticker te voorzien op de kast met o.a. duidelijke vermelding waarvoor deze kast gebruikt wordt.

Hoe kan je de toelage aanvragen?

Dien zowel de aanvraag als de bewijsstukken elektronisch in via de verenigingendatabank van de stad Antwerpen: https://onderwijs.csjdatabank.be/.

Tips bij het aanvragen:

 • Ga vooraf na of je schoolbestuur en vestigingsplaatsen bekend zijn in de databank. Correcte informatie over je organisatie is nodig voor een vlotte verwerking van je aanvraag.
 • Heb je een dossier (= aanvraag) opgestart, maar nog niet afgewerkt? Dan kan je dit terugvinden bij ‘lopende aanvragen’.
 • Je kan als schoolbestuur slechts één dossier aanmaken, maar wel meerdere aanvraagformulieren invullen. M.a.w. je maakt slechts één dossier aan en vult per vestigingsplaats een nieuw aanvraagformulier in.
 • Vul per aanvraagformulier bovenaan bij ‘persoonlijke dossiernaam’ de naam van de vestigingsplaats in. Zo kan je achteraf gemakkelijk het juiste aanvraagformulier per vestigingsplaats terugvinden.
Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in