Je school veilig heropstarten

De stad wil je maximaal ondersteunen om de tweede heropstart van je school zo vlot en zo veilig mogelijk te laten verlopen.

De groep leerlingen die tegelijkertijd terug op school aanwezig zal zijn wordt groter. Hetzelfde geldt voor je schoolteam. Misschien zal je nog noodopvang moeten organiseren. Het vraagt heel wat werk om dit in goede banen te leiden. Mogelijk zit je nog met enkele vragen en noden. De stad kan je met een aantal daarvan helpen. 

Communicatie naar ouders

Voor de communicatie naar anderstalige ouders maakte de stad een vereenvoudigde modelbrief. Hij is beschikbaar in het Nederlands en verschillende andere talen.Je kan de brief op maat van je school maken door de velden die geel of groen gemarkeerd zijn aan te passen.Via de links hieronder kan je hem in de verschillende versies downloaden. 

Basisonderwijs
Secundair onderwijs

Je kan ook gebruikmaken van het filmpje dat De Schoolbrug maakte. Ook dit is beschikbaar in eenvoudig Nederlands en in verschillende andere talen. Je vindt de verschillende versies terug op het youtube-kanaal van De Schoolbrug.  

Communicatie en signalisatie op je school

Om je te helpen bij de communicatie en signalisatie op je school liet de stad een aantal posters en stickers opmaken.  

Posters 
De posters kan je gebruiken om aan te geven waar ouders moeten wachten of zich aanmelden, aan welke veiligheidsregels kinderen en ouders zich moeten houden, hoe je je handen moet wassen, hoe je een mondmasker moet dragen, ....Ze  zijn drukklaar en zelf af te printen.  Je kan ze hier downloaden. 

Stickers 
De stickers kan je gebruiken om de 1,5 m afstand duidelijk aan te geven, te signaleren waar de in- en uitgang is, aan te duiden dat er rechts moet aangehouden worden, waar de 'doorloop'zone is en waar de wachtrij, enz. Je kan ze downloaden en zelf uitsnijden of je kan ze bestellen via je preventieadviseur. Heb je al stickers via je preventieadviseur aangevraagd dan mag je ze ten laatste vrijdag verwachten. Voor extra aanvragen kan je eveneens bij je preventieadviseur terecht. Je kan ze ook aanvragen via het nummer 03 338 33 40.  ​​​​​​ 

Veiligheidsmateriaal

Heb je materiaal nodig om je school op een veilige manier in te richten en de mensenstromen te kunnen scheiden waar nodig? Neem dan contact op met je preventieadviseur. Via hem/haar kan je nadarhekkens, tentjes, tafels, stoelen, enz. bij de stad ontlenen. 

Mobiliteit

Als school kan je via een aangepaste en versnelde procedure in deze coronacrisis een aanvraag indienen om bijvoorbeeld bij de start en het einde van de school een straat tijdelijk af te sluiten of een parkeerverbod te verkrijgen, zodat je kinderen en ouders veilig in en uit de school kan laten komen. Hiervoor is een positief advies nodig van de preventieadviseur van de school, die deze aanvraag dan versneld doorstuurt aan de stad en alles in gang zet om de toelating (en bijhorende borden) snel in orde te krijgen. 

Noodopvang

Ook bij de noodopvang van leerlingen waar geen lessen voor georganiseerd worden kan de stad je bijstaan. 

Criteria en afspraken  
In eerste instantie organiseer je de noodopvang zelf. Je blijft ook verantwoordelijk voor je leerlingen als ze op een andere locatie worden opgevangen.

  • Kleuters vang je zoveel mogelijk zelf op.
  • Leerlingen BuO worden omwille van de specifieke zorgnoden in de eerste plaats opgevangen op school. 

Ruimte 
Als de vraag naar opvang te groot  is voor de ruimte die je ter beschikking hebt kan je beroep doen op de opvanglocaties die de stad organiseert. In elk district is er minstens 1 opvanglocatie voorzien, waarbij het principe van de 'contactbubbels' wordt gerespecteerd. Kinderen van verschillende scholen komen dus niet met elkaar in contact. Als de vraag naar opvang te groot wordt om op één locatie te organiseren, zal de stad bijkomende locaties en begeleiders voorzien. 

Begeleiders 
Heb je wel voldoende ruimte maar onvoldoende begeleiders kan je hulp vragen bij de stad. De stad recruteert vrijwilligers onder haar personeel die zullen bijspringen om op een veilige manier opvang te voorzien. De vrijwilligers worden verzekerd door de stad en hebben affiniteit en voeling met kinderen. 

Heb je inderdaad ondersteuning nodig? 
Geef dan via noodopvang@antwerpen.be door of je nood hebt aan een ruimte, begeleiders of allebei. Laat ook concreet weten hoeveel leerlingen van de opvang zullen gebruik maken. 

Extra ondersteuning voor jou, je team en je leerlingen

Heb je zelf of heeft je team wat extra ondersteuning nodig? Maak je je zorgen over een aantal leerlingen? Bekijk hier het aanbod van de stad, haar partners en een aantal andere diensten en organisaties. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in