Jouw aanspreekpunt in de wijk

De wijkverantwoordelijke onderwijs is jouw contactpersoon in de wijk voor de school en de relevante buurtactoren.

Samen werken aan een brede leeromgeving

De werking van de wijkverantwoordelijken Onderwijs is een wijkgerichte werking van het Onderwijsnetwerk Antwerpen. Samen met scholen en organisaties in de wijk willen we de handen in elkaar slagen om maximale kansen te creëren voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs.

Het fundament van onze werking is elkaar leren kennen en samen ervaringen uitwisselen over grootstedelijke thema’s die het leven en schoolgaan beïnvloeden. We verdiepen ons in onderwijsthema’s en leren het aanbod van partners in de wijk kennen. (vb cultuur, sport en welzijn).

Met scholen en partners zetten we samenwerkingen op wijkniveau op die de ontwikkelkansen van de leerling bevorderen. Directeur, zorgleerkracht, buurtregisseur, medewerker van het Huis van het kind, vrijetijdsbemiddelaar,….. elk van ons heeft een puzzelstuk in handen om kansen te creëren! Samen met de wijkverantwoordelijke Onderwijs bekijken we wat de kansen en uitdagingen zijn voor leerlingen in Antwerpen. Op netwerkmomenten formuleren we gezamenlijk de uitdagingen, bundelen we de krachten en passen de puzzelstukken in elkander tot een samenhangend geheel.

Nieuwsgierig? Neem contact op met je wijkverantwoordelijke Onderwijs

Linkeroever

Wijkverantwoordelijke: brie.deveirman@antwerpen.be

Berchem

Wijkverantwoordelijke: eva.coulon@antwerpen.be

Borgerhout

Wijkverantwoordelijke: Leen.VanDenEede@antwerpen.be

Kiel

Wijkverantwoordelijke: sheba.polfliet@antwerpen.be

Deurne

Wijkverantwoordelijke: anthe.smolenaers@antwerpen.be

Haringrode, Zurenborg

Wijkverantwoordelijke: ingrid.desutter@antwerpen.be

Antwerpen - Noord

Wijkverantwoordelijke: denise.cleophas@antwerpen.be

Merksem

Wijkverantwoordelijke: kristel.diels@antwerpen.be                               

Ekeren, Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Wijkverantwoordelijke: tine.vinck@antwerpen.be

Wilrijk

Wijkverantwoordelijke: eva.coulon@antwerpen.be

Luchtbal

Wijkverantwoordelijke: laure.nuchelmans@antwerpen.be

Antwerpen binnenstad buurt station/stadspark

Wijkverantwoordelijke: peter.liekens@antwerpen.be

Hoboken

Wijkverantwoordelijke: ingrid.desutter@antwerpen.be

Brederode, Harmonie, Markgrave

Wijkverantwoordelijke: laure.nuchelmans@antwerpen.be

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in