Lerarentekort

Antwerpse scholen ondervinden problemen om voldoende leerkrachten te vinden. Vervangingen raken steeds moeilijker ingevuld.

Is er een lerarentekort?

De nood aan meer onderwijspersoneel is een gevolg van de sterke bevolkingsgroei onder kinderen, het grote aantal leerkrachten dat met pensioen gaat en de hoge uitstroom van startende leerkrachten uit het Antwerps onderwijs of het beroep.

Om deze problematiek te verhelderen zijn er arbeidsmarktanalyses gemaakt, zowel voor het basis- als het secundair onderwijs. Deze sectorfoto's geven een helder beeld van vraag en aanbod. 

In het basisonderwijs leert de sectorfoto van 2017 ons dat er tussen 2018 en 2025 1.156 extra leerkrachten nodig zouden zijn in het kleuteronderwijs en 1.870 extra leerkrachten in het lager onderwijs. De belangrijkste gegevens lees je in het dashboard van stad in cijfers

De sectorfoto van het secundair onderwijs van 2014 schatte dat er tegen 2020 een tekort van 250 leerkrachten zou zijn. Dit tekort zou zich vooral voordoen in enkele knelpuntvakken, zoals Nederlands, Frans, wiskunde, wetenschappen en praktijkvakken.

Vandaag blijkt dat de voorspellingen uit deze sectorfoto’s zijn uitgekomen. Zeker voor het secundair onderwijs blijkt nu dat de grootste tekorten zich effectief in de voorspelde knelpuntvakken bevinden.

Commissie Sectoraal Netwerk Onderwijs

Dit stadsbrede netwerk zet in op het aantrekken van voldoende, competente en diverse leerkrachten in Antwerpen, maar ook op de opleiding en het behoud ervan. De commissie is netoverschrijdend samengesteld vanuit het Antwerps onderwijs en de verschillende onderwijsniveau's. Er is ook een afvaardiging van de lerarenopleidingen (Karel de Grote Hogeschool, de Artesis-Plantijn Hogeschool en Universiteit Antwerpen), VDAB/Onderwijstalent, het departement van Onderwijs en Vorming en het Vlaams Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgoDi). De commissie geeft advies aan de dienst Onderwijs van de stad Antwerpen over de te nemen initiatieven rond het lerarentekort en doet hiervoor ook zelf voorstellen.

Er ligt een focus op drie prioritaire thema's: leiderschap, beeldvorming en het beroep van de leerkracht. 

Heb je vragen of wil je meer informatie? Mail ons gerust!

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in