Ondersteuning en informatie over corona

De stad ondersteunt alle scholen in Antwerpen om hun werking zo vlot en zo veilig mogelijk te laten verlopen tijdens de coronacrisis.

Lees in onderstaande rubrieken welke ondersteuning en informatie de stad en haar partners uit het onderwijsnetwerk aanbieden om deze crisisperiode veilig en vlot door te komen. 

Start schooljaar met beperkte maatregelen

Het nieuwe schooljaar start met minder beperkende maatregelen:

 • Geen mondmaskerplicht meer voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar.
 • In het secundair is er geen mondmaskerplicht meer binnen de klasruimte, wanneer leerlingen en leraren neerzitten.
  Voor alle activiteiten buiten de klasruimte gelden de algemene regels van de maatschappij. Op de speelplaats en de gangen is een mondmasker dragen verplicht indien je geen afstand kan houden. Sportactiviteiten kunnen doorgaan zonder mondmasker.

De maatregelen blijven minstens tot eind september gelden. Indien nodig kan de preventieadviseur of de lokale crisiscel extra maatregelen treffen zoals:

 • mondmaskers bij personeel en leerlingen (+10 jaar) gedurende 14 dagen
 • preventief testen van klasgroep(en)
 • quarantaine van klasgroep(en)

Enkele aandachtspunten:

 • Verlucht en ventileer maximaal. De preventieadviseur van je school oordeelt over de veiligheid van de lokalen en kan je opleggen een CO2-meter te installeren of een mondmaskerplicht in te voeren. 
 • Blijf inzetten op goede handhygiëne.
 • Volg de richtlijnen van het CLB bij melding van een (vermoedelijke) besmetting op school.

Communicatie en signalisatie op en rond de school

Om je te helpen bij communicatie en signalisatie over veiligheidsregels op school heeft de stad een aantal posters opgemaakt.

Veiligheidsmateriaal ontlenen voor het hele schooljaar doe je via een aanvraag bij het evenementenloket.

Communicatiemateriaal over vaccineren

 • 12- tot 15-jarigen hebben de afgelopen weken een uitnodiging gekregen om zich te laten vaccineren. Komen ze alleen  dan hebben ze een schriftelijke toestemming van hun ouder(s) of voogd nodig. Een voorbeeldbrief  is terug te vinden op laatjevaccineren.be. De brief is ook beschikbaar in  verschillende talen: Arabisch, Farsi, Pashtoe, Pools, Roemeens, Russisch, Spaans en Turks
 • Hebben je leerlingen secundair nog vragen of twijfels over vaccinaties? Maak gebruik van ondersteunend materiaal om een gesprek aan te gaan. De online vaccinatiewijzer geeft correcte informatie over de werking en het doel van vaccineren en hoe om te gaan met fake news. Medische experts geven eenduidig antwoord op veelgehoorde twijfels. Bekijk samen de unboxing videos van jeugdplatform WatWat. Experts leggen uit wat er precies in de verschillende vaccins zit en waarom. AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna.
 • De stad Antwerpen bundelde heel wat communicatie en informatie over vaccinatie, in meerdere talen, op haar website. Bekijk de folders, video's of brochures en gebruik ze in gesprekken met leerlingen, ouders of collega's. 
 • Er is ook (video)content van VRT om in de klas een gesprek aan te gaan over vaccinatie: KLAAR: vaccineren of niet vaccineren, dat is de vraag! of Hoe werkt dat vaccin eigenlijk? faqda met Flo Windey.

Mag de leerling naar school?

 • VWVJ maakte in samenwerking met Sciensano en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een beslisboom voor kleuter-, lager en secundair onderwijs om te bepalen of een leerling naar school mag of thuis moet blijven

Leerlingen die dreigen uit te vallen

Maak je je zorgen over een aantal leerlingen en heb je extra hulp nodig om hen te begeleiden? Neem dan contact op met:

EDUbox Pandemie

De EDUbox Pandemie is een kant-en-klaar lespakket met tekst, audiovisueel materiaal en een simulator waarin wetenschappers op een heldere, interactieve en laagdrempelige manier hun kennis over pandemieën delen. Het geeft je als leerkracht in het secundair onderwijs een mix van didactische tools om een onderwerp te bespreken dat de actualiteit blijft beheersen.  Meer info vind je op de website van de vrt. Je kan er de EDUbox ook bestellen. 

Interessante links

 • Alle jongeren vanaf 12 jaar hebben een brief gekregen om zich te laten vaccineren. Op www.myhealthviewer.be zien ouders de activatiecode voor hun kind sneller en kunnen ze ook sneller een afspraak boeken. Dit kan alleen voor kinderen onder de 18 jaar. Ouders met vragen over de vaccinatie van hun tiener(s) kan je doorverwijzen naar de infopagina van stad Antwerpen. 
 • Op de website van Logo Antwerpen vind je nuttig materiaal dat je kan gebruiken om ouders te sensibiliseren over de coronamaatregelen. 
 • Op de website van Gezond Leven kan je een driedelige e-learning volgen over hoe je verschillende doelgroepen kan sensibiliseren rond de coronamaatregelen via motiverende boodschappen, acties en campagnes.
 • De campagne 'Het helpt' van de Antwerpse Eerstelijnszones (Centrum, Oost, Noord en Zuid) 
  voor mentale ondersteuning. Je kan er campagnemateriaal downloaden en bestellen en er is een aparte pagina voor kinderen en jongeren.

 

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in