Ondersteuning en informatie over corona

De stad ondersteunt alle scholen in Antwerpen om hun werking zo vlot en zo veilig mogelijk te laten verlopen tijdens de coronacrisis.

Lees in onderstaande rubrieken welke ondersteuning en informatie de stad en haar partners uit het onderwijsnetwerk aanbieden om deze crisisperiode veilig en vlot door te komen. 

Updates

29/11

 • Klasgroepen: vermijd maximaal het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimten en voorzie vaste plaatsen voor de leerlingen.
 • De lerarenkamer: plaats een CO2-meter en zorg dat de waarde altijd onder 1200 ppm blijft. Het is een werkplek, geen vergader- of pauzeplek.
 • Derden op school: hou dit beperkt. Laat ze enkel toe als het nodig is om de leerplandoelstellingen te bereiken. Derden dragen verplicht een mondmasker. Sinterklaas- en andere feesten kunnen alleen doorgaan zonder externen.
   
 • Test-en tracing: er komen extra middelen voor de aankoop van zelftesten voor personeel. Vanaf 3 besmettingen treedt de noodremprocedure in werking. De CLB-arts oordeelt of het al dan niet over een clusterbesmetting gaat. Zo ja, gaat de  hele klas in quarantaine.
   
 • Er komt geen algemeen opgelegd afstandsonderwijs. Scholen kunnen wel altijd zelf beslissen om strengere maatregelen te nemen. 
   
 • Organisatie van examens: er mogen meerdere klasgroepen in hetzelfde lokaal samenzitten als ze onderling afstand houden. Voorzie waar mogelijk vaste plaatsen voor de leerlingen en ventileer voldoende.

20/11

De coronamaatregelen in het onderwijs worden aangepast naar analogie met de maatregelen in de samenleving.

 • In het secundair onderwijs is het dragen van een mondmasker opnieuw verplicht voor leerlingen en personeel. Als er voldoende afstand en ventilatie is, mag het mondmasker binnen af als de leerlingen stilzitten. Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
 • Voor het 5e en 6e leerjaar blijft de mondmaskerplicht gelden. Dit onder dezelfde voorwaarden als secundair onderwijs. 
 • De bestaande richtlijnen voor ventilatie en CO2-meting worden verder aangescherpt.
 • Organiseer vergaderingen en oudercontacten digitaal.
 • Blijf de instructies van de CLB's goed opvolgen.
 • Volg de juiste procedure bij (gedeeltelijke) sluiting wegens overmacht of clusterbesmetting. Meld je sluiting ook aan AGODI.

Klasuitstappen

Voor eendaagse klasuitstappen gelden dezelfde regels als in de brede samenleving:

 • Covid Safe Ticket (CST) als toegangsvoorwaarde
 • het dragen van een mondmasker
 • ...

Ga op voorhand bij de organisatie van de uitstap na hoe zij zich hierop organiseren. Stem af met de preventieadviseur bij eventuele twijfel.

Extra-murosactiviteiten met overnachting kunnen niet doorgaan (minstens tot de kerstvakantie).

Communicatie en signalisatie op en rond de school

Om je te helpen bij communicatie en signalisatie over veiligheidsregels op school heeft de stad een aantal posters opgemaakt.

Veiligheidsmateriaal ontlenen voor het hele schooljaar doe je via een aanvraag bij het evenementenloket.

Communicatiemateriaal over vaccineren

 • Om de vaccinatiegraad voor jongeren vanaf 12 jaar te verhogen, werkte de stad in samenwerking met de vier Antwerpse Eerstelijnszones, VacCovid, de onderwijsnetten en CLB’s een vaccinatieaanbod uit voor scholieren uit het secundair onderwijs. Als school krijg je wellicht ook vragen over dit aanbod. Op antwerpen.be staat een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden.
 • 12- tot 15-jarigen hebben de afgelopen weken een uitnodiging gekregen om zich te laten vaccineren. Komen ze alleen  dan hebben ze een schriftelijke toestemming van hun ouder(s) of voogd nodig. Een voorbeeldbrief  is terug te vinden op laatjevaccineren.be. De brief is ook beschikbaar in  verschillende talen: Arabisch, Farsi, Pashtoe, Pools, Roemeens, Russisch, Spaans en Turks
 • Hebben je leerlingen secundair nog vragen of twijfels over vaccinaties? Maak gebruik van ondersteunend materiaal om een gesprek aan te gaan. De online vaccinatiewijzer geeft correcte informatie over de werking en het doel van vaccineren en hoe om te gaan met fake news. Medische experts geven eenduidig antwoord op veelgehoorde twijfels. Bekijk samen de unboxing videos van jeugdplatform WatWat. Experts leggen uit wat er precies in de verschillende vaccins zit en waarom. AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna.
 • De stad Antwerpen bundelde heel wat communicatie en informatie over vaccinatie, in meerdere talen, op haar website. Bekijk de folders, video's of brochures en gebruik ze in gesprekken met leerlingen, ouders of collega's. 
 • Er is ook (video)content van VRT om in de klas een gesprek aan te gaan over vaccinatie: KLAAR: vaccineren of niet vaccineren, dat is de vraag! of Hoe werkt dat vaccin eigenlijk? faqda met Flo Windey.

Mag de leerling naar school?

 • VWVJ maakte in samenwerking met Sciensano en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een beslisboom voor kleuter-, lager en secundair onderwijs om te bepalen of een leerling naar school mag of thuis moet blijven

Leerlingen die dreigen uit te vallen

Maak je je zorgen over een aantal leerlingen en heb je extra hulp nodig om hen te begeleiden? Neem dan contact op met:

EDUbox Pandemie

De EDUbox Pandemie is een kant-en-klaar lespakket met tekst, audiovisueel materiaal en een simulator waarin wetenschappers op een heldere, interactieve en laagdrempelige manier hun kennis over pandemieën delen. Het geeft je als leerkracht in het secundair onderwijs een mix van didactische tools om een onderwerp te bespreken dat de actualiteit blijft beheersen.  Meer info vind je op de website van de vrt. Je kan er de EDUbox ook bestellen. 

Interessante links

 • Op de website van Gezond Leven kan je een driedelige e-learning volgen over hoe je verschillende doelgroepen kan sensibiliseren rond de coronamaatregelen via motiverende boodschappen, acties en campagnes.
 • De campagne 'Het helpt' van de Antwerpse Eerstelijnszones (Centrum, Oost, Noord en Zuid) 
  voor mentale ondersteuning. Je kan er campagnemateriaal downloaden en bestellen en er is een aparte pagina voor kinderen en jongeren.

 

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in