Ondersteuning en informatie over corona

De stad ondersteunt alle scholen in Antwerpen om hun werking zo vlot en zo veilig mogelijk te laten verlopen tijdens de coronacrisis.

De stad kan je helpen met een aantal vragen en noden waar je als school mee zit. Zodra nieuw advies van de lokale crisiscel onderwijs bevestigd wordt of er updates zijn, communiceren we dat op deze pagina.

Updates

Update 26/03

 • Bij de opschorting van de lessen in het kleuter-, basis- en secundair onderwijs van 29 maart tot en met 2 april dienen de Antwerpse scholen tijdens de schooluren zelf de noodopvang voor hun leerlingen te organiseren, zodat de veilige schoolbubbel behouden blijft. Als scholen ondersteuning nodig hebben, kunnen de organisatoren buitenschoolse opvang bijkomend ingezet worden in deze noodopvang, wanneer er voldoende mensen en middelen beschikbaar zijn om dit veilig te laten doorgaan.
   
 • Ook in de periode van 5 tot en met 16 april wordt geen stedelijke noodopvang georganiseerd maar ondersteunt de stad scholen en organisaties die dit zelf willen en kunnen voorzien. Daarvoor stelt de stad stedelijke infrastructuur ter beschikking. Ook aan scholen wordt gevraagd om hun infrastructuur maximaal beschikbaar te stellen voor organisatoren van opvang die daar nood aan hebben. Alle opvangaanbod wordt op een overzichtelijke manier gebundeld op vakantieaanbod.antwerpen.be
   
 • Stijgende besmettingsgraad: Hoewel Antwerpen niet formeel in het RAG rapport voorkomt, gaat de crisiscel van de stad Antwerpen, aan de hand van de incidentiecijfers in de stad, er wel vanuit dat de nieuwe maatregelen die door Onderwijs Vlaanderen werden opgelegd, ook van toepassing zijn in onze stad. Dit houdt concreet in dat het CLB bij vaststelling van 1 besmetting de hele klas in kwestie in quarantaine zal plaatsen en alle leerlingen uitgenodigd worden om zich te laten testen.

Update 18/03

 • Antwerpse communicatieflow bij sluiting klassen en scholen n.a.v. corona: de te volgen stappen bij de sluiting van een klas of school werden voor de stad Antwerpen licht gewijzigd en gebundeld in een overzichtelijk document. Klik hier voor het stappenplan en meer informatie.

Mobiele testunit op je school

 • Mobiele testunit (bus) aanvragen bij clusterbesmettingen op school: 
  Het CLB kan deze bus aanvragen zodat leerlingen die een hoog risico hebben op besmetting op dag 7 van hun quarantaine hun verplichte coronatest gratis op school kunnen laten afnemen. 
   
 • Speekseltests secundair onderwijs:
  Naast de standaard neuswissertest, kan er vanaf 8 december optioneel ook een speekseltest worden afgenomen op het moment dat de leerling een test ondergaat in de mobiele testbus. Dit in het kader van het onderzoek van UZA om een snellere en meer aangename testmethode te ontwikkelen.
   
 • Om de leerlingen en ouders van je school te informeren kan je de voorbeeldbrief gebruiken of deze video delen om hen voor te bereiden op wat ze kunnen verwachten. Lees voor de volledige uitleg over de speekseltests zeker ook even de informatieformulieren (versie voor leerlingen en versie voor ouders) na. 
   
 • Aanvullend vind je op de infofiche van Logo Antwerpen meer informatie over quarantaine en de algemene testprocedure. Op de website van VWVJ vind je ook voorbeeldbrieven voor hoog-risico contacten.

Opvolging testresultaat

Naar aanleiding van de testing van een volledige school in Puurs-Sint-Amands werden duidelijke schema's uitgewerkt met beslisbomen waarin aangegeven wordt wat leerlingen/schoolpersoneel moeten doen na de resultaten van hun coronatest. Bij clusterbesmettingen op school zijn deze schema's een handig hulmiddel om iedereen correct te informeren.

Corona-subsidie voor opvang

 • Subsidie voor BKO: meer info vind je op deze pagina
   
 • Organisaties en scholen die extra kosten maken om bijkomende opvang te voorzien, komen in aanmerking voor de Vlaamse projectsubsidie noodopvang in een school- of vakantieperiode. Op deze manier kan je via de stad Antwerpen een compensatie tot 30 euro per kind per dag aanvragen. Neem voor meer info contact op via onderwijsnetwerk@antwerpen.be 

Sluiting scholen n.a.v. besmetting

De te volgen stappen bij de sluiting van een klas of school werden voor de stad Antwerpen licht gewijzigd en gebundeld in een overzichtelijk document. Klik hier voor het stappenplan en meer informatie.

Klasmanagement bij afwezigheid leerkracht

Wanneer een leerkracht niet ziek is maar omwille van quarantainemaatregelen niet fysiek aanwezig kan zijn in de klas, dan kunnen leerlingen  in de klas begeleid worden door een ‘klasmanager’.

Door deze noodopdracht ‘klasmanagement’ in te voeren, wordt een systeem opgezet waarbij de leerlingen in de klas de lessen volgen die door de klasleerkracht van thuis uit digitaal gegeven worden.

Op de pagina over klasmanagement lees je er meer over.

Binnenluchtkwaliteit en veiligheidsmateriaal in je school

 • Gezonde lucht is belangrijk, ook op school. Daarom kan je nu als school een investeringstoelage aanvragen voor een meetsysteem voor binnenluchtkwaliteit. Meer info vind je op deze pagina.
 • Heb je materiaal nodig om je school op een veilige manier in te richten, zoals nadars of tentjes?
  Doe dan een aanvraag bij de dienst evenementen

  Update: Omwille van de noodzaak om blijvend extra aandacht te hebben voor een veilige schoolinrichting besliste de stad om de ontleentermijn van alle aanvragen te verlengen tot 30 juni 2021. 

  De informatie over het aanvragen van materialen staat gebundeld.

Communicatie en signalisatie op en rond je school

Mondmaskerplicht in de schoolomgeving
Het is verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar om in de omgeving van onderwijsinstellingen een mondneusmasker te dragen. Je kan deze poster gebruiken om ouders, bezoekers en voorbijgangers hierop te wijzen. Neem contact op via onderwijsenverkeer@antwerpen.be wanneer je merkt dat ouders of leerlingen deze maatregelen niet naleven.

Als je op de straat een markering of boodschap wil aanbrengen om een wachtrij aan te geven waar 1,5 afstand gehouden wordt, doe dat met materialen die makkelijk te verwijderen en niet permanent zijn (bijvoorbeeld krijt, kalk of stickers). Je kan een sjabloon om te gebruiken voor niet-permanente markeringen downloaden op deze link. Permanente straatmarkeringen zijn verboden.

Om je te helpen bij andere communicatie en signalisatie over veiligheidsregels op je school liet de stad een aantal posters en stickers opmaken.  

Posters 
De posters kan je gebruiken om aan te geven:

 • aan welke veiligheidsregels kinderen en ouders zich moeten houden,
 • hoe je je handen moet wassen
 • wanneer en hoe je een mondmasker draagt
 •  ....

Je kan de posters downloaden en zelf printen. 

Stickers
De stickers kan je gebruiken:

 • om de 1,5 m afstand duidelijk aan te geven,
 • te signaleren waar de in- en uitgang is,
 • om de richting aan te duiden
 • .....

In samenwerking met de preventieadviseurs kon je een bestelling plaatsen. Vraag dit na bij je preventieadviseur.

Communicatie naar ouders

Op de website van Logo Antwerpen vind je nuttig materiaal dat je kan gebruiken om ouders te sensibiliseren over de coronamaatregelen. Enkele voorbeelden:

 • De infofiche 'Mag je kind naar school?' helpt om op een eenvoudige manier te bepalen wanneer een kind best thuis blijft. Er is een fiche voor kleuters en een fiche voor lager en secundair.
 • De infofiche 'Je bent ziek' geeft alle nodige info voor mensen die ziek zijn: wat moet je doen als je je ziek voelt? Wat zijn de isolatieregels? Wat als mijn test positief is? En hoe verloopt het contactonderzoek?
 • De infofiche 'Je had een hoog risicocontact' geeft alle nodige info voor mensen die in contact kwamen met een besmet persoon of die terugreizen uit een rode zone: wanneer word ik getest? Wat zijn de quarantaineregels? Wat als mijn test positief/negatief is? En hoe verloopt het contactonderzoek?

Op de website van Gezond Leven kan je een driedelige e-learning volgen over hoe je verschillende doelgroepen kan sensibiliseren rond de coronamaatregelen via motiverende boodschappen, acties en campagnes.

 

 

Ondersteuning voor je leerlingen

Welzijn en veerkracht bij je leerlingen

Ook bij onze jeugd weegt de aanhoudende coronacrisis door en is het belangrijk dat we aandacht hebben voor hun weerbaarheid en welzijn. Hieronder enkele initiatieven die ondersteuning voor scholen uitwerkten en waar je inspiratie uit kan putten om mee aan de slag te gaan:

 • Met MAGDANOG?! lanceert WAT WAT een campagne voor jongeren tussen 14 en 24 jaar over hoe ze een coronabesmetting kunnen vermijden hoe ze met de juiste informatie over het virus zelf hun risicogedrag kunnen inschatten. Download hier het MAGDANOG?! boekje of bestel de gratis MAGDANOG?!-brochure.
 • Logo Vlaanderen: overzicht van betrouwbare informatie met links naar inspirerende campagnes en methodieken die je verder kan verspreiden. Daarnaast vind je hier ook gesprekskaartjes om een open gesprek aan te gaan met elkaar.
 • Noknok: creatieve en groepsbindende activiteiten en energizers voor jouw klas(sen).
 • Tejo: educatief pakket   
 • Awel: 'Awel, het spel' voor de 3de graad basisonderwijs en 1ste graad secundair.
 • Warme William: gratis lesmap uitgewerkt voor leerlingen van het secundair onderwijs.
 • Knaplab: doe-boekje voor kinderen uit de lagere school om gedachten en gevoelens bespreekbaar te maken.
 • Webinar veerkracht (ARhus, Kwadraat, Surplus²) : tips om ook in deze periode veerkrachtig uitdagingen aan te gaan en persoonlijk te groeien. 

Leerlingen die dreigen uit te vallen

Maak je je zorgen over een aantal leerlingen en heb je extra hulp nodig om hen te begeleiden? Neem dan contact op met:

 • Het Centraal Meldpunt voor risicojongeren. Zij zijn het aanspreekpunt voor scholen en onderwijspartners en ondersteunen jongeren die vastlopen in hun schoolloopbaan.
 • De leerloopbaanadviseurs. Zij adviseren 17+ jongeren die de school dreigen te verlaten zonder kwalificatie.
 • STAM 2.0. Zij verbinden scholen aan partners om zo schooluitval omwille van coronamaatregelen te vermijden. Secundaire scholen kunnen beroep doen op de snelle ondersteuning van een eerstelijnspartner die de verbinding tussen school en leerling herstelt en/of de nodige ondersteuning bij het afstandsleren voor de leerling installeert. 

Mag de leerling naar school?

 • VWVJ maakte in samenwerking met Sciensano en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een beslisboom voor kleuter-, lager en secundair onderwijs om te bepalen of een leerling naar school mag of thuis moet blijven

Wat als leerlingen de coronamaatregelen niet naleven?

Wat doe je als school of ondersteunende partner wanneer leerlingen op school de corona-maatregelen niet naleven? We geven je enkele handvatten waar je mee aan de slag kan. 

Parkeerverbod en schoolstraten

Als school kan je een aanvraag indienen om bij het begin en einde van de schooldag de straat tijdelijk af te sluiten of een parkeerverbod te verkrijgen. Kinderen en ouders kunnen zo veilig in en uit de school komen. Wil je zo'n aanvraag indienen? Neem dan via de preventieadviseur contact op met onderwijsenverkeer@antwerpen.be

Gebruik openbaar domein tijdens de lesuren

Als school kan je gebruik maken van het openbaar domein tijdens de lesuren. Er zijn wel specifieke regels aan verbonden. Voor vragen neemt je preventieadviseur best contact op met onderwijsenverkeer@antwerpen.be.

Themagebonden ondersteuning op school

De werking van stad Antwerpen rond schoolontwikkeling blijft doorlopen, mits inachtneming van extra veiligheidsmaatregelen.

Wanneer je school beleidsondersteuning wil of ondersteuning bij een specifiek of coronagerelateerd thema (ouderbetrokkenheid, spijbelen & tucht, gezondheid en bewegen, leerloopbanen & zittenblijven, cultuur, crisisondersteuning... ), kan je hier je vraag stellen.

Relevante links

Blijf je graag op de hoogte van lokale, relevante informatie? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in