Ondersteuning en informatie over corona

De stad ondersteunt alle scholen in Antwerpen om hun werking zo vlot en zo veilig mogelijk te laten verlopen tijdens de coronacrisis.

De stad kan je helpen met een aantal vragen en noden waar je als school mee zit. Zodra nieuw advies van de lokale crisiscel onderwijs bevestigd wordt of er updates zijn, communiceren we dat op deze pagina.

Updates

  Update 26/10

  Voor de herfstvakantie moeten alle onderwijsinstellingen (zowel het leerplichtonderwijs als het deeltijds kunstonderwijs, het hoger en volwassenenonderwijs) opschalen naar code ORANJE. Voor het leerplichtonderwijs blijft voltijds fysiek onderwijs mogelijk, ook in de tweede en derde graad van het secundair.  Scholen bepalen zelf of ze kiezen voor afstandsonderwijs of niet, samen met hun preventie-adviseur en in functie van hun eigen risico-analyse. Het volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie zullen maximaal 50 procent van hun capaciteit vrijhouden voor fysieke lessen en ook het hoger onderwijs beperkt het aantal fysieke lessen op de campus. Voor het deeltijds kunstonderwijs geldt een beperking tot 14 of 10 personen per les voor cursisten vanaf respectievelijk 12 en 18 jaar. Alle overige lestijd wordt opgevangen met afstandsonderwijs.

  Aanbod sport en cultuur in code oranje

  1/ Sport

  • Indoor sportactiviteiten voor kinderen ouder dan 12 jaar mogen enkel nog contactloos doorgaan.
  • Buiten sporten door kinderen ouder dan 12 mag als dit contactloos kan.
  • Sportaccommodaties blijven beschikbaar voor de lessen LO en zwemlessen.
  • Het aanbod middagsport en naschoolse sport blijft ook beschikbaar indien de school dit wil (na risicoanalyse).

  Meer informatie vind je op de website van Sport Vlaanderen

  2/ Cultuur

  Wil je weten welke culturele uitstappen mogelijk zijn in code oranje? Ga da dan de pagina van Onderwijs Vlaanderen.

  Er zijn heel wat alternatieven mogelijk om me je leerlingen aan de slag te gaan:

  • Zo kan een museumbezoek bijvoorbeeld via de museum app.
  • Bibbezoeken kunnen niet doorgaan. Klassen die hun bibbezoeken moeten annuleren tussen de herfst en de kerstvakantie, kunnen een bibpakket aanvragen bij hun lokale bibliotheek of de leerkracht kan in de bib boeken komen kiezen. De bibbus blijft maar met beperkte aanwezigheid van mensen in de bus. Meer mogelijkheden en informatie vind je op de website van de bib.

   Update 1/10

   • Vanaf 1 oktober is het verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar om in de omgeving van onderwijsinstellingen een mondneusmasker te dragen.

   Communicatie naar ouders

   Voor de communicatie naar anderstalige ouders maakte de stad vereenvoudigde modelbrieven. Ze zijn beschikbaar in het Nederlands en verschillende andere talen. Je kan de brief op maat van je school maken door de velden die geel gemarkeerd zijn aan te passen. Via de links hieronder kan je de verschillende versies downloaden.

   Modelbrief met meer uitleg over fase oranje in het onderwijs:

    

   Modelbrief over de start van het schooljaar: 

    

    Communicatie en signalisatie op en rond je school

    Om je te helpen bij de communicatie en signalisatie op je school liet de stad een aantal posters en stickers opmaken.  

    Posters 
    De posters kan je gebruiken om aan te geven:

    • aan welke veiligheidsregels kinderen en ouders zich moeten houden,
    • hoe je je handen moet wassen
    • wanneer en hoe je een mondmasker draagt
    •  ....

    Je kan de posters downloaden en zelf printen. 

    Stickers
    De stickers kan je gebruiken:

    • om de 1,5 m afstand duidelijk aan te geven,
    • te signaleren waar de in- en uitgang is,
    • om de richting aan te duiden
    • .....

    In samenwerking met de preventieadviseurs kon je een bestelling plaatsen. Sinds eind augustus is dit materiaal beschikbaar. Vraag dit na bij je preventieadviseur.

    Als je op de straat een markering of boodschap wil aanbrengen, doe dat met materialen die makkelijk te verwijderen zijn en niet permanent zijn. Bijvoorbeeld krijt, kalk of stickers. Permanente straatmarkeringen zijn verboden.

    Mag de leerling naar school?

    VWVJ maakte in samenwerking met Sciensano en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een beslisboom voor kleuter-, lager en secundair onderwijs om te bepalen of een leerling naar school mag of thuis moet blijven.

    Veiligheidsmateriaal

    Heb je materiaal nodig om je school op een veilige manier in te richten, zoals nadars of tentjes ?

    Doe dan een aanvraag bij de dienst evenementen: 
    evenementen.antwerpen@antwerpen.be

    Het ontlenen van materiaal is beperkt tot 4 weken. Je kan daarom best zelf een meer duurzame manier om veilige circulatie te organiseren voorzien.
    Update 20/10: Omwille van de noodzaak om blijvend extra aandacht te hebben voor een veilige schoolinrichting besliste de stad om de ontleentermijn van alle aanvragen te verlengen tot aan de kerstvakantie.

    De informatie over het aanvragen van materialen staat gebundeld.

    Parkeerverbod en schoolstraten

    Als school kan je een aanvraag indienen om bij het begin en einde van de schooldag de straat tijdelijk af te sluiten of een parkeerverbod te verkrijgen. Kinderen en ouders kunnen zo veilig in en uit de school komen. Wil je zo'n aanvraag indienen? Neem dan via de preventieadviseur contact op met onderwijsenverkeer@antwerpen.be

    Gebruik openbaar domein tijdens de lesuren

    Als school kan je gebruik maken van het openbaar domein tijdens de lesuren zonder hiervoor toestemming te vragen. Wil je met een grote groep (+50) samenkomen, neem dan via de preventieadviseur contact op met onderwijsenverkeer@antwerpen.be

    Mondmaskerplicht in de schoolomgeving

    Vanaf 1 oktober is het verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar om in de omgeving van onderwijsinstellingen een mondneusmasker te dragen. Je kan deze poster gebruiken om ouders, bezoekers en voorbijgangers hierop te wijzen. Neem contact op via onderwijsenverkeer@antwerpen.be wanneer je merkt dat ouders of leerlingen deze maatregelen niet naleven.

     

    Wat als leerlingen de coronamaatregelen niet naleven?

    Wat doe je als school of ondersteunende partner wanneer leerlingen op school de corona-maatregelen niet naleven? We geven je enkele handvatten waar je mee aan de slag kan. 

    Extra ondersteuning voor je leerlingen

    Maak je je zorgen over een aantal leerlingen en heb je extra hulp nodig om hen te begeleiden? Neem dan contact op met:

    Themagebonden ondersteuning op school

    De werking van stad Antwerpen rond schoolontwikkeling blijft doorlopen, mits inachtneming van extra veiligheidsmaatregelen.

    Wanneer je school beleidsondersteuning wil of ondersteuning bij een specifiek of coronagerelateerd thema (ouderbetrokkenheid, spijbelen & tucht, gezondheid en bewegen, leerloopbanen & zittenblijven, cultuur, crisisondersteuning... ), kan je hier je vraag stellen.

    Relevante links

    Blijf je graag op de hoogte van lokale, relevante informatie? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief. 

    /

    Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

    Schrijf je in