Ondersteuning en informatie over corona

De stad ondersteunt alle scholen in Antwerpen om hun werking zo vlot en zo veilig mogelijk te laten verlopen tijdens de coronacrisis.

De stad kan je helpen met een aantal vragen en noden waar je als school mee zit. Zodra nieuw advies van de lokale crisiscel onderwijs bevestigd wordt of er updates zijn, communiceren we dat op deze pagina.

Updates

  Update 14/01

  • Nieuwe infosessie over coronacijfers en vaccinatie in Antwerpen: Op 26 januari volgt er een tweede online informatiesessie over de coronacijfers in Antwerpen en de vaccinatiestrategie. Schrijf je tijdig in, de plaatsen zijn beperkt. Klik hier om deel te nemen aan de sessie.
  • Carnaval in corona: carnavalfeesten en -stoeten zijn nog steeds niet toegestaan. Carnaval vieren kan natuurlijk wel met de eigen klas. Maak dan samen met je preventie-adviseur een risico-analyse op, volg zijn of haar advies en hou er rekening mee dat bijeenkomsten met meer dan 50 personen verboden zijn.

  Update 14/12

  • Code rood wordt verlengd tot aan de krokusvakantie voor het hoger onderwijs
  • Er is een update (2 december) van het draaiboek voor deeltijds kunstonderwijs.
    

  Update 26/10

  Voor de herfstvakantie moeten alle onderwijsinstellingen (zowel het leerplichtonderwijs als het deeltijds kunstonderwijs, het hoger en volwassenenonderwijs) opschalen naar code ORANJE. Voor het leerplichtonderwijs blijft voltijds fysiek onderwijs mogelijk, ook in de tweede en derde graad van het secundair.  Scholen bepalen zelf of ze kiezen voor afstandsonderwijs of niet, samen met hun preventie-adviseur en in functie van hun eigen risico-analyse. Het volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie zullen maximaal 50 procent van hun capaciteit vrijhouden voor fysieke lessen en ook het hoger onderwijs beperkt het aantal fysieke lessen op de campus. Voor het deeltijds kunstonderwijs geldt een beperking tot 14 of 10 personen per les voor cursisten vanaf respectievelijk 12 en 18 jaar. Alle overige lestijd wordt opgevangen met afstandsonderwijs.

  Aanbod sport en cultuur in code oranje

  1/ Sport

  • Indoor sportactiviteiten voor kinderen ouder dan 12 jaar mogen enkel nog contactloos doorgaan.
  • Buiten sporten door kinderen ouder dan 12 mag als dit contactloos kan.
  • Sportaccommodaties blijven beschikbaar voor de lessen LO en zwemlessen.
  • Het aanbod middagsport en naschoolse sport blijft ook beschikbaar indien de school dit wil (na risicoanalyse).

  Meer informatie vind je op de website van Sport Vlaanderen

  2/ Cultuur

  Wil je weten welke culturele uitstappen mogelijk zijn in code oranje? Ga da dan de pagina van Onderwijs Vlaanderen.

  Er zijn heel wat alternatieven mogelijk om me je leerlingen aan de slag te gaan:

  • Zo kan een museumbezoek bijvoorbeeld via de museum app.
  • Bibbezoeken kunnen niet doorgaan. Klassen die hun bibbezoeken moeten annuleren tussen de herfst en de kerstvakantie, kunnen een bibpakket aanvragen bij hun lokale bibliotheek of de leerkracht kan in de bib boeken komen kiezen. De bibbus blijft maar met beperkte aanwezigheid van mensen in de bus. Meer mogelijkheden en informatie vind je op de website van de bib.

   Update 1/10

   • Vanaf 1 oktober is het verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar om in de omgeving van onderwijsinstellingen een mondneusmasker te dragen.

   Ondersteuning bij afwezigheid leerkracht

   Wanneer een leerkracht niet ziek is maar omwille van quarantainemaatregelen niet fysiek aanwezig kan zijn in de klas, dan kunnen leerlingen  in de klas begeleid worden door een ‘klasmanager’.

   Door deze noodopdracht ‘klasmanagement’ in te voeren, wordt een systeem opgezet waarbij de leerlingen in de klas de lessen volgen die door de klasleerkracht van thuis uit digitaal gegeven worden.

   Op de pagina over klasmanagement lees je er meer over.

   Ondersteuning voor je leerlingen

   Welzijn en veerkracht bij je leerlingen

   Ook bij onze jeugd weegt de aanhoudende coronacrisis door en is het belangrijk dat we aandacht hebben voor hun weerbaarheid en welzijn. Hieronder enkele initiatieven die ondersteuning voor scholen uitwerkten en waar je inspiratie uit kan putten om mee aan de slag te gaan:

   • Logo Vlaanderen: overzicht van betrouwbare informatie met links naar inspirerende campagnes en methodieken die je verder kan verspreiden. Daarnaast vind je hier ook gesprekskaartjes om een open gesprek aan te gaan met elkaar.
   • Noknok: creatieve en groepsbindende activiteiten en energizers voor jouw klas(sen).
   • Tejo: educatief pakket   
   • Awel: 'Awel, het spel' voor de 3de graad basisonderwijs en 1ste graad secundair en via watwat kanalen met betrouwbaar coronanieuws op maat van kinderen en jongeren.
   • Warme William: gratis lesmap uitgewerkt voor leerlingen van het secundair onderwijs.
   • Knaplab: doe-boekje voor kinderen uit de lagere school om gedachten en gevoelens bespreekbaar te maken.
   • Webinar veerkracht (ARhus, Kwadraat, Surplus²) : tips om ook in deze periode veerkrachtig uitdagingen aan te gaan en persoonlijk te groeien. 

   Leerlingen die dreigen uit te vallen

   Maak je je zorgen over een aantal leerlingen en heb je extra hulp nodig om hen te begeleiden? Neem dan contact op met:

   • Het Centraal Meldpunt voor risicojongeren. Zij zijn het aanspreekpunt voor scholen en onderwijspartners en ondersteunen jongeren die vastlopen in hun schoolloopbaan.
   • De leerloopbaanadviseurs. Zij adviseren 17+ jongeren die de school dreigen te verlaten zonder kwalificatie.
   • STAM 2.0. Zij verbinden scholen aan partners om zo schooluitval omwille van coronamaatregelen te vermijden. 

   Communicatie naar ouders

   Op de website van Logo Antwerpen vind je nuttig materiaal dat je kan gebruiken om ouders te sensibiliseren over de coronamaatregelen. Enkele voorbeelden:

   Voor de communicatie naar anderstalige ouders maakte de stad vereenvoudigde modelbrieven. Ze zijn beschikbaar in het Nederlands en verschillende andere talen. Je kan de brief op maat van je school maken door de velden die geel gemarkeerd zijn aan te passen. Via de links hieronder kan je de verschillende versies downloaden.

   Modelbrief met meer uitleg over fase oranje in het onderwijs:

   Modelbrief over de start van het schooljaar: 

   Mag de leerling naar school?

   • VWVJ maakte in samenwerking met Sciensano en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een beslisboom voor kleuter-, lager en secundair onderwijs om te bepalen of een leerling naar school mag of thuis moet blijven

   Mobiele testunit op je school

   • Mobiele testunit (bus) aanvragen bij clusterbesmettingen op school: 
    Het CLB kan deze bus aanvragen zodat leerlingen die een hoog risico hebben op besmetting op dag 7 van hun quarantaine hun verplichte coronatest gratis op school kunnen laten afnemen. 
     
   • Speekseltests secundair onderwijs:
    Naast de standaard neuswissertest, kan er vanaf 8 december optioneel ook een speekseltest worden afgenomen op het moment dat de leerling een test ondergaat in de mobiele testbus. Dit in het kader van het onderzoek van UZA om een snellere en meer aangename testmethode te ontwikkelen.
     
   • Om de leerlingen en ouders van je school te informeren kan je de voorbeeldbrief gebruiken of deze video delen om hen voor te bereiden op wat ze kunnen verwachten. Lees voor de volledige uitleg over de speekseltests zeker ook even de informatieformulieren (versie voor leerlingen en versie voor ouders) na. 
     
   • Aanvullend vind je op de infofiche van Logo Antwerpen meer informatie over quarantaine en de algemene testprocedure. Op de website van VWVJ vind je ook voorbeeldbrieven voor hoog-risico contacten.

   Opvolging testresultaat

   Naar aanleiding van de testing van een volledige school in Puurs-Sint-Amands werden duidelijke schema's uitgewerkt met beslisbomen waarin aangegeven wordt wat leerlingen/schoolpersoneel moeten doen na de resultaten van hun coronatest. Bij clusterbesmettingen op school zijn deze schema's een handig hulmiddel om iedereen correct te informeren.

   Communicatie en signalisatie op en rond je school

   Als je op de straat een markering of boodschap wil aanbrengen om een wachtrij aan te geven waar 1,5 afstand gehouden wordt, doe dat met materialen die makkelijk te verwijderen en niet permanent zijn (bijvoorbeeld krijt, kalk of stickers). Je kan een sjabloon om te gebruiken voor niet-permanente markeringen downloaden op deze link. Permanente straatmarkeringen zijn verboden.

   Om je te helpen bij andere communicatie en signalisatie over veiligheidsregels op je school liet de stad een aantal posters en stickers opmaken.  

   Posters 
   De posters kan je gebruiken om aan te geven:

   • aan welke veiligheidsregels kinderen en ouders zich moeten houden,
   • hoe je je handen moet wassen
   • wanneer en hoe je een mondmasker draagt
   •  ....

   Je kan de posters downloaden en zelf printen. 

   Stickers
   De stickers kan je gebruiken:

   • om de 1,5 m afstand duidelijk aan te geven,
   • te signaleren waar de in- en uitgang is,
   • om de richting aan te duiden
   • .....

   In samenwerking met de preventieadviseurs kon je een bestelling plaatsen. Sinds eind augustus is dit materiaal beschikbaar. Vraag dit na bij je preventieadviseur.

   Veiligheidsmateriaal

   Heb je materiaal nodig om je school op een veilige manier in te richten, zoals nadars of tentjes ?

   Doe dan een aanvraag bij de dienst evenementen: 
   evenementen.antwerpen@antwerpen.be

   Het ontlenen van materiaal is beperkt tot 4 weken. Je kan daarom best zelf een meer duurzame manier om veilige circulatie te organiseren voorzien.
   Update 14/12: Omwille van de noodzaak om blijvend extra aandacht te hebben voor een veilige schoolinrichting besliste de stad om de ontleentermijn van alle aanvragen te verlengen tot 10 februari 2021. 

   De informatie over het aanvragen van materialen staat gebundeld.

   Parkeerverbod en schoolstraten

   Als school kan je een aanvraag indienen om bij het begin en einde van de schooldag de straat tijdelijk af te sluiten of een parkeerverbod te verkrijgen. Kinderen en ouders kunnen zo veilig in en uit de school komen. Wil je zo'n aanvraag indienen? Neem dan via de preventieadviseur contact op met onderwijsenverkeer@antwerpen.be

   Gebruik openbaar domein tijdens de lesuren

   Als school kan je gebruik maken van het openbaar domein tijdens de lesuren . Er zijn wel specifieke regels aan verbonden. Voor vragen neemt je preventieadviseur best contact op met onderwijsenverkeer@antwerpen.be.

   Mondmaskerplicht in de schoolomgeving

   Het is verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar om in de omgeving van onderwijsinstellingen een mondneusmasker te dragen. Je kan deze poster gebruiken om ouders, bezoekers en voorbijgangers hierop te wijzen. Neem contact op via onderwijsenverkeer@antwerpen.be wanneer je merkt dat ouders of leerlingen deze maatregelen niet naleven.

    

   Wat als leerlingen de coronamaatregelen niet naleven?

   Wat doe je als school of ondersteunende partner wanneer leerlingen op school de corona-maatregelen niet naleven? We geven je enkele handvatten waar je mee aan de slag kan. 

   Themagebonden ondersteuning op school

   De werking van stad Antwerpen rond schoolontwikkeling blijft doorlopen, mits inachtneming van extra veiligheidsmaatregelen.

   Wanneer je school beleidsondersteuning wil of ondersteuning bij een specifiek of coronagerelateerd thema (ouderbetrokkenheid, spijbelen & tucht, gezondheid en bewegen, leerloopbanen & zittenblijven, cultuur, crisisondersteuning... ), kan je hier je vraag stellen.

   Relevante links

   Blijf je graag op de hoogte van lokale, relevante informatie? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief. 

   Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

   Schrijf je in