Ondersteuning en informatie over corona

De stad ondersteunt alle scholen in Antwerpen om hun werking zo vlot en zo veilig mogelijk te laten verlopen tijdens de coronacrisis.

Lees in onderstaande rubrieken welke ondersteuning en informatie de stad en haar partners uit het onderwijsnetwerk aanbieden om deze crisisperiode veilig en vlot door te komen.

Update 03/06

Update 03/06

 • De uitrol van de zelftests voor onderwijspersoneel loopt volop. Hierdoor is het preventief testen van leerkrachten via de testbus niet langer nodig. Er werd dan ook beslist om dit tijdelijke aanbod stop te zetten.

Update 28/04

 • Alle leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs kunnen vanaf 10 mei weer 100 % contactonderwijs volgen.  Scholen kiezen zelf of en wanneer ze overschakelen naar voltijds contactonderwijs na risicoanalyse van de preventieadviseur. Scholen zijn immers zelf het beste geplaatst om de lokale situatie en de lokale noden in te schatten.

Update 26/04

 • Vanaf 26 april kan alle personeel van scholen in Antwerpen, Stabroek en Schoten zich preventief laten testen op corona via een sneltest in het testdorp Spoor Oost of op één van de 4 andere locaties waar de testbus van het UZA halt houdt. Lees meer op deze pagina.

Update 16/04

 • Vanaf 19 april kunnen basisscholen en de scholen voor buitengewoon onderwijs 100% contactonderwijs aanbieden.
 • Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar dragen verplicht een mondmasker in de klas en buiten wanneer geen afstand bewaard kan worden. 
 • In het secundair onderwijs wordt lesgegeven aan de 2de en 3de graad via halftijds afstandsonderwijs, voor de eerste graad is 100% contactonderwijs mogelijk.
 • Klasuitstappen kunnen opnieuw doorgaan in binnenlocaties, op voorwaarde dat deze veilig georganiseerd kunnen worden volgens de geldende richtlijnen van Onderwijs Vlaanderen.
 • Om de besmettingsgraad in de Antwerpse scholen onder controle te houden zal het CLB ook na de paasvakantie de hele klas in quarantaine plaatsen en laten testen wanneer 1 besmetting in de klas vastgesteld wordt. 
 • Leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers die een vaste klas- of schoolbubbel doorbreken kunnen zich preventief laten testen via de school. Meer info vind je hier.

Update 26/03

 • Bij de opschorting van de lessen in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs van 29 maart tot en met 2 april dienen de Antwerpse scholen tijdens de schooluren zelf de noodopvang voor hun leerlingen te organiseren, zodat de veilige schoolbubbel behouden blijft. Als scholen ondersteuning nodig hebben, kunnen de organisatoren buitenschoolse opvang bijkomend ingezet worden in deze noodopvang, wanneer er voldoende mensen en middelen beschikbaar zijn om dit veilig te laten doorgaan.
 • Ook in de periode van 5 tot en met 16 april wordt geen stedelijke noodopvang georganiseerd maar ondersteunt de stad scholen en organisaties die dit zelf willen en kunnen voorzien. Daarvoor stelt de stad stedelijke infrastructuur ter beschikking. Ook aan scholen wordt gevraagd om hun infrastructuur maximaal beschikbaar te stellen voor organisatoren van opvang die daar nood aan hebben. Alle opvangaanbod wordt op een overzichtelijke manier gebundeld op vakantieaanbod.antwerpen.be
 • Stijgende besmettingsgraad: Hoewel Antwerpen niet formeel in het RAG rapport voorkomt, gaat de crisiscel van de stad Antwerpen, aan de hand van de incidentiecijfers in de stad, er wel vanuit dat de nieuwe maatregelen die door Onderwijs Vlaanderen werden opgelegd, ook van toepassing zijn in onze stad. Dit houdt concreet in dat het CLB bij vaststelling van 1 besmetting de hele klas in kwestie in quarantaine zal plaatsen en alle leerlingen uitgenodigd worden om zich te laten testen.

Update 18/03

 • Antwerpse communicatieflow bij sluiting klassen en scholen n.a.v. corona: de te volgen stappen bij de sluiting van een klas of school werden voor de stad Antwerpen licht gewijzigd en gebundeld in een overzichtelijk document. Klik hier voor het stappenplan en meer informatie.

Preventief testen bij doorbreken klasbubbel

Leerlingen en vrijwilligers die een vaste klas- of schoolbubbel doorbreken in het kader van een stage of andere activiteit kunnen zich preventief laten testen in het testdorp op het Wilrijkse plein via de school. Meer info vind je hier.

Coronatests bij risicocontacten

 • Het CLB kan een mobiele testunit (bus) aanvragen bij clusterbesmettingen op school. Op die manier kunnen leerlingen en schoolpersoneel met een risicocontact op dag 7 van hun quarantaine hun verplichte coronatest gratis op school laten afnemen. 
 • Op de infofiche van Logo Antwerpen vind je meer informatie over wat te doen na een hoog- risicocontact.
 • Het VWVJ verspreidt toegankelijke voorbeeldbrieven voor hoog- en laagrisico contacten. De brieven bestaan in verschillende varianten, werden opgesteld in toegankelijk Nederlands én vertaald in 9 andere talen. 

 

Aangepaste procedure sluiting scholen

De te volgen stappen bij de sluiting van een klas of school werden voor de stad Antwerpen licht gewijzigd en gebundeld in een overzichtelijk document. Klik hier voor het stappenplan en meer informatie.

Klasmanagement bij afwezigheid leerkracht

De stad ondersteunt alle scholen wanneer een leerkracht niet ziek is maar omwille van quarantainemaatregelen niet fysiek aanwezig kan zijn in de klas door een 'klasmanager' naar de klas af te vaardigen. Zo kunnen de leerlingen in de klas de lessen blijven volgen die door de klasleerkracht van thuis uit digitaal gegeven worden.

Op de pagina over klasmanagement lees je er meer over.

Corona-subsidie voor buitenschoolse opvang

 • Organisaties en scholen die extra kosten maken om bijkomende opvang te voorzien, komen in aanmerking voor de Vlaamse projectsubsidie noodopvang in een school- of vakantieperiode. Op deze manier kan je via de stad Antwerpen een compensatie tot 30 euro per kind per dag aanvragen. Neem voor meer info contact op via onderwijsnetwerk@antwerpen.be
 • Subsidie voor BKO: meer info vind je op deze pagina
   

Gezonde en veilige schoolinrichting

Mag de leerling naar school?

 • VWVJ maakte in samenwerking met Sciensano en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een beslisboom voor kleuter-, lager en secundair onderwijs om te bepalen of een leerling naar school mag of thuis moet blijven

Communicatiemateriaal over vaccineren

Welzijn en veerkracht bij leerlingen

Ook bij onze jeugd weegt de aanhoudende coronacrisis door en is het belangrijk dat we aandacht hebben voor hun weerbaarheid en welzijn. Hieronder enkele initiatieven die ondersteuning voor scholen uitwerkten en waar je inspiratie uit kan putten om mee aan de slag te gaan:

 • Met MAGDANOG?! lanceert WAT WAT een campagne voor jongeren tussen 14 en 24 jaar over hoe ze een coronabesmetting kunnen vermijden hoe ze met de juiste informatie over het virus zelf hun risicogedrag kunnen inschatten. Download hier het MAGDANOG?! boekje of bestel de gratis MAGDANOG?!-brochure.
 • Op Logo Vlaanderen vind je een overzicht van betrouwbare informatie met links naar inspirerende campagnes en methodieken die je verder kan verspreiden. Daarnaast vind je hier ook gesprekskaartjes om een open gesprek aan te gaan met je klas.
 • Noknok: creatieve en groepsbindende activiteiten en energizers voor jouw klas(sen).
 • Tejo: educatief pakket   
 • Awel: 'Awel, het spel' voor de 3de graad basisonderwijs en 1ste graad secundair.
 • Warme William: gratis lesmap uitgewerkt voor leerlingen van het secundair onderwijs.
 • Knaplab: doe-boekje voor kinderen uit de lagere school om gedachten en gevoelens bespreekbaar te maken.
 • Webinar veerkracht (ARhus, Kwadraat, Surplus²) : tips om ook in deze periode veerkrachtig uitdagingen aan te gaan en persoonlijk te groeien. 

Leerlingen die dreigen uit te vallen

Maak je je zorgen over een aantal leerlingen en heb je extra hulp nodig om hen te begeleiden? Neem dan contact op met:

 • Het Centraal Meldpunt voor risicojongeren. Zij zijn het aanspreekpunt voor scholen en onderwijspartners en ondersteunen jongeren die vastlopen in hun schoolloopbaan.
 • De leerloopbaanadviseurs. Zij adviseren 17+ jongeren die de school dreigen te verlaten zonder kwalificatie.
 • STAM 2.0. Zij verbinden scholen aan partners om zo schooluitval omwille van coronamaatregelen te vermijden. Secundaire scholen kunnen beroep doen op de snelle ondersteuning van een eerstelijnspartner die de verbinding tussen school en leerling herstelt en/of de nodige ondersteuning bij het afstandsleren voor de leerling installeert. 

Sensibiliseren over de coronaregels

Op de website van Logo Antwerpen vind je nuttig materiaal dat je kan gebruiken om ouders te sensibiliseren over de coronamaatregelen. Enkele voorbeelden:

 • De infofiche 'Mag je kind naar school?' helpt om op een eenvoudige manier te bepalen wanneer een kind best thuis blijft. Er is een fiche voor kleuters en een lager en secundair onderwijs
 • De infofiche 'Je bent ziek' geeft alle nodige info voor mensen die ziek zijn: wat moet je doen als je je ziek voelt? Wat zijn de isolatieregels? Wat als mijn test positief is? En hoe verloopt het contactonderzoek?
 • De infofiche 'Je had een hoog risicocontact' geeft alle nodige info voor mensen die in contact kwamen met een besmet persoon of die terugreizen uit een rode zone: wanneer word ik getest? Wat zijn de quarantaineregels? Wat als mijn test positief/negatief is? En hoe verloopt het contactonderzoek?

Op de website van Gezond Leven kan je een driedelige e-learning volgen over hoe je verschillende doelgroepen kan sensibiliseren rond de coronamaatregelen via motiverende boodschappen, acties en campagnes.

 

 

Wat als leerlingen de regels niet naleven?

Wat doe je als school of ondersteunende partner wanneer leerlingen op school de corona-maatregelen niet naleven? We geven je enkele handvatten waar je mee aan de slag kan. 

Communicatie en signalisatie op en rond de school

Mondmaskerplicht in de schoolomgeving
Het is verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar om in de omgeving van onderwijsinstellingen een mondneusmasker te dragen. Je kan deze poster gebruiken om ouders, bezoekers en voorbijgangers hierop te wijzen. Neem contact op via onderwijsenverkeer@antwerpen.be wanneer je merkt dat ouders of leerlingen deze maatregelen niet naleven.

Als je op de straat een markering of boodschap wil aanbrengen om een wachtrij aan te geven waar 1,5 afstand gehouden wordt, doe dat met materialen die makkelijk te verwijderen en niet permanent zijn (bijvoorbeeld krijt, kalk of stickers). Je kan een sjabloon om te gebruiken voor niet-permanente markeringen downloaden op deze link. Permanente straatmarkeringen zijn verboden.

Om je te helpen bij andere communicatie en signalisatie over veiligheidsregels op school heeft de stad een aantal posters opgemaakt. Er werden ook stickers ontworpen (richting aangeven, afstand houden, ...) die je via de preventieadviseur kan aanvragen.

Parkeerverbod en schoolstraten

Als school kan je een aanvraag indienen om bij het begin en einde van de schooldag de straat tijdelijk af te sluiten of een parkeerverbod te verkrijgen. Kinderen en ouders kunnen zo veilig in en uit de school komen. Wil je zo'n aanvraag indienen? Neem dan via de preventieadviseur contact op met onderwijsenverkeer@antwerpen.be

Gebruik openbaar domein tijdens de lesuren

Als school kan je gebruik maken van het openbaar domein tijdens de lesuren. Er zijn wel specifieke regels aan verbonden. Voor vragen neemt je preventieadviseur best contact op met onderwijsenverkeer@antwerpen.be.

EDUbox Pandemie

De EDUbox Pandemie is een kant-en-klaar lespakket met tekst, audiovisueel materiaal en een simulator waarin wetenschappers op een heldere, interactieve en laagdrempelige manier hun kennis over pandemieën delen. Het geeft je als leerkracht in het secundair onderwijs een mix van didactische tools om een onderwerp te bespreken dat de actualiteit blijft beheersen.  Meer info vind je op de website van de vrt. Je kan er de EDUbox ook bestellen. 

/

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in