Ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Wil je je leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zo goed mogelijk begeleiden? Het zorgcontinuüm staat model voor een zorgbeleid in 3 fases. Een netwerk van ondersteuners staat voor je klaar in Antwerpen.

Het zorgcontinuüm; een zorgbeleid in 3 fases

Fase 0 -  Dit is de fase van de brede basiszorg. De school schenkt aandacht aan alle kinderen en houdt rekening met verschillen. De school voorziet zelf de nodige differentiatie en biedt hulp aan alle kinderen om zo goed mogelijk tot leren te komen.

Fase 1 - Soms zijn er extra zorgen. De school brengt dan samen met de ouders de moeilijkheden en noden zo goed mogelijk in kaart. De school zoekt de gewenste extra ondersteuning en doet bijkomende redelijke aanpassingen. De leerling kan het gemeenschappelijk curriculum blijven volgen.

Fase 2 - Als de ondersteuningsbehoeften groter zijn, doorloopt de school met de ouders en het CLB een traject voor extra ondersteuning vanuit buitengewoon onderwijs en/of vanuit ondersteuningsnetwerken.

Fase 3 - De fases 0 tot 2 zijn doorlopen, en het gemeenschappelijk curriculum is voor de leerling niet haalbaar. Een verslag Individueel Aangepast Curriculum (IAC) wordt opgemaakt dat toegang geeft tot buitengewoon onderwijs of een plaats in gewoon onderwijs, met aangepaste ondersteuning.  

Lokale ondersteuningsnetwerken in Antwerpen helpen je verder

Zoek je flexibele ondersteuning op maat van je school? Contacteer een organisatie uit het brede ondersteuningsnetwerk in Antwerpen. Zij helpen je leerling, je leerkracht en je school verder vanuit hun specifieke ervaring en expertise buitengewoon onderwijs.

Antwerpen Plus

Antwerpen plus: zorg op maat van het kind of de jongere en de school.

Website Antwerpen Plus

NOA

Netwerk Ondersteuners Antwerpen, NOA, is een ondersteuningsnetwerk voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die les volgen in het gewone onderwijs. 

Website NOA

Expant24

Expertisenetwerk Antwerpen Type 2 + Type 4, Expant24, biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren met verstandelijke beperkingen (type 2) en/of (neuro)motorische problemen (type 4) die les volgen in het gewone onderwijs. 

Website Expant24

VOKAN

Ondersteuningsnetwerk Voorkempen Antwerpen-Noord, VOKAN, ondersteunt leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.

Website VOKAN

OKO Plus

Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers, OKO Plus, is een ondersteuningsnetwerk tussen het Vlaams Onderwijs Overlegplatform (VOOP), de Federatie Steinerscholen en de Federatie van Onafhankelijke Pluralistische en Emancipatorische Methodescholen (FOPEM). OKOplus staat ook open voor scholen die niet bij een van deze kleine onderwijsverstrekkers zijn aangesloten.

Website OKO PLus

Meer weten over het ondersteuningsmodel?

Ga naar de website Onderwijs en Vorming voor regelgeving, het organiseren en aanvragen van ondersteuning en meer. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in