Ondersteuning op school van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Gewenste ondersteuning vinden. Informatie voor scholen in Antwerpen.

Ondersteuning zoeken...

Fase 0 -  De school schenkt aandacht aan alle kinderen en houdt rekening met verschillen. De school voorziet zelf de nodige differentiatie en biedt hulp aan alle kinderen om zo goed mogelijk tot leren te komen. Dit is de fase van de brede basiszorg.

Fase 1 - Soms zijn er extra zorgen. De school brengt dan samen met de ouders de moeilijkheden en noden zo goed mogelijk in kaart. Ze zoekt de gewenste extra ondersteuning en doet bijkomende redelijke aanpassingen. 

Fase 2 - Als de school met de ouders en het CLB een traject heeft doorlopen en de ondersteuningsbehoeften groter zijn, kan extra ondersteuning vanuit buitengewoon onderwijs en/of vanuit ondersteuningsnetwerken gevraagd worden.

Fase 3 - Individueel aangepast curriculum

Ondersteuningsnetwerken die actief zijn in Antwerpen

Ondersteuning kan flexibel en op maat geboden worden door ondersteuners. Zij zijn verbonden aan scholen buitengewoon onderwijs en hebben specifieke expertise.

Antwerpen Plus

Antwerpen plus - ONA

Website Antwerpen Plus

NOA

Netwerk Ondersteuners Antwerpen - NOA

Website NOA

Expant24

Expertisenetwerk Antwerpen Type 2, Type 4 - Expant24

Website Expant24

VOKAN

Ondersteuningsnetwerk Voorkempen - Antwerpen-Noord

Website VOKAN

OKO Plus

OKO Plus Ondersteuningsnetwerk

Website OKO PLus
Vragen? Contacteer ons!

Contactgegevens: Jan De Vos

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in