Onderwijsraad

De onderwijsraad Antwerpen is het officiële overleg- en adviesorgaan over onderwijs in de stad. Er zetelen vertegenwoordigers in van de verschillende Antwerpse onderwijsnetten, maar ook van leerlingen, ouderkoepels, vakbonden en OCMW. De onderwijsraad handelt over de uitvoering van het lokaal netoverschrijdend onderwijsbeleid van de stad.

Onderwijsraad

De onderwijsraad bestaat uit vast bureau, plenaire raad en thematische commissies.

Het vast bureau werkt als een dagelijks bestuur en komt gedurende het schooljaar maandelijks samen. Het zorgt voor de werking en de sturing van de onderwijsraad.

De plenaire raad vergadert een drietal keer per schooljaar en heeft een bredere ledengroep dan het vast bureau. Er zetelen zowel stemgerechtigde als waarnemende leden, allen partners betrokken bij het onderwijs in Antwerpen.

Over een specifiek thema kan doorgedreven overleg, studie en advies plaatsvinden in commissies. Dit vergroot de betrokkenheid van het brede onderwijsveld bij de onderwijsraad en diept de werking verder uit. 

De raad geeft adviezen aan het stadsbestuur, op vraag en op eigen initiatief. Het gestructureerd overleg in vast bureau, plenaire raad en commissies  draagt bij tot een betere samenwerking en een gemeenschappelijke aanpak van problemen. Verder is de onderwijsraad dé plaats waar de Antwerpse onderwijswereld overlegt over gezamenlijke acties. Sleutelbegrippen zijn dialoog, consensus en vrijwillige deelname van alle partners. 

De onderwijsraad Antwerpen kent een wisselend voorzitterschap.

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in