Onderwijsraad Antwerpen

De onderwijsraad Antwerpen (ORA) is het officiële overleg- en adviesorgaan over onderwijs in de stad. Er zetelen vertegenwoordigers in van de verschillende Antwerpse onderwijsnetten, maar ook van leerlingen, ouderkoepels, vakbonden en andere partners. De ORA is betrokken bij de uitvoering van het lokaal netoverschrijdend onderwijsbeleid van de stad.

Wat is de Onderwijsraad Antwerpen?

De ORA geeft adviezen aan de stad, op vraag van het stadsbestuur of de administratie en op eigen initiatief. Het gestructureerd overleg in vast bureau, plenaire raad en commissies  draagt bij tot een betere samenwerking en een gemeenschappelijke aanpak van problemen.
Verder is de ORA dé plaats waar de Antwerpse onderwijswereld overlegt over gezamenlijke acties. Sleutelbegrippen zijn dialoog, consensus en vrijwillige deelname van alle partners. 

De Onderwijsraad Antwerpen bestaat uit een vast bureau, een plenaire raad en thematische commissies.

  • Het vast bureau wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de onderwijsnetten. Dit voorzitterschap wisselt elke 2 jaar. Het vast bureau werkt als een dagelijks bestuur en komt gedurende het schooljaar maandelijks samen. Het zorgt voor de werking en de sturing van de onderwijsraad.
  • De plenaire raad vergadert een drietal keer per schooljaar en heeft een bredere ledengroep dan het vast bureau. Er zetelen zowel stemgerechtigde als waarnemende leden. Alle leden zijn evenwel partners betrokken bij het onderwijs in onze stad.
  • Over een specifiek thema kan doorgedreven overleg, studie en advies plaatsvinden in commissies. Dit vergroot de betrokkenheid van het brede onderwijsveld bij de ORA en diept de werking verder uit. 

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in