Schoolstraten

De stad Antwerpen wil haar schoolomgevingen veiliger maken. Schoolstraten kunnen daarbij helpen door de verkeersdrukte bij het begin en het einde van de schooldag te beperken.

Een schoolstraat, wat is dat?

In een schoolstraat wordt aan het begin en einde van de schooldag (op vaste tijdstippen), gedurende maximaal een half uur, voorrang gegeven aan schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet of met de fiets verplaatsen. De straat wordt afgezet met nadar- of afsluithekken om alles veilig te laten verlopen. Auto’s mogen de straat niet inrijden, maar mogen de straat wel stapvoets verlaten. 

Waarom zijn er schoolstraten?

Bij de start en het einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolpoort in een chaotische omgeving met veel auto’s, fietsers en voetgangers. Deze verkeerschaos zorgt enerzijds voor een onveilige omgeving en veroorzaakt anderzijds heel wat fijn stof en uitlaatgassen. Een schoolstraat biedt een oplossing voor deze verkeersdrukte. Door gemotoriseerd verkeer tijdelijk niet meer toe te laten wordt de schoolomgeving aangenamer, veiliger en gezonder.

Komen alle straten in aanmerking?

Neen, niet in elke straat waar een schoolpoort ligt, is een schoolstraat mogelijk. Alleen als de school in een ‘woonstraat’ is gevestigd, kan er een schoolstraat worden ingevoerd.

In deze gevallen kan het niet:

 • Straten waar lijnbussen of trams rijden.
 • Straten waar een brandweerkazerne, ziekenhuis of andere spoeddienst gehuisvest is.
 • Belangrijke verbindingswegen met veel doorgaand verkeer of ‘rode assen’ die vaak door hulpvoertuigen worden gebruikt
 • Winkel-wandelstraten waar een groot deel van de dag toch geen auto’s worden toegelaten.
 • Andere woon- of verblijffuncties zoals kinderkribbes, woonzorg- of dienstencentra in de omgeving mogen geen hinder ondervinden.
 • Bouw- of wegenwerken in de omgeving  kunnen een aanleiding zijn om geplande schoolstraten uit te stellen of bestaande schoolstraten tijdelijk op te schorten.

Engagement van de school

De school staat zelf in voor:

 • het plaatsen, bewaken en weghalen van de afsluithekken. De school voorziet voor die taak ‘gemachtigde opzichters’ of andere vrijwilligers:
   
  • Een gemachtigd opzichter mag het verkeer stilleggen en mensen helpen oversteken op plaatsen waar geen verkeerslichten staan. Hij/zij moet daarvoor eerst een korte opleiding van enkele uren volgen. 
    
  • VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) werkt met ‘verkeersouders’. Deze vrijwilligers hebben geen bevoegdheid om in te grijpen in het verkeer, maar ze kunnen weggebruikers wel aanwijzingen geven over de bestaande verkeerssituatie.
    
 • het informeren van ouders. De dienst participatie van het district kan de school ondersteunen bij de communicatie met de buurt. 

Vaste schoolstraatafsluitingen

Op 25 april 2022 werd de eerste vaste schoolstraatafsluiting in gebruik genomen in de Hertoginstraat (2018 Antwerpen/KLA). Er gebeurde ook al een plaatsing in: Biestraatje (Berendrecht/De Brenne), Leon Stampelaan (Deurne/Drakenhof), Baron Leroystraat (Deurne/'t Baronneke), Geluwestraat (Berchem/Hinkelpad), Korte Scholierstraat (2060 Antwerpen/De Musjes) en Demerstraat (2060 Antwerpen/'t Spoor)

Het komende schooljaar zal een nieuwe aanbesteding gebeuren, om een stadsbrede uitrol te kunnen voorzien.

Een schoolstraat aanvragen

Schoolstraten worden altijd opgestart op vraag van de school.

De oorspronkelijke procedure voorzag vooraf een uitgebreide bevraging van de buurt. Dit werkte enorm vertragend. De verkorte procedure die tijdens de coronaperiode ontstond, is nu model voor de huidige procedure.

De locaties worden eerst op hun geschiktheid gescreend. Indien dat een positief resultaat geeft, wordt de schoolstraat eerst zes maanden als proefopstelling opgestart. Nadien volgt een evaluatie, waarbij naast het district, de brandweer, de politie ook ouders en buurtbewoners worden bevraagd. Indien het geheel gunstig wordt geadviseerd, kan de schoolstraat definitief ingericht worden.

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in