Smakelijke School

Zoveel mogelijk leerlingen een voedzame maaltijd geven op school: dat is het doel van 'Smakelijke School'. Met dit project wil de stad de gezondheid van de Antwerpse kinderen verbeteren en hun energieniveau opkrikken.

Heel wat kinderen eten onvoldoende gezond, ontbijten niet of krijgen een ongezonde of soms zelfs lege brooddoos mee naar school. Nochtans heeft gezond eten op korte en lange termijn een gunstige invloed op kinderen hun gezondheid, leerprestaties en concentratievermogen. De stad wil hierop inzetten door kleuter- en lagere scholen actief en financieel te ondersteunen om een ontbijt, boterhammenlunch of soep aan te bieden op school. 

Kom alles te weten over Smakelijke School

Kom alles over dit project te weten via dit online platform waar je o.a. getuigenissen van proefscholen kan lezen, argumenten om een Smakelijke School te worden en meteen ook de toelage kan aanvragen!

Veelgestelde vragen

   

Hoe weet ik welke kinderen in armoede leven (VT statuut)?

Mensen (kinderen) in armoede zijn alle mensen die onvoldoende middelen hebben voor het voorzien in hun primaire behoeften en die zijn ingeschreven op het grondgebied van de stad Antwerpen:

 • Mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering 
 • Mensen in actieve begeleiding bij een sociaal centrum van de stad 
 • Mensen in een traject van schuldhulpverlening 

Maar ook: kwetsbare Antwerpenaren die worden toegeleid door verenigingen die personen in armoede als hun doelgroep hebben en stedelijke diensten bevoegd voor vrije tijd die werken met kwetsbare Antwerpenaren. 

Hoe weet ik wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming?
 • Op basis van een kleefbriefje van het ziekenfonds kan je nagaan of iemand recht heeft op verhoogde tegemoetkoming. Kijk op een klever van het ziekenfonds: onderaan op de klever staat een code. Deze code eindigt op 1 als de betrokkene recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming. De kleur van de klever verschilt per ziekenfonds. Je kan jaarlijks een kleefbriefje van het ziekenfonds opvragen.
 • Op basis van het attest sociaal tarief: dit is een document waarmee ouders een kansentarief kunnen aanvragen voor die kinderen die op het attest staan. Het attest geldt van 1 september tem 31 augustus van het volgende kalenderjaar. Het wordt door de stad Antwerpen bezorgd aan organisaties die kennis hebben van de financiële situatie (en/of van het statuut verhoogde tegemoetkoming) van gezinnen en die dus gemachtigd zijn om het attest uit te reiken. Als je school dit attest wil gebruiken, neem dan contact op met jeugddienst@antwerpen.be.
 • Op basis van de A-kaart: op het account van de A-kaart-houder kan het statuut kansentarief worden geactiveerd. Daardoor kan de kaarthouder met de A-kaart zijn recht op kansentarief bij de partners/aanbieders aantonen Als je school de A-kaart wil gebruiken voor het bepalen van het kansentarief, dan kan dat op twee manieren:
 1. Via de verzilverapplicatie: je school krijgt toegang tot de verzilverapplicatie (een webpagina) waar je het A-kaartnummer, samen met de geboortedatum, manueel kan ingegeven en het statuut verschijnt. 
 2. Via een API-link: je school krijgt via een API-link toegang tot de A-kaartdatabase. Deze link wordt gelegd met jouw boekhoudings- of inschrijvingssysteem. Bij (online) inschrijvingen wordt het A-kaartnummer van een deelnemer dan meteen gecontroleerd, en kan het kansentarief ook meteen worden toegekend. 

Voor vragen hierover mail je naar smakelijkschool@antwerpen.be.

Hoe kan ik de verhoogde toelage voor kinderen in armoede toepassen?

De verhoogde toelage voor kinderen die opgroeien in armoede moet worden besteed in functie van deze kinderen.

Let wel op:

 • Als de gemiddelde kost prijs per kind per maaltijd bijvoorbeeld  1,20 euro is, kan je voor leerlingen die in armoede opgroeien (VT statuut) ook maar 1,20 euro inbrengen.  Voor leerlingen die niet in armoede opgroeien is dat 0,60 euro.
 • indien de gemiddelde kostprijs voor een maaltijd 1,60 euro is, kan je voor kinderen die opgroeien in armoede (VT statuut) wel 1,60 euro indienen. Voor kinderen die niet in armoede opgroeien blijft dat 0,60 euro.

In Antwerpen groeit 1 op 3 kinderen op in armoede. Wanneer we als stad hier echt iets aan willen doen moeten we ervoor zorgen dat de extra middelen bij de juiste mensen komen. Met dit project zetten we naast het ondersteunen van gezonde voeding aan alle kinderen ook hier op in.

Hoe kan ik het totaalbedrag toepassen voor kinderen met VT en zonder VT statuut?

Op basis van alle kosten voor voeding zal een gemiddelde kostprijs per leerling berekend worden die dan gebruikt wordt om het budget voor leerlingen met VT statuut en leerlingen zonder VT statuut te bepalen.

Indien er budget over is (bv. van de leerlingen met VT statuut), dan kunnen hier de kosten van het FAVV en kosten voor extra helpende handen van worden afgetrokken tot maximaal het budget waar ze volgens het reglement recht op hebben.

Een voorbeeld:

 • School van 400 lln  waarvan 200 lln met VT statuut heeft 100 dagen gezonde voeding aangeboden.
 • Budget waar ze recht op hebben:
 • 200 lln x 100 dagen x 0.60€ = 12000€
 • 200 lln x 100 dagen x 1.60€ = 32000€

  Totaal = 44000€ 

 • Afrekening:
 • Totaal facturen gezonde voeding: 40000€ (gemiddeld 1€/leerling/dag)
 • 2 extra medewerkers per dag: 15€/pers/middag: 2 pers x 100 dagen x 15€ = 3000€
 • Aansluiting FAVV: eénmalig 100€
 • Wat wordt in rekening genomen:
  • 200 lln x 100 dagen x 0,60€ = 12000€
  • 200 lln met VT statuut x 100 dagen x 1€ = 20000€
  • Kosten extra helpende handen en FAVV voor maximum 12000€, in dit voorbeeld zal dus de 3200€ volledig vergoed kunnen worden met het niet gebruikte budget voor leerlingen met VT statuut.
 • Vanaf de gemiddelde kostprijs per leerling gelijk is aan 1,60€ is er geen extra budget voor extra helpende handen en FAVV .
Ik heb een toelage aangevraagd, welke stappen moet ik nu ondernemen?
 • Bepaal welke gezonde voeding je gaat aanbieden.
 • Zoek een leverancier. Hier vind je de pool van leveranciers door ons goedgekeurd. Werken met een leverancier uit deze pool heeft een aantal voordelen. Zo is de leverancier op voorhand al geselecteerd en voldoet hij aan de voorwaarden van de open oproep. Je bent dus zeker dat de school een subsidie kan krijgen. Uiteraard kan je ook werken met een leverancier naar eigen keuze. Je kan hem of haar ook de open oproep bezorgen, zodat de leverancier zich hier ook voor kan inschrijven. Hou ook rekening met de voorwaarden waarvoor je de subsidie kan gebruiken
 • Vraag 3 offertes op, ongeacht of je werkt met een leverancier uit de pool. Download het offerteformulier om de offferte aan te vragen
 • Zoek eventueel extra helpende handen.
 • Begin juni ontvang je het formulier 'extra info'. Bezorg ons dit ten laatste 30/06/2022 terug. Aan de hand van deze gegevens kunnen we je dossier verder opvolgen en indien nodig advies geven. Het betreft gegevens over wat je juist zal aanbieden, door wie, wanneer, ...
 • Dien uiterlijk tegen 15/07/2023 je stavingsdossier in. Het omvat een stavingsexcel met gemaakte kosten en het defintieve aantal VT-gerechtigden die je hier kan downloaden en je schoolreglement waarin de ondersteuning vermeld staat.
Kan de school hulp krijgen zodat leerkrachten er geen extra taak bij krijgen?

De missie van het Smakelijke School is om dit vlekkeloos te integreren in de dagelijkse werking van je klas. Het cateringbedrijf Het cateringbedrijf kan  een aantal praktische zaken  (zoals levering, afwasservice, …) voor zijn rekening nemen. De kosten daarvan kunnen mee ingebracht worden (binnen het toegekende budget).

Je kan ook beroep doen op vrijwilligers, wijkwerkers, de oudervereniging.  In dit overzicht lees je wat de mogelijkheden zijn.

Een ander mogelijkheid om de logistieke taken te beperken, is een gezonde tussendoortje aan te bieden. Bijvoorbeeld een aantal keren per week een stuk fruit, in elke klas een bokaal met ongezouten noten of gedroogd fruit.

Waar kan ik als leerkracht terecht als ik met de klas wil bijleren over gezonde voeding?
 1. Het Vlaams Instituut Gezond Leven bundelde de leerlijnen voeding en gedrag in een handig overzicht.
 2. Logo heeft een interessant vormingsaanbod voor leerkrachten en ouders over gezonde voeding. 
 3. Ook studenten Voedings- en dieetkunde van AP Hogeschool bieden hun hulp aan. Ze helpen je bij: 
 • Het ontwikkelen en geven van workshops aan de kinderen, afhankelijk van de leeftijdsgroep, in samenwerking met de leerkracht
 • Ontwikkelen en uitvoeren van kleine interventies (halve dag) op school
 • Ontwikkelen en geven van infomomenten, winkeloefening voor ouders/leerkrachten/medewerkers school 
 • Onwikkelen een receptenboekje met aanbevolen tussendoortjes/lunchboxen 

         Heb je interesse? Contacteer dan ingrid.aerts@ap.be 

Momenteel loopt het project "Smakelijke school" in een lagere scholen in Antwerpen. Is er al een zicht of dit zal uitgebreid worden naar secundaire scholen?

Het project “Smakelijke School” is alleen voor het kleuter- en lager onderwijs.

In 5 secundaire scholen loopt er intussen een pilootproject waar er wordt uitgezocht of Smakelijke School ook in het secundair onderwijs kan worden uitgerold. Hierbij kan de stad rekenen op de steun van Rikolto.

Secundaire scholen die willen werken rond gezonde voeding, nemen best contact op met Rikolto, info@rikolto.be. Zij starten soms projecten rond gezonde voeding op samen met secundaire scholen. 

Moet de hele school meedoen met het project of kan het ook voor een bepaalde graad/klas?

Starten met alleen een bepaalde graad of zelfs klas kan als alle leerlingen van die graad of klas gezonde voeding krijgen.

Ik heb als school nog geen toelage aangevraagd? Kan dat later nog?

Je kan als school opnieuw een toelage aanvragen tussen 1 februari en 31 maart 2023. Je kan dan starten in september 2023 met het aanbieden van gezonde maaltijden. 

Elke school die intekent krijgt een multifunctionele beker. Hoeveel bekers krijgt een school?

Elke school krijgt een multifunctionele beker voor elke leerling in de school. 

De bekers zijn eenmalig zijn en enkel voor scholen die hebben ingetekend op het reglement. Er kunnen er geen extra bekers voorzien worden als het aantal doorgegeven leerlingen niet klopt. 

Voor vragen over de bekers, mail je naar smakelijkeschool@antwerpen.be

Ik ben op zoek naar lesmateriaal en tools over gezond eten. Waar kan ik dit terugvinden?

Kinderen en jongeren hebben veel energie nodig: er valt zoveel te ontdekken en te leren! Daarom is gezond en gevarieerd eten essentieel. Op de themapagina Gezond en duurzaam eten vind je heel wat lesmateriaal en inspirerende tools om hiermee aan de slag te gaan in je klas en op school.

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in