Smakelijke School

Zoveel mogelijk leerlingen een voedzame maaltijd geven op school: dat is het doel van het project Smakelijke School. Met dit project wil de stad de gezondheid van de Antwerpse kinderen verbeteren en hun energieniveau opkrikken.

Heel wat kinderen eten onvoldoende gezond, ontbijten niet of krijgen een ongezonde of soms zelfs lege brooddoos mee naar school. Nochtans heeft gezond eten op korte en lange termijn een gunstige invloed op kinderen hun gezondheid, leerprestaties en concentratievermogen. De stad wil hierop inzetten door kleuter- en lagere scholen actief en financieel te ondersteunen om een ontbijt, boterhammenlunch of soep aan te bieden op school. We zijn in het najaar van 2020 gestart met een reeks proefprojecten. 

Opstarten proefscholen

Concreet betekent dit dat negen Antwerpse scholen tussen november 2020 en januari 2021 gestart zijn met het proefproject ‘Smakelijke School'. Elke school ontvangt een subsidie per kind en kan daarmee een pakket gezonde voeding samenstellen met een partner naar keuze. Zo kan de ene school kiezen voor soep met brood, een andere school kiest voor gezonde tussendoortjes van fruit en groenten, nog een andere school kiest voor een ontbijt van gesmeerde boterhammen en fruit waarbij ook kinderen ’zonder lunchpakket hun brooddoos kunnen vullen. De scholen worden ontzorgd door een samenwerking met sociale economiebedrijven en VDAB-wijkwerken. Studenten voeding- en dieetleer van de AP Hogeschool ondersteunen de proefscholen met expertise rond gezonde voeding.

In 2021 ging een tweede reeks proefprojecten van start.  Er is hiervoor een oproep gedaan naar alle kleuter- en lagere scholen in Antwerpen. Scholen gelegen in volgende wijken of districten krijgen voorrang  om als proefproject te starten: Wilrijk, Berchem, Deurne, Antwerpen, Luchtbal, Kiel , Ekeren, Berendrecht Zandvliet Lillo. Dit om een gelijke spreiding van projecten over de stad te verkrijgen. In deze tweede reeks worden bepaalde randvoorwaarden getest die invloed kunnen hebben op de gezonde maaltijden op school. We testen een toelagesysteem uit waarbij tegen betaling maaltijden aangeboden worden aan de kinderen en de school via een extra aanmoediging een sociaal financieel beleid kan voeren om de maaltijden toegankelijk te maken voor meer of alle kinderen.

Geïnspireerd door acties in binnen- en buitenland (Tienen, Nederland, Kopenhagen…) werkt de stad dit project verder uit samen met de proefscholen. Het is de bedoeling dat elke deelnemende school een aanbod op maat kan ontwikkelen voor hun leerlingen.

Na een evaluatie van de proefscholen wordt het project volgend schooljaar 2021-2022 verder uitgerold.

Heb je hierover vragen? Mail dan naar bredeleeromgeving@antwerpen.be.

Bekijk zeker ook het filmpje waarin enkele Antwerpse directies en juffen meer uitleg geven over het proefproject.

Wat is een gezonde schoolmaaltijd?

Voor een gezonde schoolmaaltijd baseren we ons op de voedingsdriehoek . Deze gaat uit van 3 basisprincipes:
- eet in verhouding meer plantaardig dan dierlijke voeding
- ultrabewerkte voeding vermijden
- matig je consumptie en vermijdt voedselverspilling

Het Instituut gezond leven werkte in 2018 een schoolmaaltijdengids uit met
specifieke tips over de inhoud van schoolmaaltijden. Van porties per leeftijdscategorie, tot ingrediënten en tips. Deze uitgebreide gids is een nuttige handleiding voor scholen om in te zetten op gezonde voeding. Raadpleeg de schoolmaaltijdengids hier. 

Aan deze handleiding is ook een charter voor cateraars gekoppeld. Zo slaan industrie en scholen de handen in elkaar om in te zetten op gezonde voeding voor alle kinderen. Lees er meer over in het charter voor gezonde en evenwichtige en duurzame maaltijden. 

Een gezond schoolbeleid, waarom?

Hoewel iedereen baat heeft bij een evenwichtige en gevarieerde voeding, is deze in het bijzonder belangrijk voor kinderen. Gezonde voeding levert de nodige energie voor dagdagelijkse activiteiten, en laat hen toe optimaal te ontwikkelen

Kinderen die gezonder eten hebben een gezonder gebit en gewicht. Bovendien hebben ze een hogere weerstand, waardoor ze minder vaak ziek zijn. Hoe gezonder het kind eet en beweegt, hoe gezonder het opgroeit en hoe minder kans het loopt om later last te krijgen van chronische aandoeningen zoals overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose en sommige vormen van kanker.

Naast gunstige effecten op lichamelijk vlak, zijn de voordelen van gezonde voeding ook zichtbaar op mentaal vlak. Kinderen die er gezonde eetgewoonten op nahouden zijn beter gezind, voelen zich beter in hun vel en slapen beter.

Verder dragen gezonde en evenwichtige eetgewoonten bij aan een verhoogde concentratie, een groter leervermogen en betere schoolprestaties.

Wil jij een gezond schoolbeleid voeren, het instituut gezond leven biedt de nodige ondersteuning met een stappenplan.

Partners helpen je op weg in gezonde voeding

De stad werkt samen met volgende partners om gezonde voeding op school te promoten

 • Vlaams instituut Gezond Leven: 
  Ontdek de meest recente voedingsdriehoek. Welke voedingsstoffen hebben we nodig en welke helemaal niet? Vooral kinderen en jongeren halen tot 40% van hun energie uit ongezonde voeding. Dat moet anders. Het is belangrijk om energie te halen uit gezonde voeding zoals groenten en fruit.

  Dit is de voedingsdriehoek uitgelegd in een filmpje voor kinderen
   

 • Word een ecoschool!
  Het Ecohuis zet scholen op weg met vragen over het gezonde voeding, consumeren, het klimaat en nog zoveel meer!
  Ecoscholen
   
 • School Food Council Antwerpen
  Het project gezonde schoolmaaltijden wordt bijgestaan door de stedelijke werkgroep, een school Food Council, waarbij de stad Antwerpen en een aantal partners werken aan gezonde voeding op school. Zo slaan onder meer Rikolto, Logo Antwerpen en de stad Antwerpen de handen in elkaar. Samen zoeken ze naar nieuwe invalshoeken om gezonde voeding als norm op school in te voeren.
  Wil je meer weten over de School Food Council Antwerpen? Neem een kijkje op https://www.goodfoodatschool.be/

Voedselveiligheid op school

Het Federaal Voedselagentschap helpt jouw school op weg om in regel te zijn met de richtlijnen die nodig zijn bij het aanbieden van voeding. Vanaf het moment dat er namelijk meer wordt aangeboden dan een koek of fruit op je school, ben je als school verplicht om een toelating aan te vragen bij het Federaal Voedselagentschap. Via deze brochure wordt je op school op weg gezet.

Het gaat alvast om volgende onderwerpen waaraan het Federaal Voedselagentschap aandacht besteedt: 

Duurzaam voedingsbeleid

Een duurzame voedingsconsumptie gaat over meer dan alleen de afkomst van je voeding.

 Rikolto (het vroegere Vredeseilanden) zet zes uitgangspunten voor een duurzaam voedingsbeleid voorop: 

 1. minder vlees, meer plantaardig
 2. Lokaal & seizoensgebonden
 3. Duurzame vis
 4. Eerlijke handel
 5. Duurzame productie
 6. Minder voedselverspilling + (kraantjes) water + een goed afvalbeleid

Daarnaast wil de stad ook oog hebben voor duurzaamheid in de zin van een ‘structurele inbedding’ van het project
op lange termijn zodat alle kinderen toegang hebben tot gezonde voeding.
Op personeelsvlak trekken we deze lijn door en wil de stad personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven. 
Dat kan door voor deze projecten samen te werken met sociale economie en dit project in te bedden in een stedelijke voedselstrategie.

Vragen? Contacteer ons!

Contactgegevens: Onderwijsnetwerk Antwerpen

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in