STAM 2.0 : hou contact met je leerlingen

Met STAM 2.0 wil de stad Antwerpen secundaire scholen ondersteunen om in contact te blijven met hun leerlingen en schooluitval omwille van coronamaatregelen te vermijden.

De bedoeling van het project is om alle leerlingen te kunnen bereiken en begeleiding geven als de school daar tijdelijk niet in slaagt, totdat de verbinding met de school hersteld is en/of de nodige ondersteuning op punt staat.

Voor wie is STAM 2.0?

Het project focust zich op leerlingen in het secundair onderwijs die afhaken tijdens of door het afstandsonderwijs omwille van de coronamaatregelen. We zien twee groepen:

  • Niet-bereikte corona-leerlingen: dit zijn leerlingen die een school vandaag ondanks verschillende pogingen (zowel in aantal als in aard) niet meer kan bereiken, maar die eerder dit schooljaar wél op school verschenen.
  • Moeilijke afstandsleerders: leerlingen die de school wel (sporadisch) bereikt maar die via afstandsonderwijs geen lessen volgen of taken maken.

Wanneer kan je aamelden?

Zijn er op school meerdere leerlingen die je vandaag ondanks verschillende pogingen niet meer bereikt, maar die eerder dit schooljaar wél op school verschenen? Of zijn er leerlingen die je wel (sporadisch) bereikt maar waarvan je reeds weet of nu merkt dat ze afhaken bij afstandsonderwijs? Dan kan je als school aanmelden.

Je meldt aan van zodra je vaststelt dat de inspanningen die je zelf leverde om met meerdere leerlingen in contact te blijven tevergeefs zijn en de noden van deze leerlingen de draagkracht van de school overschrijden.

Wat met leerlingen die afhaken om andere redenen dan corona?

Leerlingen die ook voor code oranje moeilijk bereikbaar waren zoals bvb. (hardnekkige) spijbelaars, of die om niet-corona gerelateerde redenen uitvallen, kunnen nog steeds aangemeld worden via de reguliere aanmeldprocedure bij het CMP.

Hoe vraag je ondersteuning aan?

Neem contact op met het Centraal Meldpunt via 03 338 32 66 (elke werkdag tussen 9u en 12.30u ) of vul het webformulier in. Geef aan welke ondersteuning je precies wilt en over hoeveel leerlingen het gaat.

We vragen je om één aanspreekpersoon op school aan te duiden die aanmeldingen doet en bij wie de partner terecht kan voor meer info.

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in