Sterke leerlingen door sterke scholen

In een sterke school staan groei en ontwikkeling van iedereen centraal en daar plukken leerlingen dagelijks de vruchten van!

Het netwerk schoolontwikkeling

Sterke scholen zorgen voor een groter welbevinden, meer motivatie en meer leerwinst bij hun leerlingen. Daarom trachten wij (het netwerk schoolontwikkeling) de Antwerpse scholen zo goed mogelijk te ondersteunen in het versterken van hun beleidsvoerend vermogen. Om het ondersteuningsaanbod binnen de stad Antwerpen beter op elkaar af te stemmen, is het netwerk schoolontwikkeling opgebouwd vanuit stad Antwerpen. Dit netwerk bestaat uit diverse partners die een ondersteuningsaanbod hebben naar Antwerpse scholen. Op dit moment zijn dat voornamelijk stedelijke partners en partners die de stad subsidieert voor een opdracht rond schoolondersteuning. Het netwerk heeft bovendien nauwe banden met de pedagogische begeleidingsdiensten van de verschillende netten.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Je kan het netwerk schoolontwikkeling inschakelen wanneer je school beleidsondersteuning of ondersteuning wil bij een specifiek thema (ouderbetrokkenheid, spijbelen & tucht, gezondheid en bewegen, leerloopbanen & zittenblijven, brede school, cultuur, crisisondersteuning... ).

Want in een sterke school ...

 • voelt iedereen zich thuis en heerst er een samenhorigheidsgevoel;
 • kent elk teamlid zijn taken en verantwoordelijkheden en neemt het die ook op;
 • staan de neuzen in dezelfde richting, weet men welke visie en doelen men nastreeft, en worden deze ook vertaald tot op de klasvloer;
 • heerst er een open sfeer naar het delen van expertise en informatie, en gebeurt dit ook in de praktijk;
 • houdt men rekening met de noden en vragen van alle betrokken partners en met de veranderende samenleving in en rondom de school;
 • reflecteert men over de eigen werking en functioneren, en zet men deze bevindingen systematisch in om de onderwijskwaliteit te verbeteren;
 • communiceert men eerlijk, helder, bekrachtigend en desnoods confronterend;
 • ... 

Een verkennend gesprek

Graag stemmen we ons aanbod zo goed mogelijk af op de noden van jouw school. Daarom starten we elke mogelijke samenwerking met een verkennend gesprek met twee partners uit het netwerk. Zo kunnen we bekijken of we…

 • een concreet aanbod voor je in petto hebben (projectmanagement voor een geïntegreerd schoolbeleid, ondersteuning van directie of coördinatoren door coachingsgesprekken, visietrajecten met je team, beleidsevaluatie van bestaande initiatieven op je school... );
 • een traject op maat kunnen ontwikkelen rond een specifiek thema, samen met één van onze partners (De Schoolbrug, Leerloopbaanadviseurs, de stedelijke sportdienst, Samen Tot Aan de Meet en de schoolprojecten..);
 • kunnen doorverwijzen naar partners met de juiste expertise (zoals de pedagogische begeleiding voor o.a. pedagogisch-didactische ontwikkeling, CLB's voor vragen rond verhoogde zorg, Arktos, Elegast... ).

Om het gesprek zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen we de aanwezigheid van een 4-tal leden van je schoolteam, zeker de directeur, de adjunct en/of  zorgcoördinator/beleidsondersteuner en eventueel andere betrokken teamleden.

Na het verkennend gesprek brengen we het -door je school- goedgekeurde verslag op een casetafel waar de verschillende partners aanwezig zijn. Daar wordt op basis van jouw vraag een zo goed mogelijk advies geformuleerd. Dit advies wordt aan je school teruggekoppeld, waarna je school vrij is om dit advies te volgen of met de voorgestelde partners/ondersteuners in zee te gaan.

Zowel het verslag van het verkennend gesprek als de input van de deelnemers aan de casetafel worden gedeeld met het netwerk schoolontwikkeling. Afhankelijk van je vraag wordt de pedagogische begeleidingsdienst betrokken. Dit uiteraard in samenspraak met je school.

Interesse? Vraag dan een gesprek aan.
Wens je nog meer info? Contacteer ons dan via schoolontwikkeling@antwerpen.be

(Zelf) aan de slag

Als procesbegeleider streven we naar een ondersteuning die duurzaam is en is afgestemd op de noden van je school. We maken daarbij gebruik van een werkkader dat gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten.

Daarnaast is er

 • een tool die je inzicht kan geven m.b.t. de beginsituatie van je school (als het gaat over het werkkader).
 • een sjabloon dat je kan gebruiken voor je projectplan of plan van aanpak; dit zowel in Excel als in Word

Binnenkort kan je hier ook terecht voor stappenplannen voor bijvoorbeeld bevragingen of het maken van een beginanalyse...

Toelage schoolprojecten

Heb je naast ondersteuning voor de verwezenlijking van je project of traject ook nood aan extra middelen? Dan kan je een toelage aanvragen voor de projecten 'sterke leeromgevingen voor sterke leerlingen'. Wat dit juist inhoudt, kan je lezen in het toelagereglement.

Interesse? Dan starten we ook hier met een verkennend gesprek

Lees ook

Vragen? Contacteer ons!

Contactgegevens: Schoolontwikkeling

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in