Veiligheidstoelage luchtkwaliteit

Scholen investeren massaal in binnenluchtkwaliteit. De jury van experten beoordeelde 204 aanvragen voor een financiële ondersteuning van de stad Antwerpen en schreef adviezen uit om scholen verder op weg te helpen. Alle aanvragen werden door het college goedgekeurd. Daarnaast kunnen scholen ook gebruik maken van o.a. lespakketten rond luchtkwaliteit in de klas.

Alle aanvragen voor investeringstoelage zijn goedgekeurd

Om de luchtkwaliteit in de klassen te verbeteren, steunt de stad Antwerpen scholen financieel. Alle 204 aanvragen voor ondersteuning in 2021 zijn goedgekeurd. Opvolging gebeurt via de verenigingendatabank.

Stad Antwerpen vraagt om meetgegevens ter beschikking te houden voor mogelijk onderzoek.
Hou ze goed bij en controleer en analyseer zelf ook je metingen.

Advies van de experten

 • Goede luchtkwaliteit in de klassen is altijd belangrijk, ook los van corona. Zorg dat je ook de volgende jaren budget voorziet.
   
 • Voorzie genoeg budget voor onderhoud en afstelling. Het kan een paar jaar duren voor je verluchtingssysteem volledig op punt staat, zeker bij automatische meetpunten.
   
 • Nog een budget-tip: bij besparingen sneuvelt verluchting al snel. Voorzie alvast andere mogelijke besparingsposten.
   
 • Check bij de aankoop van een toestel dat de grenswaarden goed ingesteld zijn volgens de geldende richtlijnen.
  Stel het toestel in op de CO2-waarden in plaats van de comfortindex. 
   
 • Als het toestel zichtbaar is en je kinderen zijn snel geprikkeld, kun je kiezen voor een toestel zonder display.
  Je moet de meetgegevens wel kunnen raadplegen en analyseren, bijvoorbeeld via een app.
   
 • Leid je leerkrachten op om de complexe meetwaarden te begrijpen en onmiddellijk actie te nemen.
  Bijvoorbeeld: een extra raam openzetten bij hoge meetwaarden.
   
 • Leid je leerlingen op, zodat ook zij weten hoe belangrijk zuivere lucht is en vertel de ouders over het doel en de meerwaarde van je luchtzuiveringssysteem.

Interessante voorbeelden en lespakketten

Basisschool Sint-Jozef Ekeren heeft kiepramen en branddeurmagneten aangekocht zodat ze langer open kunnen staan om te ventileren.

Vrije Basisschool Jesode Hatora-Beth Jacob plaatst een ventilatiesysteem en de leerlingen gaan de luchtkwaliteit voor en na de plaatsing vergelijken. Zo zijn zij en hun ouders meteen betrokken en begaan.

Informatie en lespakketten

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in