Wat doe je als leerlingen op school de corona-maatregelen niet naleven?

Wat doe je als school of ondersteunende partner wanneer leerlingen op school de corona-maatregelen niet naleven? Ook stadsdiensten en jeugdparket tillen hier zwaar aan en willen scholen handvatten bieden.

In eerste instantie zet je in op een gesprek om de leerlingen te informeren, sensibiliseren en motiveren voor de verschillende maatregelen. Een luisterend oor voor de moeilijkheden die ze in deze tijden ondervinden maakt hen vaak weer voor rede vatbaar. Het gezond verstand laten primeren blijft ook in stressvolle situaties belangrijk. Daarnaast kan je de nieuwe maatregelen (bv. afstand houden, mondmasker dragen) ook opnemen in je schoolreglement en de leerlingen en hun ouders om hun engagement vragen.

1.      Wat als leerlingen bewust hoesten, niezen en spuwen naar personeel of medeleerlingen?

Dit wordt niet getolereerd! Niet op het openbaar domein en dus ook niet op school. Scholen mogen 101 bellen voor een dringende interventie. Deze jongeren zullen voor de jeugdrechter worden voorgeleid.

2.      Wat als leerlingen geen mondmasker dragen of het samenscholingsverbod niet naleven (en/of de social-distancing niet in achtnemen) voor of na de schooluren?

In eerste instantie spreek je leerlingen (en eventueel de ouders)  aan op hun gedrag, ook als ze zich buiten de schoolmuren bevinden.

Wanneer na herhaalde pogingen tot gesprek, de maatregelen niet worden gevolgd, kan je een corona-aanmelding bij de stedelijke dienst Jeugdinterventie doen. De aanmelding gebeurt via een mailtje naar jeugdinterventie. In het onderwerp vermeld je ‘Corona aanmelding’ en in het bericht naam, adres en geboortedatum van de leerling(en) en de context.  Indien mogelijk ook telefoonnummer van de leerling en/of de ouders.  Zet ook de persoon van het CLB in copie zodat hij/zij ook op de hoogte is. Jeugdinterventie neemt binnen de 2 werkdagen contact op met de jongeren/hun ouders. Dat gebeurt meestal telefonisch maar kan eventueel per brief. Nadien koppelt jeugdinterventie terug.

Uiteraard kunnen buiten Corona-aanmeldingen ook nog steeds reguliere aanmeldingen gedaan worden bij Jeugdinterventie.

Scholen die aangesloten zijn bij het Scholenprotocol kunnen ook via die weg een melding doen voor inbreuken op de richtlijnen.

Bij vragen kan je terecht bij evelien.cautaert@antwerpen.be

 

 

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in