Aanvraag verkennend gesprek (netwerk schoolontwikkeling)

Stel je ondersteuningsvraag (in het kader van een concreet traject of project, met of zonder toelage) aan het netwerk schoolontwikkeling.

Het netwerk schoolontwikkeling werd vanuit stad Antwerpen opgebouwd met diverse stedelijke en niet-stedelijke partners en biedt alle Antwerpse scholen die dit wensen beleidsondersteuning of ondersteuning rond een specifiek thema (ouderbetrokkenheid, spijbelen & tucht, gezondheid en bewegen, leerloopbanen & zittenblijven, brede school, cultuur, crisisondersteuning... ). Om het aanbod goed af te stemmen op de noden van je school starten we elke samenwerking met een verkennend gesprek. Om het gesprek zo optimaal mogelijk te laten verlopen, vragen we de aanwezigheid van een 4-tal leden van je schoolteam: de directeur, de adjunct en/of zorgcoördinator/beleidsondersteuner en eventueel andere betrokken teamleden.

Het - door je school - goedgekeurde verslag van dit gesprek wordt met de verschillende partners besproken om een zo goed mogelijk advies of antwoord op de vraag van je school te formuleren. Je beslist zelf hoe je met dit advies en/of de voorgestelde partners verder gaat. Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in.

Wat is het district waarin je school is gelegen?
Gelieve jouw naam in te vullen.
Gelieve jouw e-mailadres in te vullen.
Gelieve jouw telefoonnummer door te geven. Zo kunnen we je contacteren bij extra vragen.
Indien je als directeur dit formulier invult, hoef je je gegevens hier niet meer te herhalen.
Zijn er nog andere teamleden die betrokken dienen te worden bij het verkennend gesprek? Bezorg ons dan a.u.b. het e-mailadres.