Het kind-ouder-mentorgesprek (KOM-gesprek) in de praktijk

Het KOM-gesprek is een alternatief voor de klassieke oudercontacten op school. Drie gesprekspartners – kind, ouders en mentor - gaan in dialoog over de brede ontwikkeling van de leerling thuis en op school. Het Erasmusatheneum in Essen ging met dit concept aan de slag.

We hadden een gesprek met Marc Demesmaecker, leerkracht PAV en Engels in drie graden.

‘In september 2018 zijn we gestart met 1 en 2 OK!, een nieuwe naam voor de klassen in de B-stroom. OK staat voor oriëntatieklas en ! benadrukt dat dit best OK is. In onze OK!-klassen passen we co-teaching toe en bij de voorbereiding rijpte de idee om het oudercontact anders aan te pakken. Via onze directeur kwam ik in contact met de werkgroep die met het concept ‘KOM-gesprek’ aan de slag gaat.

Voorlopig zijn we gestart met 1OK! en vermoedelijk breiden we in 2019-2020 uit met 2OK!. Een KOM-gesprek neemt meer tijd in beslag en de verdere evaluatie zal uitwijzen of we ze ook in de tweede en derde graad zullen organiseren.

Het gesprek vergt een goede organisatie en voorbereiding zodat het gesprek inhoudelijk sterk is. De leerlingen worden door de klasleerkracht voorbereid. Naast de bespreking van resultaten, verwerkte leerstof of projecten gaat de leerling zichzelf evalueren. Zij durven streng zijn voor zichzelf en ze weten redelijk goed waar en waarom ze (minder) goed scoren. Nadat een leerling zijn resultaten, vorderingen en struikelstenen heeft voorgesteld aan de ouders en de leerkracht wordt er ingezoemd op eventuele remediëring of aangepaste trajecten.

De ouders appreciëren de nieuwe werkwijze. Ze horen hun kind graag trots vertellen over wat ze op school geleerd en gemaakt hebben. Ouders hechten veel belang aan het ‘resultaat’ maar ik stel tegelijkertijd vast dat ze ook oog hebben voor het ‘proces’ dat tot resultaat leidt. De ouders stellen de inspanningen van de leraren om leerlingen remediëring ‘op maat’ aan te bieden op prijs.

De collega’s van 1OK! waren van meet af aan enthousiast. Wij geven ook in de tweede en derde graad les en soms is het moeilijk om onze rol op te nemen in de traditionele oudercontacten. Het vergt creativiteit met de agenda om ook de leerlingen en ouders van de hogere klasgroepen te woord te staan. Het KOM-gesprek is ‘work in progress’ en er moet nog aan worden gesleuteld.

KOM-gesprekken vergen een intensievere voorbereiding dan de gewone oudercontacten. Maar het rendement is groter en zowel de leerlingen, de ouders en de leerkrachten zien er de meerwaarde van in. Meer dan waarschijnlijk worden ze verder geïntegreerd in de werking van onze school.’

Bedankt Marc voor deze toelichting.

Meer info over het KOM-gesprek

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in