Klasmanagement bij afwezigheid leerkracht

Als een leerkracht afwezig is door de quarantainemaatregelen, kan je beroep doen op een klasmanager.

Klasmanagement: wat is het en waarom is het er?

In de verschillende fases van deze coronapandemie zal je als school wellicht geconfronteerd worden met leerkrachten die afwezig zijn omwille van quarantainemaatregelen. Omdat we maximaal contactonderwijs willen blijven garanderen en omdat onderwijs geven altijd de opdracht van een school blijft, krijgen leerlingen zo veel als mogelijk op school onderwijs door de leerkrachten van hun school.

Door de noodopdracht ‘klasmanagement’ in te voeren, wordt een systeem opgezet waarbij de leerlingen in de klas de lessen volgen die door de klasleerkracht van thuis uit digitaal gegeven worden. Dat is het geval wanneer een leerkracht niet ziek is maar omwille van quarantainemaatregelen niet fysiek aanwezig kan zijn in de klas. De leerlingen worden in de klas begeleid door een ‘klasmanager’.

Deze service is kosteloos voor de  school en kan vanaf het eerste leerjaar (stadsmedewerkers kunnen niet ingezet worden in het kleuteronderwijs).

Wanneer kan je een klasmanager aanvragen?

  • Kijk eerst of de opvang georganiseerd kan worden door iemand van binnen de school, ook als hiervoor taken intern verschoven of tijdelijk on hold gezet moeten worden.
  • Is dit niet mogelijk, bekijk dan of er personeel van de inrichtende macht of  van de scholengroep kan inspringen.
  • Pas als dit niet mogelijk is, kan je beroep doen op personeel van de stad.

Wat is het profiel van een klasmanager en welke taken kan je vragen om over te nemen?

Medewerkers die ingezet worden als klasmanager hebben bij voorkeur een pedagogisch diploma of attest van pedagogische bekwaamheid. Het kunnen ook medewerkers zijn met een diploma in de sociaal-culturele sector. In de mate van het mogelijke zal met de specifieke profielen van de betrokken medewerkers rekening gehouden worden bij de matching met concrete opdrachten. Ook worden zo weinig mogelijk verschillende medewerkers per opdracht ingezet, om onnodige besmettingsrisico’s te vermijden.

De taken van deze ‘klasmanager’ kunnen verschillend ingevuld worden, afhankelijk van de afspraken met de klasleerkracht en de concrete situatie. Let wel op: een klasmanager kan geen lesopdracht invullen. Lesgeven is en blijft de opdracht van de school.

Hoe dien je een aanvraag in?

Stuur een mail naar Corona_klasmanagement@antwerpen.be met vermelding van volgende punten:

  • In te vullen periode: data + start- en einduur van de opdracht
  • Te begeleiden groep (bv. ‘BAO L3’ of ‘1 en 2 Wiskunde-Wetenschappen voor lessen Wiskunde’)
  • Locatie van opdracht
  • Contactpersoon binnen de school voor de opdracht
  • Contactgegevens van de te vervangen leerkracht
  • Indien mogelijk: wat wordt verwacht dat de klasmanager doet?

We vragen je om je aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. Binnen de 24 uur krijg je een antwoord. Voor opdrachten die tijdens de reguliere werkuren gesignaleerd worden (ma-vrij 8u-17u) wordt  gestreefd om binnen 6u een medewerker te matchen.  De klasmanager zal nadien zelf met de aanvrager contact opnemen voor verdere afspraken.

Verwacht je in de komende periode van dit aanbod gebruik te maken? Neem ook dan zo snel mogelijk contact op om de nodige juridische formaliteiten  in orde te brengen. Noot: voor het Stedelijk Onderwijs zijn deze formaliteiten intussen zo goed als in orde.

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in