Preventief testen bij doorbreken klasbubbel

Wordt de klas- of schoolbubbel doorbroken door leerlingen , leerkrachten of vrijwilligers die een activiteit essentieel voor het leerproces gepland hebben? Vraag dan een preventieve coronatest aan, zodat stages op een veilige manier kunnen plaatsvinden en het risico op besmetting en verspreiding van het coronavirus beperkt blijft.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden in alle scholen al een heel schooljaar gewerkt in vaste klasbubbels die niet doorbroken mogen worden. Jammer genoeg zorgt deze maatregel er ook voor dat verschillende jongeren de laatste stappen in hun opleiding niet volwaardig kunnen zetten. Daarom hebben de preventie-adviseurs van de Antwerpse scholen samen met de stad Antwerpen een pilootproject opgestart, om hen toch de kans te geven om nog 1 of 2 eindstages te lopen, geholpen te worden, te groeien en af te studeren.

 

Veilig stage lopen

Na de paasvakantie gaan een 100-tal OKAN-leerlingen een week lang 'stage' lopen in een andere school. Op deze manier maken ze kennis met het 'regulier' onderwijs, kunnen ze een goede studiekeuze maken en in september het vervolg van hun leerloopbaan goed inzetten. Aangezien hierdoor de klasbubbel doorbroken wordt en belangrijk is om alle betrokken partijen met een gerust gevoel de stage te laten starten, krijgen de OKAN-leerlingen een uitnodiging om daags voor de stage een COVID-19 sneltest af te nemen.

Deze leerlingen zijn de eersten die in het pilootproject van sneltesten in Antwerpen stappen. De CLB’s, preventieadviseurs en de onderwijsnetten in Antwerpen willen nadien ook andere groepen in het onderwijs de kans geven zich preventief te laten testen, om zo het gevoel van veiligheid te verhogen en besmettingsrisico's te beperken.
Zo kunnen ook de studenten van de lerarenopleiding aan de AP en KdG Hogeschool die na 18 april een stage starten, een preventieve coronatest afnemen. 

Wie kan een preventieve test krijgen?

De preventieve test is voorbehouden voor personen die een bestaande school- of klasbubbel doorbreken in het kader van essentiële activiteiten voor het leerproces van de groep of het individu en waarbij afstand bewaren niet altijd gegarandeerd kan worden. Dat kunnen leerlingen zijn van de 3e graad lagere school die een belangrijke keuze moeten maken over welke richting ze in het middelbaar willen volgen, stagiairs of externe vervangers die in de klas komen, maar ook vrijwilligers in de klas die bvb. door leerlingen haarzorg gekapt worden.

Aangezien klasleerkrachten de bubbel niet doorbreken, horen zij niet tot deze doelgroep.

Een aanvraag voor deze preventieve tests kan je via dit formulier insturen. De aanvraag wordt gecontroleerd en na goedkeuring zal je de nodige testcodes ontvangen. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in