KAAP : lessen Nederlands voor anderstalige ouders

KAAP is een project voor basis- en secundaire scholen waarbij er anderstalige ouders lessen Nederlands kunnen volgen op de school van hun kind. Zo worden ouders meer betrokken bij de school van hun kind en verbetert de communicatie tussen school en ouders.

Inschrijving schooljaar 2022-2023

De inschrijfperiode van KAAP voor volgend schooljaar is verschoven. Scholen die zich kandidaat willen stellen, kunnen dat doen in de loop van de maand januari 2022. Na de kerstvakantie zal op deze pagina meer informatie verschijnen.

Wat is KAAP?

In het KAAP-project worden, gedurende een volledig schooljaar, elke week twee tot drie lesmomenten begeleid door een NT2-lesgever van een Antwerps CVO of het Centrum voor Basiseducatie. KAAP richt zich tot anderstalige ouders met kinderen in de school. De lessen Nederlands Tweede Taal gaan over het schoolleven. Behalve schoolthema’s komen ook opvoedingsthema’s aan bod. Een belangrijk onderdeel van Kaap is projectwerk, waarbij cursisten een project uitwerken dat uitstraling heeft op heel de school. 

Het KAAP-project kan aangevraagd worden door autonome kleuter- en lagere scholen, basisscholen en de eerste en tweede graad secundair onderwijs. Een onderwijsopbouwwerker van De Schoolbrug volgt het project in de school mee op.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor KAAP, moet de groep geïnteresseerde ouders op het moment van de aanvraag voldoende groot worden ingeschat. Dit gebeurt op basis van een vooronderzoek, waarbij verwacht wordt dat minimaal 25 ouders potentieel in aanmerking komen voor het project. In dat geval kunnen scholen een intake organiseren in september. Tijdens de intakes wordt onderzocht of een lesgroep van 15 à 20 ouders kan worden samengesteld op basis van de vastgestelde criteria.

De school is ook bereid om haar mondelinge en schriftelijke communicatie naar ouders te optimaliseren op basis van feedback van lesgevers of medewerker van De Schoolbrug.

Een KAAP-school stelt een personeelslid aan als contactpersoon. Deze persoon is een belangrijke schakel tussen de school, de NT2-lesgever, de ouders en De Schoolbrug. Op regelmatige tijdstippen wordt overleg georganiseerd.

De KAAP-lesgroep kan beschikken over een leslokaal met een bord en tafels (op maat van volwassenen). Dit lokaal moet voldoen aan de BVH 3-vereisten. De school voorziet naast het leslokaal een lokaal voor kinderopvang. Als er minimaal 3 kinderen jonger dan 2,5 jaar van KAAP-ouders zijn, organiseert de Schoolbrug kinderopvang. De Schoolbrug zorgt indien nodig voor materiaal en een vrijwilliger.

De KAAP-lesgroep gaat vaak aan de slag met brieven, kalenders, rapporten, uitnodigingen... van de school. De contactpersoon
en leerkrachten zorgen dat dit materiaal bij de lesgever terecht komt.

 

Doelstellingen

KAAP streeft drie belangrijke doelstellingen na.

 • KAAP leert anderstalige ouders Nederlands, voornamelijk in de context van hun schoolgaande kind(eren)
 • KAAP werkt in samenwerking met de school aan de betrokkenheid van ouders bij het schoolleven van hun kind(eren)
 • KAAP werkt tijdens het traject en ook na afloop van het traject aan doorstroom van ouders naar het reguliere NT2-aanbod of taal oefenkansen .

Ouders werven

Om te kunnen starten met KAAP, breng je als school je potentieel aan Kaapouders in kaart. Hieronder vind je enkele tips van andere scholen rond het werven van ouders.

Je kan werven:

 • op een schoolfeest, een opendeurdag of een lentemarkt.
 • tijdens oudercontacten
 • via 1 ouder die andere ouders opbelt
 • via de agenda’s van de leerlingen
 • via de leerlingen
 • via het secretariaat
 • via een infomoment eind augustus/begin september.

Je kan

 • klasleerkrachten rechtstreeks ouders laten aanspreken
 • bij de inschrijvingen nagaan of ouders interesse hebben en eventueel een folder meegeven.

Andere tips

 • De Schoolbrug voorziet een folder en vertalingen bij de start van de werving.
 • Ook ouders van (late) instappertjes mogen al deelnemen.
 • Nodig ouders uit voor wie je in het verleden een tolk nodig had.
 • Als je een gesprek hebt met een tolk erbij, leg dan het Kaapproject uit.

 

Lees ook

Vragen? Contacteer ons!

Contactgegevens: Onderwijsnetwerk Antwerpen

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in