KAAP : lessen Nederlands voor anderstalige ouders

KAAP is een project voor basis- en secundaire scholen waarbij anderstalige ouders lessen Nederlands kunnen volgen op de school van hun kind. Zo worden ouders meer betrokken bij de school van hun kind én verbetert de communicatie tussen school en ouders.

Als stad en onderwijs willen we Antwerpse leerlingen maximaal de kans geven om gekwalificeerd uit te stromen uit ons onderwijs. KAAP draagt bij tot deze doelstelling door het taalonderwijs op een duurzame manier te ondersteunen.

KAAP, een duurzaam taalproject op maat

Voor sommige anderstalige ouders is het moeilijk om de schoolloopbaan van hun kind op te volgen. Ook voor scholen is het bereiken van alle ouders en de communicatie met anderstalige ouders een uitdaging. Daarom is er nood aan een aanbod op maat.

Alle autonome kleuter- en lagere scholen, basisscholen en de eerste en tweede graad secundair onderwijs kunnen een KAAP-project opstarten.

KAAP streeft, in samenwerking met de school, drie belangrijke doelstellingen na:

 1. KAAP leert anderstalige ouders Nederlands, voornamelijk in de context van hun schoolgaande kind(eren)
 2. KAAP werkt aan de betrokkenheid van ouders bij het schoolleven van hun kind(eren)
 3. KAAP werkt aan de doorstroom van ouders naar het reguliere NT2-aanbod of geeft taaloefenkansen.
KAAP op jouw school

KAAP is een samenwerking tussen stad Antwerpen dienst Onderwijs en Atlas integratie en inburgering Antwerpen met De Schoolbrug, Ligo centrum voor basiseducatie, CVO volwassenonderwijs en het Antwerpse onderwijsveld.

Welke hulp voorzien we?

 • De stad zorgt voor de globale organisatie en nodige contacten (NT2-verstrekkers, niveaubepaling bij intake, groepssamenstelling).
 • Een NT2-leerkracht organiseert samen met je school gedurende één schooljaar wekelijks 2 of 3 lesmomenten voor anderstalige ouders met kinderen op jouw school.

Let op: Secundaire scholen richten zich vooral op ouders van de eerste en tweede graad. Dan renderen de inspanningen rond ouderbetrokkenheid het meest.

 • Er is ook begeleiding voorzien door een medewerker van ‘De Schoolbrug’. De mate en frequentie is afgestemd op de noden van de school.

Wat voorzie jij als school?

 • Enthousiasme om met een KAAP-groep aan de slag te gaan. Je stelt een personeelslid aan als contactpersoon. Deze persoon is de schakel tussen de school, de NT2-lesgever, de ouders en De Schoolbrug. 
 • Je werft ouders voor KAAP. De Schoolbrug ondersteunt je hierbij. Om een KAAP-groep te vormen heb je best een 25-tal geïnteresseerde ouders bij elkaar. Als dat niet het geval is, kunnen we tijdens een gesprek verder bekijken welke mogelijkheden er nog zijn.
 • Je organiseert bij aanvang van de KAAP-groep een rondleiding in de school voor de betrokken ouders.
 • Je bezorgt lesmateriaal (brieven, kalenders, rapporten, uitnodigingen) aan de KAAP-lesgroep die hiermee aan de slag kan.
 • Je laat minimaal twee keer in de loop van het schooljaar de ouders uit de KAAP-groep actief deelnemen aan lesactiviteiten samen met de leerlingen. De contactpersoon en de klasleerkracht bekijken samen met de NT2-lesgever welke mogelijkheden er binnen de school zijn.
 • Een leslokaal 3 keer per week en indien mogelijk ook een lokaal voor kinderopvang. Als dat niet kan, bekijken we tijdens een gesprek verder welke mogelijkheden er nog zijn, zoals bijvoorbeeld een lokaal op een andere locatie. Als er minimaal 3 kinderen jonger dan 2,5 jaar van Kaap-ouders zijn, organiseert de Schoolbrug kinderopvang.
Interesse?

Gaat er het huidige schooljaar geen Kaap door op jouw school? Vraag dan een verkennend gesprek aan. Zo kunnen we helpen met mogelijkheden en praktische afspraken. Daarnaast gaan we samen met je school na of dit aanbod beantwoordt aan de noden op jouw school.

Neemt je school dit jaar deel aan een eerste jaar Kaap? Schrijf in dan in voor een tweede jaar.

Gerelateerde info

Vragen? Contacteer ons!

Contactgegevens: Onderwijsnetwerk Antwerpen

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in