KAAP: Nederlands voor anderstalige ouders op jouw school

Nederlands leren op school verbetert communicatie en versterkt schoolbetrokkenheid anderstalige ouders.

Een duurzaam taalproject op maat

Voor sommige anderstalige ouders is het moeilijk om de schoolloopbaan van hun kind op te volgen. Ook voor scholen is het bereiken van alle ouders en de communicatie met anderstalige ouders een uitdaging.  

Daarom heeft KAAP drie belangrijke doelstellingen:

 1. Nederlands leren in de context van hun schoolgaande kind(eren)
 2. Betrokkenheid van ouders bij het schoolleven van hun kind(eren)
 3. Doorstroom naar het reguliere NT2-aanbod of het geven van taaloefenkansen.

KAAP op jouw school

Voor welke scholen?

 • Autonome kleuter- en lagere scholen
 • Basisscholen
 • Eerste en tweede graad secundair onderwijs 

Welke hulp voorzien wij?

 • De stad zorgt voor de globale organisatie. Denk daarbij aan niveaubepaling bij intake en het verstrekken van nodige contacten, zoals NT2-verstrekkers. 
 • Een NT2-leerkracht voor 2 of 3 lesmomenten per week  gedurende één schooljaar.
 • Begeleiding door ‘De Schoolbrug’

Wat voorzie jij als school?

 • Een contactpersoon als schakel tussen de school, de NT2-lesgever, de ouders en De Schoolbrug. 
 • Werving van 25-tal geïnteresseerde ouders. Je krijgt hierbij ondersteuning van De Schoolbrug. Heb je niet genoeg deelnemers? Misschien vinden we toch een oplossing, neem zeker contact met ons op.
 • Een rondleiding in de school voor de betrokken ouders.
 • Lesmateriaal (brieven, kalenders, rapporten, uitnodigingen).
 • KAAP ouders nemen minimaal twee keer in het schooljaar deel aan lesactiviteiten samen met de leerlingen
 • Een leslokaal 3 keer per week en indien mogelijk ook een lokaal voor kinderopvang. Als dat niet kan, bekijken we tijdens een gesprek verder welke mogelijkheden er nog zijn, zoals bijvoorbeeld een lokaal op een andere locatie. Als er minimaal 3 kinderen jonger dan 2,5 jaar van Kaap-ouders zijn, organiseert de Schoolbrug kinderopvang.

KAAP is een samenwerking tussen stad Antwerpen dienst Onderwijs en Atlas integratie en inburgering Antwerpen met De Schoolbrug, Ligo centrum voor basiseducatie, CVO volwassenonderwijs en het Antwerpse onderwijsveld.

Interesse?

We helpen je het aanbod aan te passen op de noden in je school en bespreken mogelijkheden en praktische afspraken.

De inschrijving loopt tot 17 april 2023.

Neemt je school al deel aan Kaap en wil je volgend jaar verder? Neem direct contact op met de Schoolbrug.

Gerelateerde info

Vragen? Contacteer ons!

Contactgegevens: Onderwijsnetwerk Antwerpen

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in